Logo

Třiapůlkrát Perfect podruhé


(Softwarové noviny 11 + 12/1992)PlanPerfect, DataPerfect, WordPerfect Works a něco navíc

V této multirecenzi dokončujeme seznámení se všemi zbývajícími produkty firmy WordPerfect Corporation pro DOS, na které se nedostalo v SWN 6/92.RAZ-DVA-TŘI PLANPERFECT


Spreadsheet je program, který v jistých krajích dost dobře nemůže chybět na harddisku pečlivého úředníka, takže není divu, že PlanPerfect 5.1 nese stejné číslo verze, jako samotný editor. Vskutku jde o nejstarší doplněk WordPerfectu, jakkoli to v našich podmínkách stále působí téměř exoticky. Tabulkové procesory u nás totiž po dlouhá léta živořily na pomezí zájmu i jako kradware a dodnes je jejich používání daleko méně frekventované, než v zemích od Aše po Aljašku. Snad je to tím, že v dobách centrálního plánování nebylo co plánovat, prognózovat ani počítat. Je-li tomu tak, měla by se situace vbrzku radikálně změnit. Jiným vysvětlením, které se nabízí, je nevalné matematické a ekonomické vzdělání populace (jako absolvent humanistické větve gymnázia mohu potvrdit); spreadsheety totiž vyžadují k náležitému využití alespoň základní znalosti algebry a v nejfrekventovanějších aplikacích rovněž kupeckých počtů.PlanPerfect 5.1 se dodává v obvyklém firmním balení s pravítky, instalačními sadami v obou formátech (11 a 6 DD disket), standardními manuály (dvousetstránková Učebnice, pětisetstránkové Reference, sešitek Začínáme a sešitek Shell), prostě se vším, na co je uživatel produktů WordPerfectu zvyklý. Ani instalace se neliší od ostatních oremských programů – je jednoduchá a poměrně rychlá. Na disk vyplivne necelé 3 MB softwaru.

U spreadsheetů pracujících v textovém režimu lze jen těžko vymyslet nějaký extravagantní nový design, takže i PlanPerfect vypadá, jako by z oka vypadl jakémukoli jinému tabulkovému procesoru. V souladu s novými trendy firmy je k dispozici ovládání myší i roletovými menu, které vyvolává klávesa Alt nebo pravé ucho myši. Mimoto je zachována klasická konvence klávesy /, jíž lze ovládat další, tentokráte řádkové menu v dolní části obrazovky, které je celkem přesnou replikou standardu Lotusu 1-2– 3. Funkční klávesy se pochopitelně snaží v co největší míře dodržovat rozložení WordPerfectu, což se jim zhruba v 70 % skutečně daří.

Vlastní program působí celkově poněkud usedle. Ovládání není z nejpohodlnějších – jak bývá u výrobků WordPerfect Corporation dobrou tradicí – lze si je nicméně poměrně rychle osvojit. Účinným pomocníkem se při tom může stát instruktivní výukový program (tutor. com v podadresáři LEARN), jehož jedinou nevýhodou je, že nemůže být spuštěn přímo z PlanPerfectu – leda s použitím přiloženého Shellu.

Nejpodstatnější předností z hlediska našince je možnost vyvolání programu s parametrem kódové stránky /cp=895, a tedy relativně bezproblémová práce s češtinou – pokud se ovšem nerozhodneme konvertovat české soubory do formátu Lotus 1-2-3. Konverze ASCII, dBASE či WP 5.1 probíhá bez problémů a lze ji provádět přímo z PlanPerfectu. Pracovní archy Lotusu v. 1 nebo 2 je PlanPerfect schopen načítat přímo, ostatní výše uvedené formáty teprve po konverzi.

Velmi elegantně je vyřešen výběr ze stovky funkcí, jež lze vkládat přímo z dialogového okna (Alt+F6). Sympatie zasluhuje rovněž rychlost všech procedur, umožňující používat PlanPerfect bez potíží i na pomalých AT či dokonce i XT bez matematického koprocesoru. Teoreticky přichází do úvahy i aplikace na počítačích bez pevného disku, pokud se ještě někde vyskytují.

Tisk vlastních pracovních archů nepostrádá žádnou z možností WordPerfectu – výběr ze šesti set tiskáren, dvanácti znakových sad, nastavení kerningu apod. K tisku je třeba používat české drivy pro WordPerfect, které správně fungují i u popisků grafů. Ty však PlanPerfect tiskne vždy jako grafiku, takže kvalita tisku legend a titulů není zcela uspokojivá. Quattro Pro 4.0, které texty v grafech tiskne z fontů, má v tomto směru jednoznačně navrch jak co do rychlosti, tak co do kvality tisku.

PlanPerfect neovládá tvorbu pravých prostorových grafů na úrovni Excelu. Ani výběr ze šesti základních typů grafů (koláč, sloupce, plochy, linky, body a hi-lo) nelze pokládat za víc, než za běžný standard. Majitelé rychlejších počítadélek zvyklí na luxusní grafický režim Quattra Pro 4.0 rovněž asi ohrnou nos nad pouhým Print Preview (zcela totožným s WordPerfectem). Ani příznivci trojrozměrných tabulek Lotusu 3.1 nebudou nadšeni. PlanPerfect je prostě jen solidní usedlý spreadsheet, který umí vše podstatné, co umět má, ale na žádné extravagnace si nepotrpí. Srovnáme-li k tomu jeho cenu (okolo 10 000 Kčs) s vysloveně dumpingovými dvěma a půl tisíci za Quattro Pro, je vcelku jasné, že sám o sobě u nás PlanPerfect žádnou díru do světa neudělá. K tomu také ostatně ani nebyl svým výrobcem předurčen.

Skutečným smyslem a půvabem PlanPerfectu je jeho absolutní kompatibilita s WordPerfectem, umožňující přímý import pracovních archů do editoru. Jednotlivé buňky se úslužně obalí tabulkou, grafy vyprodukované spreadsheetem se bez jakékoli konverze zalomí do textu (případně po jejich předchozí úpravě DrawPerfectem). Zdálo by se tedy, že investice do PlanPerfectu bude výhodná pro všechny skalní uživatele WordPerfectu, kteří potřebují tabulkový procesor pro běžné aplikace. Skutečně tomu tak bývalo – ovšem pouze do té doby, než se na trhu objevily WordPerfect Works. Výrobce sám tak patrně zasadil ránu z milosti už beztoho zřejmě nepříliš valným perspektivám prodejnosti PlanPerfectu v Česku.ÚPLNĚ NEJOŠKLIVĚJŠÍ KAČÁTKO


„Tak tohle už teda fakt přehnali,“ řekne si patrně uživatel po úspěšně provedené instalaci DataPerfectu 2.2 při pohledu na monitor. Opravdu – to, co se na obrazovce vynoří, jen málo připomíná pohled na důvěrně známou dBase a vyvolá okamžité nutkání ověřit datum výroby programu. Leč soubory skutečně nesou vročení 25. 11. 91, ba co více – ten program, který vypadá jako vykopávka z časů, kdy DOS 3.0 byl právě horkou novinkou, skutečně je velmi efektivní, rychlou a potenciálně praktickou relační databází.

Je ovšem pravdou, že od ostatních testovaných výrobků se přece jen poněkud liší. Dodaný exemplář byl adjustován ještě v plátnem potaženém kroužkovém pořadači na Reference (důvěrně známém prvním majitelům WordPerfectu 5.1), což je však asi ta nejméně podstatná diference. Daleko výraznější je nebývalá stručnost programu, jehož soubory – jako jediné ze všech „velkých“ výrobků WP Corporation dodávané v nekomprimované podobě – si vystačí s dvěma 720 kilobajtovými disketami a jedním megabajtem na harddisku, z čehož ještě skoro polovinu tvoří Shell, makra, ovladače tiskáren a výukové soubory.

Program nelze ovládat myší; po roletovém menu ani památky. Z původního významu funkčních kláves WordPerfectu zůstalo zachováno necelých 30 %, přičemž i u těch došlo k určitým modifikacím. Na rozdíl od ostatních oremských výrobků pro DOS nemá DataPerfect Nastavení (Setup) na Shift+F1 a volitelné parametry jsou zcela nepřehledně roztroušeny po jiných klávesách. Pomocné soubory tvoří toliko schéma funkčních klíčů a šest obrazovek, pravda – hustě popsaných; ke konkrétním funkcím lze vyvolat ještě velmi stručný interaktivní help. Co však hlavně – program vůbec nezná systém kódování znaků WordPerfectu 5.1, nemluvě už o takových rafinovanostech, jako je definice kódové stránky. Kompatibilita s WordPerfectem tudíž není právě excelentní; s jinými databázemi absolutně nulová – vytvořené soubory nelze ani pomocí konverzního programu převést jinak, než jako DOS text. Úhrnem z toho všeho pak skutečně vyplývá dojem produktu nejméně o jednu generaci staršího.

Přes tyto neoddiskutovatelné nectnosti však, jak již bylo řečeno a jak je u WordPerfectu obvyklé, v sobě program skrývá víc, než dává tušit na první pohled. Zejména ve srovnání s Databází WP Works (viz níže), která neumožňuje ani definovat formáty polí a indexy, jde v případě DataPerfectu o zcela plnokrevnou databázi, byť se značně atypickým a nepřívětivým ovládáním (musíte si kupříkladu odvyknout používat kurzorové šipky způsobem, na jaký jste zvyklí – horní teď vyvolává listování v položkách databáze, dolní otevře relační panel apod.). Vlastní definice základních vstupních formulářů je přesto kupodivu poměrně jednoduchá (poněkud slabší je to už s jejich vzájemným provázáním). Nicméně uživatel není obtěžován žádným komplikovaným jazykem příkazů, jimž se musí prodírat u dBase – veškeré operace zprostředkují dialogová okna a většina funkcí je takříkajíc předžvýkána pro co nejtuctovější administrativní síly (pokud již nebyly mezitím rozmazleny Windows). S tím souvisí i skutečnost, že DataPerfect nelze programovat.

Hlavní výhodou z hlediska uživatelů WordPerfectu je samozřejmě možnost generovat soubory použitelné pro mail merge, které se načítají jako prostý DOS text, takže absence rozšířených sad není až tak tragická – pokud ovšem zrovna nepracujete s databází, kterou pořídil domorodec v Rusku či v Turecku (i v takovém případě by měl pomoci ConvertPerfect – viz dále). Chybějící nastavení jazykovových parametrů slušně kompenzuje funkce specifikování pořadí znaků ASCII při třídění (Shift+F9-3), jakož i možnost definice párových znaků při převodu minusek na verzálky (Shift+F9-4). Třídění je samozřejmě bez CH. Definovat lze i české měsíce (jako zkratku o třech písmenech), formát data a separátorů (není však možné tisíce oddělovat mezerou). Celkem vzato lze tedy po nějaké hodince či dvou docílit poměrně slušného přizpůsobení programu pro použití s češtinou – rozhodně lepšího, než poskytuje většina nelokalizovaných zahraničních databází.

Poněkud slabší už je to s tiskem. Ovladačů z WordPerfectu zde nelze použít – DataPerfect využívá zásadně vnitřních fontů tiskárny. Má sice i vlastní ovladače (*.prd), ale k jejich zavedení je třeba nejprve nahrát rezidentní Dpprint.com (15kB RAM). Optimální pro tisk je tedy hardwarově upravená tiskárna; vypomoci si lze rovněž downloadem tiskárny při iniciaci systému. Klávesa Shift+F7 sice zůstala pro tisk sestav zachována, ale jmenuje se Report/Export a struktura komunikačního panelu je zcela odlišná. K tisku jednotlivých záznamů slouží Alt+F7. Program nemá Preview, protože ho k ničemu nepotřebuje – možnosti formátování písma v tištěném výstupu jsou prakticky nulové. Tomu odpovídá i skutečnost, že heslo Print se v referencích samostatně vůbec nevyskytuje. Ve srovnání s jinými databázemi tyto parametry obstojí, s ohledem na celkové zaměření firmy by však člověk přece jen čekal podstatně propracovanější možnosti tisku.

Z dostupných konkurenčních produktů má DataPerfect asi nejblíže k borlandovskému Paradoxu, který je ovšem programovatelný, flexibilnější a díky amnestiím u nás podstatně rozšířenější a oblíbenější, navíc i po ukončení amnestie stále ještě o něco levnější.

Celkové hodnocení tedy vyznívá poněkud rozpačitě. Přes usilovnou snahu pořád ještě nejde o software snadno pochopitelný laikům, zatímco profesionálové dají asi přednost Paradoxu. Nejrozumnější rada uživatelům WordPerfectu patrně bude, aby vyčkali další verze programu, s níž v rámci komplexních inovací své produkce WP Corporation nepochybně brzy přijde. Potřebují-li ke svému editoru relační databázi ihned, nelze proti investici do DataPerfectu nic namítat, neboť jde v zásadě o velmi slušný program, jehož hlavní nevýhodou je, že si dnes v kontextu ostatních oremských výrobků už dokážeme celkem snadno představit, oč by mohl být lepší.DÁRKOVÝ BALÍČEK Z UTAHU


Poslední z testovaných „velkých“ produktů je horkou novinkou letošního roku a zároveň definitivním potvrzením, že v Oremu vykročili na nové, neprobádané stezky. Integrovaný softwarový balík WordPerfect Works je totiž u nás k mání za neuvěřitelných 4200 Kčs (katalogová cena 249 $). Za tyto peníze obdržíte zcela funkční spreadsheet, kreslící program, textový editor a navrch ještě jednoduchou datábazi, nadstavbu operačního systému a několik drobných utilit, jako kupříkladu komunikační program, screen capture apod. Po WordPerfect Executive a WordPerfect Library (viz tabulku v SWN 6/92), jež firma stáhla z výroby, se tak asi definitivně smráká už i nad LetterPerfectem, který je ve WordPerfect Works kompletně obsažen, přičemž sám o sobě není o mnoho levnější (199 $). Jde-li o první prodrom definitivní agónie programů pro DOS, nechť posoudí každý sám.

Takový výprodej softwaru se ovšem musí někde odrazit. Ta tam jsou pravítka, referenční příručky a plýtvání disketami. WordPerfect Works obsahují už jen jedinou instalační sadu disket (u testovaného exempláře 5 kusů DD 3,5'') a jediný (byť šestisetstránkový) uživatelský manuál. Z původního rozmařilého luxusu zůstal alespoň plátnem potažený pořadač; na vnějším obalu přibyl hologram.

Vše ostatní už funguje způsobem, na jaký jsme u WordPerfectu zvyklí – standardní instalační program obšťastní náš pevný disk více než čtyřmi megabajty softwaru v jediném adresáři; vše probíhá bez jakýchkoli komplikací a s uživatelskými nároky vyžadujícími jen trochu lépe vycvičeného šimpanze.

Veškeré programy z balíku (s výjimkou komunikačního) lze spustit s parametrem /cp=895 a definovat jazyk (CZ) a tím i proměnné z language resource file (wp.lrs). Rovněž je možné používat české tiskové drivy z WordPerfectu, respektive z chystaného národního jazykového modulu. S češtinou tedy nejsou problémy; nefunguje ovšem třídění a rovněž nejsou přenositelné definice klávesnic z WordPerfectu.


Shell

je stejně jako u WordPerfect Office jádrem programového balíku (viz SWN 6/92), jen se tentokrát jmenuje ww.exe, přepíná se pomocí Alt+Ctrl+M (nikoli S) a má trochu odlišné menu, jednotné s ostatními součástmi WordPerfect Works a ostatně i se samotným WordPerfectem 5.1 – tzn. rolety v horní části obrazovky aktivovatelné pomoci Alt. Vlastní řádkové menu rolet Shellu nelze na rozdíl od ostatních programů balíku z obrazovky odstranit, zato lze v nastavení vypnout nabídku aplikací, což je do té míry nelogické, že se snad spíše jedná o opomenutí, než o záměr. Podobným konstrukčním nedostatkem je, že Shell spolu s komunikačním programem nelze ovládat myší, ačkoli manuál tuto možnost slibuje. Platí to alespoň pro použitou myš GM-6 (přesněji Artec s instalovaným gmouse.sys z GM-6), která ovšem se všemi ostatními výrobky WordPerfectu, včetně zbylých programů z balíku Works, pracovala bez nejmenších komplikací. Pro chybu v Shellu svědčí i to, že komunikace, která rovněž s myší nepracuje, je jediným programem z balíku, který nelze spustit mimo Shell Works (dokonce ani z Shellu WP Office ne). S tím patrně souvisí i poněkud menší rychlost přepínání mezi aplikacemi, než vykazuje normální Shell, jakož i občasné vymizení či zatuhnutí myši při přímém přeskoku z jedné aplikace do druhé (při přepínání přes menu Shellu Works k tomuto jevu nedochází).

Další kuriózní chybičkou je podivné chování programu při zapnuté funkci Screen save. Na rozdíl od Norton Commanderu obnovení obrazovky nereaguje na myš, takže je třeba použít klávesnice, přičemž i první stisknutí klávesy program akceptuje jako povel. Jste-li právě v dokumentu a stiknete-li pro obnovení obrazovky třeba Enter nebo nějaké písmeno, objeví se v textu odstavec či příslušná litera. Je tedy třeba používat kláves, které text neovlivňují. Až potud je vše v pořádku. Jenže stisknete-li v jakékoli aplikaci spuštěné z Shellu WP Works k obnovení obrazovky kurzorovou šipku, začne klávesnice z ničeho nic psát verzálky a funkční klávesy reagují jako při stlačeném Shift. K normálu vás vrátí jedině levý Shift. Podobně se činí i Home, End, PageUp, PageDown, Insert, Delete a Print screen. Naproti tomu pravý Ctrl či Pause přemění klávesnici ve vyvolávač maker respektive verzálek, jimž předchází stříška (^), což odstraní pro změnu jen levý Ctrl, a konečně pravý Alt simuluje klávesnici se zmáčknutým Alt – alespoň dokud nezmáčkneme levý Alt.

Zpočátku jsem se domníval, že se program jen pere s rezidentním ovladačem klávesnice, ale i po jeho odstranění zůstalo vše při starém. Netřeba zdůrazňovat, že předchozí verze Shellu nic podobného neprováděly. Principiálně jistě nejde o závažnou chybu – stačí naučit se používat k obnovení obrazovky Shift, nebo levý Ctrl či Alt. Nicméně při perfekcionalismu oremských programátorů to přece jen trochu překvapí. Naopak plně v intencích jejich koncepcí je drobná inovace, díky níž teď už ani Shell nelze opustit, aniž by se zvídavě dotázal, zda to skutečně myslíme vážně. Starší verze byla totiž (pomineme-li DataPerfect a konverzní utility) jediným výrobkem WordPerfect Corporation, který na pokyn Exit (F7) bez řečí skončil – pochopitelně pokud nebyla aktivní některá z aplikací.

Nelze samozřejmě vyloučit, že výše uvedené chyby jsou již odstraněny, protože WP Works představují skutečně horkou novinkou a testovaný exemplář nemusel být ještě zcela doladěn. Každopádně lze předpokládat, že ve verzi 1.1, která na sebe patrně nedá dlouho čekat, už bude všechno jak náleží.

Hlavní programové menu nabízí výběr z LetterPerfectu, Spreadsheetu, grafického editoru, databáze, komunikace a databázových aplikací: adresáře, kartotéky a inventáře. Společnou vlastností všech těchto programů je mimo jiné rovněž jednotná úprava pomocných informací, která se liší od úzu dosud používaného ve WordPerfectu. Jelikož jde zřejmě o nový vývojový trend, s nímž se uživatelelé nejspíš setkají hned v příští verzi editoru, mohlo by je zajímat, že v nové podobě už Help není ovládán jednotlivými písmeny pro dílčí abecední seznamy, ale nabízí rovnou listování v abecedně seřazených funkcích pomocí kurzorových šipek či PageDown a PageUp. Hlavní předností je, že z Helpu lze nyní rovnou spustit nalistovanou funkci. Ostatní vlastnosti se nemění.


LetterPerfect

mohou majitelé WordPerfectu s klidným svědomím po instalaci a letmém prohlédnutí zase smazat, čímž ušetří zhruba 1 MB místa (spolu se slovníky dokonce 1,3 MB). Jde totiž jen o zjednodušenou verzi editoru, která nemá kromě nízké ceny WP Works prakticky už žádnou další výhodu. LetterPerfect lze v podstatě použít pouze ve dvou případech: buď jako samostatný produkt zakoupený z úsporných důvodů pro písařky, pořizující jednoduché texty ve formátu WP 5.1, nebo jako součást balíku WP Works pokud není k dispozici plný WordPerfect. Pro naše podmínky je u první eventuality hlavním omezením absence české komunikace; druhá možnost patrně bude přicházet v potaz teprve tehdy, až bude k dispozici národní jazykový modul.

Na rozdíl od WordPerfectu nedovede LetterPerfect pracovat se dvěma dokumenty najednou, nezvládá křížové odkazy, tvorbu rejstříku, tabulky, matematické výpočty, třídění, použití novinových sloupců a stylesheetů; chybí pochopitelně i editor rovnic a grafiky. Možnosti nastavení všech parametrů a formátů jsou drasticky omezené.

Celkem vzato je tedy LetterPerfect jednoduchý editor, nepřevyšující (kromě proporcionálního tisku) zvlášť výrazně možnosti Textu602 a jiných domácích produktů této kategorie. Na profesionální úrovni je použitelný pouze k tvorbě nepříliš složitých dokumentů (kupříkladu běžné korespondence). Dovoluje import grafiky a její jednoduché oblomení textem zprava či zleva (oboustranné zalomení obrázku do středu jediného sloupce však neumí ani samotný WordPerfect). Má mail merge, speller a slovník synonym. Jedinou vymožeností oproti WordPerfectu je podle manuálu funkce zařazená do menu Print (Shift+F7), dovolující přímo z programu odfaxovat zpracovávaný dokument – arci pokud máte instalovaný příslušný hardware – jinak se tato eventualita v menu vůbec neobjeví, což byl můj případ. Vzájemná kompatibilita s WordPerfectem je absolutní v obou směrech – případné skryté kódy funkcí WP 5.1, které neovládá, ponechá LetterPerfect při ukládání dokumentu beze změn.

Tisk je o něco pomalejší (download, který u WordPerfectu trvá 40 sekund, zabere LetterPerfectu něco málo přes minutu). V rámci celého balíku WordPerfect Works však lze za hlavní nedostatek pokládat absenci funkce tvorby tabulek a tedy ne zcela dostatečné možnosti dokonalé spolupráce s přiloženým tabulkovým procesorem (pracovní arch je třeba nejprve uložit ve formátu LetterPerfect, z něhož se pak načítá jako sloupce s tabelátory).


Spreadsheet

je poněkud oholený, ale jinak nepochybně jednovaječný bratříček PlanPerfectu. Hlavní rozdíly tkví v nemožnosti otevřít více než jeden pracovní arch a v užším spektru nastavitelných parametrů, dále chybí volba přímé konverze do formátu dBase, veškeré možnosti analýzy dat (v PlanPerfectu funkce Tables – Shift+F5) a není už zachována konvence lomítkového menu z Lotusu 1-2-3. Zato je k dispozici funkce Quick graph, značně zjednodušující tvorbu grafů, a možnost aranžovat legendu, což PlanPerfect postrádá (zajímavé přitom je, že graf s horizontálně upravenou legendou ze Spreadsheetu WP Works načte správně, ale sám jej sestavit neumí, nebo se mi alespoň z dokumentace nepodařilo zjistit, jak na to). Jinak je ovládání naprosto identické s PlanPerfectem, plně myšizované, s přehledným roletovým menu.

Výukový program se už nekoná – co by taky za těch pár babek člověk ještě nechtěl. Rovněž není k dispozici utilita pro konverzi souborů. V manuálu je spreadsheetu věnováno 70 stran plus dalších 40 v Appendixu (popis funkcí). A koneckonců – taky to jde. Běžný kancelářský uživatel tabulkového procesoru vystačí s relativně malým množstvím funkcí, takže detailní popisy složitých matematických aplikací v klidu oželí.

Jak již bylo řečeno, je jedinou potíží z hlediska našeho uživatele české třídění. V tom se ale WordPerfect Works neliší od PlanPerfectu, který kromě třídění US/European nabízí – alespoň v testovaném exempláři – už jen pět severských jazyků, včetně islandštiny. Works naproti tomu – stejně jako WordPerfect – používají soubor wp.lrs (language resource file), který sice české třídění rovněž neumožňuje, jsou v něm však obsaženy alespoň národní definice dnů v týdnu, měsíců apod. Soubor lze běžně editovat WordPerfectem či LetterPerfectem, což je v případě Spreadsheetu žádoucí, neboť Američané usoudili, že do tabulek se u nás píše datum ve formátu 1/1/92.

Instalace češtiny se nalézá v menu Setup – Format Worksheet (Shift+F1-5-1-7-CZ). Důsledkem je například automatické nastavení měny na Kč, což není ani tak dokladem dobrých prognostických schopností oremských programátorů v oblasti našeho státoprávního uspořádání, jako spíše drobné chybičky, kterou Spreadsheet podědil po starším bratříčkovi: při zadání měnové jednotky lze použít ze základní tabulky ASCII (WP Character set 0) pět znaků před číslicí nebo čtyři za ní, avšak použijeme-li znaku z rozšířených sad, kupříkladu sady 1 (Multinational, která obsahuje všechna písmena s nabodeníčky), vejde se k němu před číslovku jediný znak ze základní tabulky, za číslovku už vůbec žádný. Tato skutečnost je dána způsobem, jakým WordPerfect rozšířené znaky kóduje. Pro našince z toho každopádně plyne, že buď může použít perspektivní měnové jednotky Kč1,00 (bez mezery – ta se do defince už také nevejde), nebo se vrátit do starych dobrych pocitacovych casu a psat 1,00 Kcs.

K výše uvedenému společnému nedostatku obou oremských spreadsheetů se u WordPerfect Works navíc přidává určitá lenost, vlastní většině produktů z balíku. Nejmarkantnější je ovšem u tiskových funkcí Spreadsheetu – dokonce do té míry, že jsem se zpočátku domníval, že musí jít o nějakou chybu v nastavení. Ani detailním studiem příslušných částí manuálu se mi však nepodařilo přijít na to, v čem by mohla spočívat, takže nezbývá než soudit, že jde skutečně o chybu v programu. Downloading dvanáctibodové Helvetiky (z fontů Mon Amí) v něm například trvá přes čtyři minuty (oproti 15 sekundám v PlanPerfectu). Obé na počítači AT 286 s konvenční pamětí a tiskárnou HPLJ IIIP s 2 MB RAM. Tisknete-li ze Spreadsheetu WordPerfect Works graf v nejvyšší grafické kvalitě, stihnete si mezitím klidně skočit na pivo – graf, s nímž je PlanPerfect hotov za minutu a půl, mu trvá neuvěřitelných 32 minut!

I přes tento poměrně závažný nedostatek však lze předpokládat, že většina uživatelů dá asi přednost Spreadsheetu z balíku WP Works před PlanPerfectem. Rozdíl v ceně je tak razantní, že rozhodně stačí vykompenzovat chybějící funkce. Pokud jde o tisk, můžeme jej celkem snadno oželet a tisknout vše z přímo WordPerfectu – tím spíše, že ani PlanPerfect nedovede například vytisknout graf zároveň s tabulkou či obrázkem.


Grafický editor

se od DrawPerfectu liší v podstatě jen absencí funkcí tisku (tiskne se z WordPerfectu) a vytváření grafů (obstarává Spreadsheet). Omezeny jsou rovněž možnosti nastavení a exportu souborů (u DrawPerfectu sedm formátů – CGM, EPS, HPGL, PCX, LL, SCODL a VideoShow). Nelze otevřít dva obrázky najednou, ani vytvořit prezentaci série obrázků.

Jinak je však Grafický editor Works plně srovnatelný se svým starším bratříčkem, takže nelze, než odkázat čtenáře na předchozí článek v SWN 6/92. Přibyla pouze ikona pro kreslení kulatých čtverců a obdélníků – věru něco pro našince, i když skutečným důvodem k této inovaci byla potřeba vycpat něčím díru po ikoně pro tvorbu grafů.

Důvodem takové štědrosti je patrně především chystaná nová verze DrawPerfectu, která má údajně být k dispozici ještě letos. Bude prý obsahovat značné množství funkcí, jež postrádala verze dosavadní. Z tohoto hlediska je pak výprodej DrawPerfectu 1.1 ve Works zcela pochopitelný.

Pro českého uživatele stojí ještě za to poznamenat, že Grafický editor nemá možnost nastavení cesty k souboru definic pro display (wp.drs), takže pro korektní zobrazení českých znaků je třeba buď překopírovat do adresáře Works stejnojmenný soubor z WordPerfectu (600kB), nebo WP Works instalovat do stejného adresáře s editorem, což by ovšem asi nebylo právě přehledné. Konečně je zde možnost nenechat se znervóznit niťovitými písmeny s háčky, která se objeví na monitoru, protože po načtení do WordPerfectu se obrázek sám uvede do žádoucího stavu.


Databáze

je jedinou součástí Works, která nemá nic společného s „velkým bratrem“ – DataPerfectem. Ve skutečnosti se pod tímto názvem skrývá Notebook z balíku WordPerfect Office (viz SWN 6/92). Tedy databáze vskutku prajednoduchá – spíše jen jakási kartotéka. Stejné jsou dokonce i použité příklady databází v položkách hlavního menu Address Book a Inventory. O simplexnosti celého zařízení nejlépe svědčí fakt, že v manuálu je Databáze odbyta na třiceti stranách, aniž by byl uživatel ošizen o jakékoli podstatné informace.

Ač primitivní, není tento program rozhodně neužitečný. Naopak – i člověk, který nemá o databázích ani ponětí, pochopí účel, princip a ovládání celého systému za pár chvilek. To, co mu zde Works nabízejí, zná totiž důvěrně ze svého zapisníku, takže se nemusí hmoždit s nějakými katalogy, sestavami a indexováním. Má zde prostě abecedně setříděný seznam položek, u nichž si Enterem otevře příslušnou stránku s poznámkami. Je-li to seznam adres, stačí na správné položce stisknout Ctrl-D (jako Dial) a počítač úslužně vytočí telefonní číslo.

Vytvořený soubor *.db je bezprostředně použitelný pro mail merge v LetterPerfectu a WordPerfectu; pomocí funkce Quick report lze navíc obsah databáze vygenerovat do Poznámek (Clipboard) jako textový soubor. Kromě toho program umožňuje volbu kritérií pro třídění, dokáže vybírat položky a vyhledávat v nich. To je asi tak vše, co dovede. Není toho mnoho, ale pro zamýšlený účel vcelku akorát.


Komunikační program

nebyl vyvinut v Oremu – pro WordPerfect jej vyrobila firma MagicSoft. Právě zde možná tkví kořeny výše zmiňovaných potíží s Shellem. Každopádně u testovaného exempláře nebylo možné program ovládat myší s driverem gmouse.sys; použití jiných ovladačů, které jsem měl k dispozici, vedlo přinejlepším k tomu, že při pohybu myši se obrazovka začala plnit nesmyslnými znaky. Po provedení kompletní nové instalace Works se myš kupodivu objevila, ale při každém sebemenším pohybu začal kurzor zběsile rejdit po obrazovce a na mačkání tlačítek myši vůbec nereagoval. Dlužno podotknout, že podobné potíže jsem s dosud nezaznamenal u žádného jiného softwaru, dokonce ani u výrobků Microsoftu, který je zvlášť háklivý na to, když člověk používá jinou než microsofťáckou myš.

Vlastnímu programu nechybí nic ze základního vybavení. Obsahuje všechny běžné přenosové protokoly a dodržuje standardní funkční klávesy používané ve většině jiných komunikací. Na druhé straně ovšem nedisponuje ničím, co by uživatele mohlo motivovat, aby si vybral právě jej, snad kromě kompatibility základních funkčních kláves s WordPerfectem.

I v případě, že se používání modemu u nás rozšíří mimo dosavadní okruh fandů, což lze předpokládat, bude horkým konkurentem Komunikace WP Works především M602, který je přehlednější, česky hovořící a nesmírně laciný; umí toho zhruba stejně a má navíc i funkci Host. V současné době však – částečně asi i díky prachbídné úrovni našich telekomunikačních sítí – modemu užívají většinou jen nejskalnější počítačovci „staré školy“, kteří se obvykle příliš nepárají s otázkami legality svého softwaru, takže bývají vybaveni programy vyšší úrovně, než nabízejí WP Works. Lze tedy předpokládat, že spolu s LetterPerfectem bude asi tato část balíku pro naše uživatele nejméně zajímavá.


A ještě

bychom se neměli zapomenout zmínit o několika drobných utilitách a vymoženostech, které WP Works rovněž obsahují. Uživatele asi neoslní Convert.exe, který je běžnou součástí WordPerfectu, zato však Graphcnv.exe byl dosud k dispozici jen majitelům DrawPerfectu. Konvertor je bohužel pouze jednosměrný a je schopen převést do formátu WPG (WordPerfect Grafics) soubory typu CGM, DHNP, DXF, EPS, GEM, HPGL, IMG, MSP, PCX, PIC, PNTG, PPIC a TIFF. Identifikace formátu vstupního souboru probíhá automaticky, k dispozici je poměrně podrobná pomocná informace, kterou lze vyvolat parametrem /h. Jinak program pracuje stejně, jako convert.exe, tzn. je třeba jmenovitě zadat vstupní soubor bez možnosti listování v adresářích. Pro uživatele zvyklé na nadstavby typu Norton Commanderu to není zrovna dvakrát pohodlné.

Další utilitou převzatou bez změny z DrawPerfectu je Grab.com – rezidentní prográmek k vytváření grafického souboru WPG z obsahu obrazovky. Jeho použití mne definitivně přesvědčilo, že s Shellem v testovaném exempláři Works skutečně není cosi v pořádku, protože ve všech aplikacích spuštěných z menu Shellu Grab sice fungoval, ale po uložení souboru se počítač „kousnul“ a bylo jej třeba resetovat. V těchže aplikacích volaných přímo z DOS nebo ze starší verze Shellu pracoval zcela bez problémů.

Jinak jedinou nevýhodou této utility je, že nedokáže „zgrábnout“ obrazovku v textovém režimu, což však plně kompenzuje Shell funkcí Screen Copy (Alt+Shift+mínus), umožňující přenést obrazovku nebo její výsek do Poznámek (Clipboard) a odtud pak i do souboru. Kromě ní v adresáři WW10 najdeme ještě obvyklý cursor.com, známý uživatelům WordPerfectu, a třicet obrázků z WordPerfect Figure Library.

Úhrnem vzato, jak pravíval pan Metek:


No nekupte to,

když je to tak laciný! I přes uvedené drobné nedostatky jsou totiž WordPerfect Works nepochybně softwarem, který se bohatě vyplatí každému uživateli editoru. Srovnáte-li cenu za plnokrevný PlanPerfect a DrawPerfect (cca 20 000) s necelými 5000 za Works, není o čem diskutovat, a to i v případě, že opovrhnete Databází a Komunikačním programem. Spolu s českým jazykovým modulem, který by měl být k dispozici koncem roku, se může zúročit dokonce i LetterPerfect, i když předpokládám, že většina domácích uživatelů by dala asi přednost spíše Kalendáři, Kalkulačce a DOS editoru ze sestavy WP Office (viz SWN 6/92). Nicméně pokud by ve WordPerfect Corporation uvažovali o dalším adeptu na bohemizaci, byly by Works nepochybně nejvhodnějším kandidátem.A PŮL


Ta půlka tentokrát bude ještě obsáhlejší než posledně. Kromě dalších fontů totiž k úplnosti zbývá probrat čtyři poslední položky z katalogu výrobků WordPerfectu pro DOS, a to ještě vynecháváme samostatně dodávaný mauál k ptr.exe (utilita na výrobu ovladačů tiskáren z WordPerfectu 5.1), LetterPerfect (viz výše) a WP Figure Library. Na posledně jmenovaném produktu není co k recenzování – jde prostě o čtyři samostatně prodejné balíčky, obsahující po dvou stech obrázcích s tematikou obchod, svátky, volný čas a vzdělávání.


ConvertPerfect 1.0

Začneme hned poslední novinkou rovněž žhavou, ale méně známou než WP Works. Zároveň se podle mého soudu jedná také o nejužitečnější samostatnou utilitu, která jako jediná ze všech testovaných produktů bude zajímat i uživatele WordPerfect příliš neoblibující.

Jde o komplexní konverzní program umožňující převod mezi formáty libovolně vybranými za čtyřiceti alternativ – Amí Pro 1.2.; ASCII; Display Write 4.0, 4.2 a 5.0; DOS Delimited Text; DCA FFT a RFT; Kermit; MS Word 4.0, 5.0 a 5.5; MS Word for Windows 1.0 a 1.1; MultiMate 3.3 a 4.0; MultiMate Advantage 3.6; Navy DIF; Office Writer 6.0, 6.1, 6.11 a 6.2; RTF; Spreadsheet DIF; WordPerfect 4.2, 5.0 a 5.1; WordStar 3.3, 3.31, 3.4, 4.0, 5.0, 5.5 a 6.0; WordStar 2000 1.0, 2.0 a 3.0; a konečně XyWrite III plus 3.55 a 3.56.

Co však je pro našince ještě zajímavější – program dokáže také definovat kódovou stránku vstupního a výstupního dokumentu. To neumí, pokud vím, ani známý a daleko starší Word for Word. Přitom v domácích podmínkách jde často o hlavní zádrhel veškerých konverzí pomocí zahraničních programů. Kódových stránek je k dispozici 23 včetně řečtiny (851) a cyriliky (866); českého uživatele však nejvíce potěší volby Czech-Kamenicky (895), Latin II (852) a Windows Multilingual (1252). Chybí jen KOI8-CS, kterou však, kromě T602, snad nikdy nikdo nepoužíval.

ConvertPerfect je pozoruhodný už způsobem distribuce – dodává se totiž bez jakékoli dokumentace, což u firmy chvalně známé výtečnou kvalitou manuálů přinejmenším překvapí. Jediným tištěným návodem je instalační karta v sáčku s disketou.

U tak renomovaného výrobce by se dalo očekávat, že program, který nemá dokumentaci, prostě žádnou nepotřebuje. Pokud jde o vlastní ovládání, je tomu vskutku tak. Je sice méně přehledné, než má Word for Word, ale jinak celkem snadno pochopitelné. Všechny možné volby jsou v každém okamžiku vypsány na obrazovce, lze je volat horkými klíči, čísly či myší. Ostatní úkony zprostředkují snadno srozumitelné panely. V případě nejasností poslouží vynikající, vzájemně provázaný interaktivní help, umožňující dokonce i takové finesy, jako nastavení záložky na vybraném pomocném textu.

Jinak ovšem program dokumentaci má, a ne zrovna zanedbatelnou. Z celkových 1,3 MB kompletní instalace zabírají manuály bezmála 500 kB. V devatenácti souborech se nachází detailní popis převodu jednotlivých kódů při konverzi příslušného formátu do a z WordPerfectu 5.1. Tyto soubory se na disk kopírují výběrově, podle formátů zvolených při instalaci. A zde je odpověď na otázku chybějící tištěné dokumentace – dodávat k programu za padesát dolarů několikasetstránkový manuál je prostě zbytečný přepych i pro WordPerfect Corporation. Tím spíše, že běžný uživatel by jej stejně nejspíš ani neotevřel.

Jak již bylo řečeno, konverzi lze provádět mezi libovolně zvolenými formáty, tedy nikoli jen z WordPerfectu a do WordPerfectu. Objevením se ConvertPerfectu tudíž ztrácí Text602 význam už i jen jako poněkud drahá (a špatná) konverzní utilita. Konečně je možné převádět české texty se zachováním tabelátorů, poznámek pod čarou a dalších funkcí, které Pre602 spolehlivě likvidoval převodem přes anachronický formát T602, na němž někdejší svazarmovci z nepochopitelných důvodů stále lpí. Je ovšem pochopitelné, že převod není, zvláště u komplikovaně strukturovaných dokumentů, pokaždé absolutně přesný – vždy zde zůstává přinejmenším limit toho, co který editor umí navíc proti ostatním.

Zkrátka – ConvertPerfect se rozhodně bude hodit každému, kdo pracuje s texty z různých zdrojů, a mohu jej doporučit naprosto bez výhrad.


Jazykové moduly

Z dvaadvaceti národních verzí, které byly v polovině roku 1992 k dispozici, jsme vybrali dvě, u nichž lze předpokládat, že budou v našich podmínkách nejaktuálnější – německou a ruskou. Obě jsou dodávány se stošedesátistránkovou jednotnou příručkou, obsahující stručnou základní informaci o modulech ve čtrnácti jazycích. Rozdíl několika měsíců mezi oběma baleními dokazuje, že éra plýtvání disketami u WordPerfectu skutečně skončila – zatímco ruský modul datovaný 9/91 ještě obsahuje instalační sady v obou formátech, v německém (4/92) byly už jen dvě 3,5'' diskety. Zato přibyl hologram na krabičce, kterým jsou od letošního roku opatřeny již všechny výrobky firmy (takže při nákupu pozor na něj). Součástí dodávky jsou u obou modulů rovněž průhledné samolepící štítky na klávesy.

Instalace národního prostředí probíhá obvyklým způsobem a pro laserovou tiskárnu zabere okolo 2,2 MB; skoro 900 kB z toho ovšem tvoří slovník. Ruská verze obsahuje na rozdíl od ostatních modulů (kromě řeckého) ještě download fonty pro HP Laser Jet a Epson LQ24. Přiložené fonty jsou bohužel pouze bezpatkové – proporcionální Helvetika 8, 12, 18 a 24 bodů a ekvidistantní Letter Gothic (10 bodů). Pro tisk Timesu či jiných řezů je třeba fonty dokoupit; výrobce doporučuje produkty Exceller, SoftCraft, WoodSmith a Fontmax, jejichž volba je obsažena přímo v dodávané definici tiskárny. Poslední specialitou ruského modulu je konverzní prográmek Corn2.exe. Chybí slovník synonym, což ovšem není výsadou zdaleka jen ruštiny. Speller i přes svůj rozsah něznájet například slovo něznáju – s těmi Slovany jsou prostě pořád nějaké problémy.

K dispozici je pět klávesnic – tři ruské a dvě ukrajinské; našinci asi nejlépe poslouží RUSSIAN3, což je v podstatě běžná QWERTY klávesnice osazená všude, kde to šlo, ekvivalentními ruskými znaky. V souboru keybrds.wp je všech pět klávesnic názorně vyobrazeno, arci pokud máte alespoň EGA kartu. Majitelé Hercules karty si s ruštinou mnoho neužijí, protože místo písmenek vidí na obrazovce pouze čtverečky a azbuku mají příležitost spatřit jen v Preview.

Modul německý naopak může posloužit jako příklad zcela standardní, kompletní a nekonfliktní dodávky. Instalace je dvojjazyčná a interaktivnější než v ruské verzi; soubory zaberou na disku pouhých 800 kB (druhá instalační disketa obsahuje jen 54 kB softwaru). Tato stručnost je dána nejen tím, že Speller a Thesaurus mají po 300 kB, ale také absencí fontů, ovladačů tiskáren a souboru wp.drs. V testovaném, na slovní zásobu velmi náročném německém textu (645 slov) Speller správně odhalil 26 chyb z 32, které teoreticky odhalit mohl, a neznal 96 slov (vesměs latinského původu nebo kostrbatějších složenin).

Součástí modulu jsou dvě definice klávesnic, které se jen minimálně liší od standardu – především přehláskami a dvojitým S; ani zde nechybí soubor keybrds.wp s vyobrazením rozložení klávesnic.

Celkem vzato lze tedy konstatovat, že jazykové moduly jsou pro potřebné celkem levným (99 $) a efektivním nástrojem na zpracování cizojazyčných textů. Firma navíc neustále rozšiřuje jejich spektrum – už dnes by měly být k dispozici arabský a hebrejský modul, o nichž se manuál ještě nezmiňuje. Nelze vyloučit, že dříve, než tento článek stačí vyjít, přibyde k nim konečně i modul český.


Screen Font Editor

Pro technicky zdatnější uživatele, kteří píší často v různých jazycích a nepotřebují přitom kompletní jazykové moduly, nebo pro ty, kteří používají matematických a jiných symbolů, je tato utilita prakticky nezbytná. WordPerfect totiž disponuje vlastními obrazovkovými fonty, které umožňují pracovat v textovém režimu s libovolnými znaky. Tato možnost je pochopitelně vyhrazena pouze majitelům počítačů s programovatelnou grafickou kartou; ti, kteří vlastní klasický Hercules nebo dnes už raritní CGA, mohou buď vyhodit svůj monitor, nebo se spokojit se čtverečky, jimiž WordPerfect nahrazuje nezobrazitelné znaky.

V závislosti na paměti karty lze najednou znázornit buď 256 nebo 512 symbolů – znaková sada WordPerfectu jich však nabízí 1500. Je tedy pochopitelné, že čas od času nastane potřeba dostat na obrazovku místo čtverečku některý z často používaných znaků. Píše-li někdo například knihu o kabale, lze předpokládat, že orientace v hebrejských citátech bez použití Screen Font Editoru nebude právě jednoduchá. V takovém případě se může investice pouhých 49 $ (podle firemního katalogu; v nabídkách domácích prodejců se tento výrobek kupodivu běžně nevyskytuje) ukázat jako jedna z nejvýhodnějších.

Instalace probíhá obvyklým způsobem a připraví vás o slabých 400 kB místa. Vlastní ovládání je tak jednoduché, že čtyřicetistránkový manuálek i podrobný help shledáte brzy vcelku zbytečnými; arci v případě, že vůbec pochopíte, o co jde. Obávám se, že mé sekretářce by se to asi nepodařilo, proto ta zmínka o technicky zdatnějších uživatelích. Zobrazit lze jednotlivé znaky nebo celé sady; nechybí ani možnost namalovat si znak vlastní, když se vám navržená varianta nelíbí. Změny provedené Screen Font Editorem samozřejmě nemají sebemenší vliv na to, co se nakonec vytiskne – obstarat si příslušné fonty pro tiskárnu už musí zmíněný kabalista jinde (kupříkladu u firmy DATA-CAL, která nabízí kompletní mezinárodní sadu fontů pro WordPerfect – včetně arménských, thajských a tureckých – za kulantních 200 dolarů).


Wordperfekťácké Rýmovátko

Inspirací k tak děsivému překladu názvu programu WordPerfect Rhymer mi byl toliko jeho obal, na němž rozčilený Humpty Dumpty poskakuje po dobové ilustraci Poeova Havrana. Jinak by samozřejmě bylo spíše na místě nezdrobnělé „Rýmovač“ či vzletnější „Veršotepec“, a vůbec nejlepší by bylo termín raději nepřekládat. Každopádně jde o roztomilý produkt, který je tou nejlepší tečkou na zakončení plejády výrobků WordPerfect Corporation.

Rhymer je skutečně tím, čím slibuje být – softwarem na automatické rýmování. Oproti všem ostatním kreacím firmy se vyznačuje dvěma zvláštnostmi – nemá instalační program a je rezidentní. Instalace probíhá prostým zkopírováním souborů čítajících celkem 555 kB. Rezidentní část programu vás připraví o 37 kB paměti.

Vyvolání Rýmovátka je implicitně Alt+Shift+F8, avšak horký klíč lze libovolně změnit. Celý prográmek pracuje tím způsobem, že vyhledává podle zvolených parametrů z 93 492 termínů všechny, které se rýmují se zadaným slovem. Lze nastavit rým na poslední slabiky (jednu, dvě nebo tři), na první slabiku a na začátek či konec slova. Celá záležitost je o to pestřejší, že jde pochopitelně o rýmy fonetické, které se zdaleka nemusí shodovat s tím, jak vypadají v psané formě. Kupříkladu ke slovu one (jedna) je mezi navrženými rýmy i gargantuan (gargantuovský). Přelistování celého slovníku trvá na atéčku asi 12 vteřin. Nechybí přehledný a názorný on-line help na obvyklé klávese F3.

Program disponuje i složitější funkcí Phonetic Finder, která umožňuje vyhledávat různé fonetické kombinace, včetně odlišností americké angličtiny, a vyžaduje už určitou míru lingvistického vzdělání. Tak detailní rozpitvávání Rhymeru však není na místě, neboť jde skutečně jen o bonbónek na závěr. O absolutní neprodejnosti tohoto softwaru ve vlastech českých totiž zajisté nepochybuje ani čtenář, ani WordPerfect Corporation. Bylo by rovněž bezpředmětné pídit se po tom, za kolik jej nabízejí domácí dealeři, protože jej prostě nenabízejí – pro vaši informaci: katalogová cena činí 89 $.

Zajímavým podnětem k zamyšlení se mi v této souvislosti zdá nesporná skutečnost, že pokud by u nás někdo podobný program vyvinul, šlo by o čirou recesi a autora by patrně nikdy nenapadlo pokusit se ji komerčně využít. A kdyby ho to náhodou přece jen napadlo, zaručeně by si tak nevydělal ani findu. Skládání básniček dnes v Česku prostě není v módě. Ono ostatně do takové míry, jako v anglosaských krajích odkojených Matkou Husou, nejspíš nikdy nebylo. Těžko tedy rozhodnout, zda se na současném absolutním nezájmu podepsala či nepodepsala estetika quasibásníků typu Sýse, Žáčka nebo Šimona, která v absolutním vakuu mezi rýmovánkami Skálů a Florianů nutně vzbuzovala dojem, že právě tato nestvůrnost je skutečnou poezií. Každopádně by se české rýmovátko asi stalo aktuálním teprve v případě návratu ke zpěvným časům Pavky Kohouta, čehož se doufám nikdy nedožiji. Pak by možná uspěl i WordPerfect Rhymer, neboť již v současné verzi dokáže k první slabice slova Stalin vyhledat: Stalingrad, stalinism, stalinist a stalinists, a pokud jde o rýmy k poslední slabice, zná jich 893.


Něco pro kutily

Na úplný konec ještě dvě exkurze do hájemství fontů, vyvinutých jinými firmami pro použití s WordPerfectem. První se celým názvem zove Bitstream Fontware 3.0 Installation Kit a vyznačuje se zejména tou pozoruhodností, že jde o jediné fonty pro laserovou tiskárnu, distribuované přímo WordPerfect Corporation. Instalační sadu tvoří čtyři diskety, které, náležitě použity, ze sebe vypotí adresář (v rozsahu asi 2 MB) neobsahující jediný font.

Jde totiž o poměrně rafinované zařízení, které samo utvoří fonty podle vašich požadavků. S instalační soupravou se dodávává Dutch (Roman), Swiss (Helvetika) a Bitstream Charter (bez kurzívy a tučného písma); samostatně lze dokoupit dalších 200 řezů písma, balených vždy po čtyřech. Mezi sympatické vlastnosti patří především možnost vygenerování tučné kurzívy, která není u bitmapových fontů obvyklá, a typografická přesnost, umožňující vytvořit font jakékoli velikosti od 2 do 144 bodů s rozlišením na desetinu bodu. Ovládání je poměrně jednoduché, dvoudílný manuálek (celkem asi 120 stran) někdy spíše závádí. Přesto jde o program, který prakticky nelze ukrást, neboť bez tabulek znaků v dokumentaci je použitelný pouze k vygenerování pěti základních sad (ASCII, ASCII Business, ASCII Technical, HP Roman 8 a IBM PC).

Pravý půvab však spočívá v možnosti defininování uživatelských sad z Bitstream International Character Set (BICS), která obsahuje 564 znaků, včetně mých vytoužených typografických uvozovek nahoře i dole, po nichž teskním v každé druhé recenzi. Tyto znaky lze libovolně uspořádat do 26 sad; každá jich může obsahovat nejvýše 94 a ovšem také méně, což se zúročí například při tvorbě obzvlášť velkého fontu pro individuální titulek (kompletní font IBM PC s 254 znaky ve velikosti 144 bodů totiž zabere 4296kB, což značně překonává rozsah paměti běžných laserových tiskáren, nehledě už k časové náročnosti downloadingu).

Nicméně ať je výběr z použitelných znaků sebevětší, vždycky se nakonec nějakých nedostává. U zdánlivě téměř nevyčerpatelné nabídky znakových sad WordPerfectu jsou to kupříkladu veškeré astrologické symboly. Rozsah sady BICS je zhruba třetinový, takže v ní scházejí i četné znaky WordPerfectu; mezi jinými bohužel také Ď – ď a Ť – ť. Jen tato pitomá čtyři písmenka znemožňují použití Fontwaru 3.0 pro češtinu. Těžko říci, proč v Cambridgi, odkud program pochází, vyhodili právě tahle písmena, zatímco ponechali třeba G s háčkem (opravdu si neumím představit jazyk, který by takovou ptákovinu používal). Nebýt toho, tiskly by Bitstream fonty česky zcela perfektně po nekomplikované definici jediné uživatelské znakové sady. Je to vskutku škoda, tím spíše, že katalogová cena činí pouhých 79 $. Třeba ale ve verzi 4.0...

Zatím lze pouze konstatovat, že za daných okolností může být program užitečný pouze pro uživatele pracující s texty v jazycích, na něž nezapomnělo standardní ASCII, nebo které se vešly do BISC.


Konečně doma

V minulé recenzi (SWN 6/92) jsme se věnovali i českým fontům firmy Mon Amí. Bylo by nespravedlivé nezmínit se také o konkurenčních fontech Alwilu, tím spíše, že i v tomto případě výrobce vyšel ochotně vstříc a promptně dodal kompletní distribuční sadu. Ta sestává z osmi pětačtvrtpalcových HD disket, z nichž každá obsahuje jeden řez písma (Courier, Prestige, Helvetica, Times Roman, Baskerville, Century Schoolbook, Goudy Old Style a Palatino). Všechny dohromady vyjdou bratru na 17 000 Kčs (jednotlivě na 23 800), tedy zhruba na dvojnásobek toho, co stojí kompletní sada třinácti řezů Mon Amí. Fonty jsou ovšem provedeny ve všech velikostech (6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 24 a 30 bodů) na rozdíl od titulkových fontů Mon Amí (Pražské Kamenné, Monument, Unciála apod.), které jsou k dispozici pouze v několika větších rozměrech. Výhodou fontů Mon Amí naopak je, že až do třiceti bodů nabízejí možnost použití tučného písma a kurzívy (a navíc velikosti 7, 9 a v tučném i 48 a 60 bodů), zatímco Alwil je nad osmnáct bodů proveden pouze v tučné verzi a velikosti nad 30 bodů mu zcela chybějí. Žádný z obou produktů nemá tučnou kurzívu.

Distribuční balení, diskety i manuál jsou přímo geniální ukázkou, jak s vynaložením poměrně nevelkých prostředků dosáhnout velmi efektního profesionálního výsledku, i když ve srovnání se vzorky budoucí adjustáže, které mi v Alwilu předvedli, jde téměř o samizdat. Alwil software nepochybně bude jedním z těch výrobců, kteří u nás v brzké době prosadí, že v ušmudlaném igelitovém pytlíku a s dokumentací na no-name disketě přelepené etiketou popsanou devítijehličkovou tiskárnou lze distribuovat nanejvýš shareware. Ačkoli ještě nejsou k dispozici budoucí bílé diskety potištěné Alwilovským supem, už teď lze s potěšením konstatovat, že distribuční sada fontů je prvním domácím výrobkem, u něhož mi bylo dopřáno vidět, co je jinde zcela obvyklé – diskety vůbec nemají vyříznutý otvor umožňující jejich přepsání.

Hlavní předností fontů Alwil je, že za své peníze obržíte rovnou dvě sady – v Kamenických a v Latin2 (respektive v Latin2 Unix). Tato přednost se zúročí zejména s kompletní českou verzí WordPerfectu, která má údajně pracovat pro změnu pouze v Latin2, což si prý v Oremu nenechali vymluvit, ačkoli je řada českých konzultantů upozorňovala, že tuto bastardní tabulku u nás používá málokdo. S ohledem na existenci ConvertPerfectu a na způsob definování obrazovkových fontů WordPerfectu však patrně bude možné tento zádrhel akceptovat a používat Latin2 pouze ve WordPerfectu, což by s fonty Alwil nemělo dělat problémy.

Každá z disket obsahuje soubor s komprimovanými fonty a dva podadresáře – v jednom je definiční soubor tiskárny, ve druhém pomocné prográmky, které se stále opakují, neboť, jak již řečeno, všechny řezy jsou k mání i jednotlivě. Jedna sada fontů zabere zhruba 700 kB. Vlastní instalace je poměrně složitá a pro začátečníky podle mého soudu jen obtížně pochopitelná, i přes důkladnou průvodní dokumentaci. Doplnění interaktivního instalačního programu by bylo více než na místě. Takto je třeba nejprve vytvořit adresář, zkopírovat do něj zabalené praefonty a utility, aktivovat samorozbalovací program, ze vzniklých praefontů vygenerovat utilitou codelj.exe (spouštěnou s příslušným parametrem) vlastní fonty a nakonec ještě zkompilovat ovladače pomocí ptr.exe, pokud chcete používat více řezů najednou, což lze předpokládat. Úhrnem práce víc než dost, tím spíše pak pro uživatele zvyklého na pohodlné instalační programy WordPerfectu.

V inzerátech Alwilu se tradičně objevuje tvrzení, že „každý znak byl ručně doladěn“. A skutečně – srovnáme-li písmeno ř, které v Helvetice Mon Amí nevypadá právě nejlépe (horní řádek), s Helveticou Alwilu, je zcela zřetelné lepší proporční posazení mezi okolními literami.tu byl příslušný obrázek
Fonty Alwil se od fontů Mon Amí liší už celkovou tvářností. Používají nového unifikovaného (leč trochu méně přehledného) způsobu značení jednotlivých fontů podle normy Hewlett Packard. A co hlavně – přesně dodržují původní tabulku Kamenických a Latin2, což má své výhody i nevýhody. K výhodám patří přítomnost lomených uvozovek, některých řeckých písmen a matematických znaků. K nevýhodám pak zejména absence značek pro Copyright a Registrated (C a R v kroužku) a pomlčky. Mimochodem – to, co vidíte vytištěno v tomto článku, nejsou se vší pravděpodobností pomlčky, ale spojovníky (v typografštině tzv. „divis“). Alespoň doposud tomu v mých článcích tak bylo (musím se optat pana Koubského, kde dochází v přenosu dat k chybičce, protože jiné materiály v SWN mají pomlčky normální). Ovšem co se smete v novinách, nelze s klidným svědomým použít třeba při sazbě knihy. O možnosti využití WordPerfectu pro výrobu malotirážních publikací jsem se ostatně v SWN 6/92 nezmiňoval jen já, ale také dr. Kučera z Alwilu. (V této souvislosti jen poznámku – WordPerfect není DTP, protože v takovém případě by DTP nebyly snad pouze editory na úrovni T602. Schopnostmi DTP disponuje totiž nejen WordPerfect a MS Word, ale i řada editorů u nás příliš neužívaných a většina procesorů pro Windows. Proti eventuálnímu zmatení pojmů a čtenářů navrhuji pracovní definici: „DTP je systém, v němž se texty zpracovávají, ale nepíší.“)

Samozřejmě – není složité font přepsat a posadit pomlčku třeba na pozici 246, k čemuž stačí pouze odmazat tečky ze znaku :. Poněkud komplikovanější by bylo doplnit přesně na míru Copyright, ale také by to šlo. Jenže – ačkoli programy pro přepisování fontů jsou běžně k dispozici jako shareware, nelze prostě po uživateli podobné operace požadovat, nehledě k tomu, že je diskutabilní, zda by nebyly v rozporu s autorským právem. Celou situaci by šalamounsky vyřešila devátá disketa s uživatelsky definovanou sadou (WP Character Set 12), která by obsahovala kompletní řeckou abecedu, typografické symboly a jiné užitečnosti. Mimo jiné by v ní také konečně mělo dojít i na mé obsedantní české uvozovky. Není totiž pravdou, co praví manuál k fontům Alwil, že „jako perfektní národní uvozovky lze u proporcionálních fontů použít dvě čárky a dva obrácené apostrofy“. Přesněji řečeno – použít je můžeme, ale nebudou to uvozovky, natožpak perfektní. Rozteč mezi dvěma čárkami nebo dvěma apostrofy je totiž daleko větší, než mezi znaky uvozovek – ty k sobě musí být doslova přituleny. Čtenáři to celé možná přijde jako zbytečné hnidopišství, ale bída české typografie je už tak dost děsivá, že ji netřeba ještě dále prohlubovat.

Abych rychle ukončil tuto domácí exkurzi, která se postranními odbočkami rozrostla do nečekaných rozměrů: jaké z fontů si tedy vybrat? Odpověď je mimořádně obtížná – od Mon Amí lze těžko očekávat další vývoj produktu, protože firma se nyní věnuje aplikacím pro Windows; na druhé straně nelze ignorovat podstatný cenový rozdíl. Fonty Alwilu jsou celkově preciznější, stále se inovují (v době vydání této recenze by měla být k dispozici již verze pro MS Word). Pro sazbu knih je působivý zejména Goudy Old Style. Mon Amí naopak nabízí oblíbenou secesizující Korinnu a titulková písma. Optimální by samozřejmě byla kombinace fontů z obou sad, ale z finančních důvodů se toto řešení nezdá příliš schůdné.SHRNUTÍ


Z testovaných produktů má nepochybně nejširší potenciální využití ConvertPerfect, který plně uspokojí i uživatele jiných editorů. Každému, kdo pracuje s WordPerfectem a není ještě vybaven ostatními výrobky firmy, lze jednoznačně doporučit investici do WordPerfect Works. Naproti tomu DataPerfect ve stávající podobě vyhoví asi jen nejskalnějším fandům WP Corporation a pozice PlanPerfectu silně ohrozil sám výrobce uvedením WP Works. Pro ty, kteří často píší texty v cizích jazycích, bude nepostradatelným pomocníkem Screen Font Editor, zejména pokud si nepořídí rovnou příslušné jazykové moduly. WordPerfect Rhymer je v našich podmínkách vhodný nejvýš pro bohaté milovníky softwarových kuriozit.

Bitsream Fontware 3.0 Instalation Kit se jeví jako velmi mocný a flexibilní prostředek pro tisk na laserových tiskárnách, nelze jej však bohužel použít pro češtinu. Naši uživatelé tedy mají nadále na vybranou mezi fonty Mon Amí a Alwil, které jsou vcelku rovnocennými soupeři.Další dva měsíce s výrobky WordPerfect Corporation už nijak nezměnily celkový s výhradami pozitivní dojem, jehož jsem nabyl při sepisování předešlé recenze. Jen teď mívám problémy, že místo Esc mačkám F7 a koktá mi Enter, aby dopředu přikývl na očekávané potvrzení implicitního adresáře. Opravdu – pokud se už jednou rozhodnete pro WordPerfect, je vhodné zapomenout, že existují také jiní výrobci softwaru. Určitý problém však přitom paradoxně představuje počeštění editoru. Navyknete-li si totiž jednou odpovídat například A jako ano, zkomplikuje vám tento automatismus poněkud život všude tam, kde v programech dosud nepočeštěných musíte použít Y jako Yes. A tak dál.

V některém z příštích čísel ještě k dokreslení úplného spektra prozkoumáme WordPerfect for Windows, což je povídání přece jen o něčem jiném. Pro dnešek tedy už jen poděkování firmám DCC a Alwil za mimořádnou ochotu a přívětivost.Ceny (IX/92):
PlanPerfect10 000
DataPerfect12 000
WP Works4200
ConvertPerfect1800
WP Language modules3600
Programy zapůjčil výhradní distributor pro ČSFR: DCC, Praha


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU