Avantgarda a komunistická propaganda

Co jsou banánovky?Příloha Zpráv: Ladislav Černý - Československý "demokratický socialismus" + Karel Franc - Diktatura novinářů a typografů.
(1969) Separát z neznámého čísla kolaborantského plátku Zprávy. Zákaz rozšiřování Zpráv byl jedním ze dvou požadavků, kvůli nimž se upálil Jan Palach. Dnes vzácný dokument, jelikož lidé Zprávy spontánně ničili. 8 stran. Arch papíru, čtené. 200 Kč.

Hájek Rudolf - Odborové organisace.
Praha 1935, Prokop. Monografie SSSR 13. Redakce Nejedlý, Procházka, Šmeral, Teige. Stran 32 + titulní dvojlist, úvod a obsah svazku Organisace práce. Volné archy v původní obálce, běžně čtené. 240 Kč.

Lenin N. - Stát a revoluce.
Praha 1920, nákladem časopisu Sociální demokrat. Překlad "je prací několika soudruhů". 1. české vydání ve vzácně vídané avantgardní obálce. Stran 128 + portrét autora v protititulu. Oškubaná brož, hřbet vyspraven proužkem látky, čtené, ale čisté. 380 Kč.

Trockij Lev - Zrazená revoluce. Co jest SSSR a kam spěje?
Praha 1937, Šotek. Stran 388. Brož v původní obálce, velmi dobrý stav. 480 Kč.

Kropotkin Petr - Pospolitost.
Praha 1922, Družstvo Kniha, Knihovna socialistické kultury sv. II. Stran 4+XVI+264 a portrét autora na křídě. Brož v původní obálce, na patitulu majitelův vpisek (datum nákupu), jinak velmi dobrý stav, nerozřezáno. 330 Kč.

Kropotkin Petr - Moderní věda a anarchie.
Praha 1922, Socialistická knihovna Solidarita sv. I. Stran 142+XXIV a obsah. Brož v původní obálce, běžně čtené. 350 Kč.

Kulczycki Ludwik - Současný anarchismus. 2 svazky.
Praha 1910, Hajn. Nejrozsáhlejší z u nás vydaných anarchistických spisů. Stran 536 (stránkováno průběžně). Původní brožované svazky s obálkami, s ohledem na stáří velmi dobrý stav. Komplet dvou svazků 680 Kč.

Svědectví kapitána Minaříka.
Praha 1976, Knihovna Rudého práva. Stran 168. Paperback, dobrý stav. 240 Kč.

Bartošek + Pichlík - Američané v západních Čechách v roce 1945.
Praha 1953, Mladá fronta. Mimořádná práce soudruhů důkladně poučených soudruhem Goebbelsem, obšírně líčící, kterak zlí Američané na Plzeňsku jen chlastali, znásilňovali děvočky a stříleli do dítek, zatímco hrdinní Rusáci jim v tom bránili a zachráněnými dítkami ve vzduchu radostně mávali (viz reprodukci frontispicu). Stran 224. Nakladatelská poloplátěná vazba s obálkou, čtené. 780 Kč.

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ.
Praha 1970, oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. Stran 48. Sešit v původní obálce, stopy skladování. 130 Kč

Mrnka Jaroslav - Zázrak bez naděje.
Praha 1959, MF. O smutném a bezvýchodném životě v Západním Německu. Stran 200. Nakladatelská celoplátěná vazba s obálkou, čtené. 120 Kč.

Bonn připravuje revanšistickou válku.
Praha 1955, Naše vojsko. Stran 168. Paperback, dobrý stav. 120 Kč.

Štoll Ladislav - Skutečnosti tváří v tváří. K tvůrčím problémům naší kultury.
Praha 1948, Orbis. Přiložen tištěný lísteček ministra Kopeckého, že si dovolil poslat tuto publikaci. Stran 56. Měkká vazba v původní obálce, dobrý stav. 100 Kč.

Masová komunikace a propaganda.
Praha 1975, Svoboda. Překlad z ruštiny. Stran 240. Paperback, dobrý stav. 120 Kč.

Bejlajev Albert - Ideologický boj a literatura. Kritický rozbor americké sovětologie.
Praha 1975, Svoboda. Překlad z ruštiny. Stran 364. Nakladatelská celoplátěná vazba s obálkou, dobrý stav. 140 Kč.

Lidská práva v USA?
Praha 1978, Svoboda. Stran 94. Původní sešit, dobrý stav. 80 Kč.

Rozhodující faktory rozvoje našeho zemědělství.
Praha 1987, Svoboda. Plakáty - 12 přeložených listů A3 v obálce, jednostranný barevný tisk na křídě, dobrý stav. 180 Kč.

Nástěnné noviny.
Praha b.l. (1983), b.n. (Svoboda). 10 barevných, jednostranně tištěných budovatelských plakátů v obálce A3. Dobrý stav. 300 Kč.

Nástěnné noviny.
Praha 1983, Svoboda. 10 barevných, jednostranně tištěných budovatelských plakátů Miloše Nesvadby v obálce A3. Dobrý stav. 200 Kč.

Šetříme milióny a miliardy.
Praha 1982, Svoboda. 10 barevných, jednostranně tištěných budovatelských plakátů v obálce A3. Dobrý stav. 300 Kč.

Za další rozvoj socialistického zemědělství.
Praha 1982, Svoboda. 12 barevných, jednostranně tištěných budovatelských plakátů v obálce A3. Dobrý stav. 240 Kč.

Pod vedením KSČ za další úspěchy při výstavbě rozvinuté socialistické společnosti.
Praha 1985, Svoboda. 12 barevných, jednostranně tištěných budovatelských plakátů A3 na silných kartonech v obálce A3. Dobrý stav. 240 Kč.

Významné stavby socialismu v ČR.
Praha 1986, Svoboda. 8 barevných, jednostranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Dobrý stav. 400 Kč.

Názorná agitace.
Praha b.l. (1981), oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 14 barevných, oboustranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Dobrý stav. 500 Kč.

Názorná agitace 3/1987.
Praha, oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 14 barevných, oboustranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Dobrý stav. 500 Kč.

Názorná agitace 4/1987.
Praha, oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 14 barevných, oboustranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Dobrý stav. 500 Kč.

Názorná agitace 1/1988,
Praha, oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 14 barevných, oboustranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Dobrý stav. 500 Kč.

Názorná agitace 3/1988,
Praha, oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 14 barevných, oboustranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Dobrý stav. 500 Kč.

Názorná agitace 4/1988.
Praha, oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 6 (ze 14) barevných, oboustranně tištěných budovatelských plakátů A2 (přeložené) v obálce A3. Torso, jinak dobrý stav. 100 Kč.

Politika imperialismu - Politika války, terorismu a národnostního útisku.
Praha 1982, Svoboda. 16 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně na silném kartonu v laminované obálce A3. Dobrý stav. 600 Kč

Cestou Vítězného února k budování rozvinuté socialistické společnosti.
Praha 1982, Svoboda. 16 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně na silné matné křídě v obálce A3. Dobrý stav. 360 Kč

Od Února k výstavbě rozvinuté socialistické společnosti.
Praha 1977, ÚV SA ČSR. 51 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně na silném kartonu v obálce A3. Dobrý stav. 700 Kč

60 let vítězné cesty země sovětů.
Praha 1977, ÚV SA ČSR. 62 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně na silném kartonu v obálce A3. Dobrý stav. 800 Kč

Ze života a práce členů ROH.
Praha 1987, Svoboda. 10 barevných plakátů A2 tištěných jednostranně, v obálce A3. Dobrý stav. 300 Kč.

Kulturně výchovná zařízení ROH.
Praha 1985, Svoboda. 8 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně, v obálce A3. Dobrý stav. 100 Kč.

Brigády socialistické práce v čele růstu kvality, efektivnosti a iniciativy.
Praha 1982, Svoboda. 10 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně, v obálce A3. Dobrý stav. 90 Kč.

RVHP - ekonomika míru.
Praha 1986, Svoboda. 8 listů barevných plakátů B4 tištěných jednostranně na silném kartonu, v obálce B4. Dobrý stav. 200 Kč.

Hospodárnost nám přináší miliónové hodnoty.
Praha 1985, Svoboda. 8 listů barevných plakátů B4 tištěných jednostranně na tenké křídě, páskováno. Dobrý stav. 160 Kč.

Jedno procento úspor v národním hospodářství znamená...
Praha 1983, Svoboda. 8 barevných plakátů A3 tištěných jednostranně, páskováno. Dobrý stav. 200 Kč.

65 let bojů a vítězství KSČ.
Praha 1985, Svoboda. 12 listů barevných plakátů zmenšená A4 tištěných jednostranně na silné křídě v obálce. Dobrý stav. 240 Kč.

Kalendář nástěnkáře 1990.
Praha 1989, Svoboda. 58 barevných plakátů A3 (přeložené) tištěných jednostranně, v obálce A4. Pravý klenot! Nástěnky, které poprvé už konečně nebyly nikde použity a většina nákladu skončila rovnou ve sběru! Dobrý stav. 1200 Kč.

Tvůrčí semináře pro studium technické literatury.
Dvoubarevný plakát A1 složený na A4. Dobrý stav. 70 Kč.

Klement Gottwald.
Praha b.l. (osmdesátá léta), Svoboda. 6 černobílých listů na fotopapíru a 6 barevných ofsetových na silné křídě v barevné obálce s 16 listy textu, formát zmenšená A4. 200 Kč.

O svobodách skutečných a domnělých.
Praha 1977, Svoboda. Překlad z ruštiny. Stran 176. Paperback, dobrý stav. 70 Kč.

Gajdar Arkadij - Timur a jeho patra.
Praha 1956, SPN. Ilustrace Růžena Dvořáková-Kopalová. Stran 80. Nakladatelská poloplátěná vazba s obálkou, běžně čtené. 140 Kč

Volkogonov D. - Psychologická válka.
Moskva 1986, APN. Stran 64. Paperback, dobrý stav. 40 Kč.

Ogurcov S. - Pravá tvář neotrockismu.
Moskva 1978, APN. Stran 60. Původní sešitek, dobrý stav. 30 Kč.

Vidina štěstí.
Moskva 1978, APN. Stran 56. Původní sešitek, dobrý stav. 30 Kč.

Kořán Jan - Komunisté v boji proti maloměšťáctví.
Praha 1985, Svoboda, Knihovna výstavby strany a stranické práce pro mladé komunisty. Stran 80. Původní sešitek, dobrý stav. 40 Kč.

Písničky prvního máje.
Praha (1948), Kulturně propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Stran 16. Původní sešit, velmi dobrý stav. 40 Kč.

Fakta o roce 1968.
Praha 1978, Knihovna Rudého práva 2/78. Stran 216. Původní paperback, velmi dobrý stav. 70 Kč.

Nezažloutlé stránky roku 1968.
Praha 1989, Knihovna Rudého práva 3/89. Sborník článků uveřejněných v Rudém právu od října 1987 do dubna 1989. Asi poslední publikace tohoto druhu. Stran 224. Původní paperback, velmi dobrý stav. 90 Kč.

Gaganová Valentina - Nesobecké rozhodnutí.
Praha 1980, Práce. Příhody údernice, která dokázala ze všech nejrychleji měnit přástvové cívky. Stran 80. Sešit, čtené, místy podtrhávky propiskou. 60 Kč.

Angela Davisová.
Praha 1972, Svoboda. Překlad z francouzštiny. Stran 108. Původní paperback v obálce s chlopněmi, dobrý stav. 160 Kč.

Moravec a Janda - Právní normy v oblasti kulturně výchovné činnosti 1 (další díly nevyšly).
Praha 1977, Ústav pro kulturné výchovnou činnost. Souborné vydání normalizačních předpisů pro omezování, cenzurování, zakazování a prověřování kumštu i estrád všeho druhu. Stran 352. Nakladatelská celoplátěná vazba s obálkou, dobrý stav. 180 Kč.

V. N. Gagin - Prvky umění v osobní agitaci.
Praha 1982, Svoboda, Knihovna výstavby strany a stranické práce. Stran 80. Původní sešit, dobrý stav. 90 Kč.

Pubal Václav - Síně revolučních tradic.
Praha 1983, Práce. Stran 72. Původní sešit, dobrý stav. 90 Kč.

Berka Karel - Využití logiky v propagandistické praxi.
Praha 1978, Svoboda. Stran 64. Původní sešit, dobrý stav. 80 Kč.

Chlupáč Miloslav - O propagandě a propagandistech.
Praha 1972, Práce. Stran 88. Původní sešit, dobrý stav. 100 Kč.

Kroužky marxismu-leninismu. Učební texty pro Rok stranického školení 1951-1952.
Praha 1951, Kulturně propagační oddělení ústředního výboru KSČ. Stran 224. Původní skriptum A5, používané, dole poněkud poškozeno vodou. 140 Kč.

Základní kurs politického školení. Učební texty pro Rok stranického školení 1951-1952.
Praha 1951, Kulturně propagační oddělení ústředního výboru KSČ. Stran 176. Původní skriptum A5, používané, dole výrazněji poškozeno vodou. 140 Kč.

Hrubý Michal - Dědictví Mao Ce-tunga.
Praha 1978, Horizont. Stran 116 + 12 příloh a křídě. Paperback s obálkou, dobrý stav. 90 Kč.

Stalin J. V. - O technice.
Praha 1945, Práce. Stran 84. Brož v původní obálce, dobrý stav. 80 Kč.

Stalin J. V. - O základech leninismu.
Praha 1946, Svoboda. Stran 112. Brož v původní obálce, dobrý stav. 90 Kč.

Stalin J. V. - O první pětiletce.
Praha 1949, Svoboda. Stran 160. Šitá brož (měkká vazba) v původní obálce, dobrý stav. 80 Kč.

Stalin J. V. - Marxismus a národnostní otázka.
Praha 1952, Svoboda. Stran 84. Šitá brož (měkká vazba) v původní obálce, dobrý stav. 100 Kč.

Stalin J. V. - O velké vlastenecké válce Sovětského svazu.
Praha 1952, Svoboda. Stran 128. Šitá brož (měkká vazba) v původní obálce, obálka špinavá, jinak vcelku dobrý stav. 60 Kč.

Stalin J. V. - Revoluce 1905 v Rusku.
Praha 1955, SNPL. Stran 72. Na svou dobu luxusní nakladatelská celoplátěná rudá vazba se zlatou ražbou, původní obálka, dobrý stav. 160 Kč.

Stalin J. V. - O Leninovi.
Praha 1946, Svoboda. Stran 56. Šitá brož (měkká vazba) v původní obálce, dobrý stav. 80 Kč.


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW