Logo

Třiapůlkrát Perfekt


(Softwarové noviny 6/1992)Recenze softwarových produktů firmy WordPerfect Corporation – balíku utilit WordPerfect Office 3.01, kreslicího programu DrawPerfect 1.1, slavného editoru WordPerfect 5.1 a jeho zatím jen z poloviny dokončené české mutace.DINOSAURUS MLUVÍ ČESKY!


WordPerfect 5.1 je v současné době jedním z nejmocnějších a nejprodávanějších textových procesorů na světě. V tabulkách Chipu obsazoval minulý rok pravidelně třetí místo komerčního žebříčku za MS Wordem a MS Wordem for Windows. Microsoft Word je také vskutku jediný znakově orientovaný editor, který je schopen WordPerfectu konkurovat; ani on však v řadě parametrů nedosahuje možností poskytovaných WordPerfectem. Není tedy divu, že ve Spojených státech bylo pořadí žebříčku právě obrácené. Vzhledem k nesporné popularitě starších verzí WordPerfectu u nás není vyloučeno, že až za nějaký ten pátek začne mít smysl sestavovat podobný „top ten“ i ve vlastech českých, bude na jeho špičce právě WordPerfect. Lze alespoň předpokládat, že něco podobného měla firma WordPerfect na mysli, když si jako první ze zemí někdejšího východního bloku vybrala pro lokalizaci svého bestselleru (vedle poněkud lidnatějšího Ruska) právě Československo.

Česká verze WordPerfectu je doposud poněkud polotovarovitá, nicméně i tak nikoli nezajímavá. Známá modrobílá škatule hlásá neobvyklé „WordPerfect pro osobní počítače IBM a PC sítě“. Nejen popisky, ale i obrázky vytištěné na krabici jsou česky. Jde sice o jakousi podivnou „pidgin czech“, nicméně to se při prvním letmém ohledání nepozná, takže nic zlého netušící zákazník právem usoudí, že i uvnitř je všechno česky. Není tomu tak.

Samotný program a help mluví po našem velmi obstojně. Pokud jsou pomocné texty místy obtížně srozumitelné, je to dáno spíše mimořádnou komplikovaností WordPerfectu, než vysloveně špatným překladem. I přes jinak slušně odvedenou práci však přece najdeme několik chibyček, například v pomocném textu Podmíněný konec strany „...název nebo záhlaví zůstali pohromadě“. Vynikající je české třídění a můžeme si rovnou říci, že v dané fázi je právě tato funkce nesporně největším přínosem národní verze. Radost nás pozvolna začne opouštět, pokusíme-li se použít funkci Pravopis. Informační řádek nám oznámí suché „Nenalezeno“; v lepším případě ještě dostaneme vybrat ze seznamu podobných anglických slov. Česky neumí pochopitelně ani slovník synonym.

Další nemilé překvapení čeká zákazníka po roztrhnutí igelitového obalu manuálů. Česká je pouze stostránková knížečka nazvaná Dodatek; vlastní Workbook a dvoudílné Reference jsou sice výtečně vytištěné, leč anglické. S ohledem na jejich téměř patnáctisetstránkový rozsah je to nedostatek věru nikoli nepodstatný. Záležitost je o to nepříjemnější, že program je přeložen opravdu kompletně, takže dá často práci identifikovat, jakou z původních funkcí české popisky vlastně vyjadřují. Počeštění tak nakonec představuje spíše překážku při studiu průvodní dokumentace. Zdálo by se, že určitým řešením pro tuto „meziverzi“ by bývalo ponechat na uživateli, aby si při instalaci vybral mezi originálním anglickým a přeloženým českým ovládáním i pomocnými texty, jako to dělalo kupříkladu DTP STUDIO u svého překladu Ventury. To by však znamenalo mimi jiné nutnost dodávat k WordPerfectu i dvě varianty pravítka s popisem funkčních kláves (v stávajícím balení je pouze české) a poněkud přepracovat i český manuálek. Nelze však vyloučit, že se WordPerfect Corporation nakonec přece jen plácne přes kapsu a nechá vytiskout kompletní českou dokumentaci. Příští edice národní verze má totiž obsahovat český speller a možná i thesaurus, takže by už snad stálo za to uvést WordPerfect CS do stavu opravdu perfektního.

Další drobností, která k dosažení tohoto ideálního cíle chybí, je použitelný konverzní program. Dosavadní convert.exe totiž nepočítá se záludnostmi kódovací tabulky 895 a na rozdíl od wp.exe není možné spustit jej s parametrem code page. Veškerá konverze do jiného formátu, kromě holého ASCII nebo WordPerfectu 4.2, tedy musí být zprostředkována jinými programy, nejlépe pak poněkud drahou konverzní utilitou zvanou Text602. V této souvislosti nutno podotknout, že k převodu pomocí Pre602 je třeba použít parametru F (WP Character set 1). I tak ovšem konverze není dokonalá – z textu je kupříkladu třeba nejprve vyházet všechny tabulátory, protože T602 je nezná, nepřevádějí se některé vyšší funkce apod.

Posledním nedostatkem je absence výukového programu tutor.com, který přitom není z nejhorších, což by majitelé originálního WordPerfectu jistě dosvědčili. Firma však nejenže nepokládala za potřebné jej přeložit, ale program prostě z české verze úplně vynechala. Je to poněkud komické, protože instalace (mimochodem kompletně a dobře přeložená) po dotazu, zda si přejeme zkopírovat učební lekce, skutečně vytvoří podadresář LEARN a skutečně do něj nasype všechny soubory, s nimiž má výukový program pracovat a které zaberou přes 100 kB.

Za zmínku snad ještě stojí řešení ovladače klávesnice wp895.com, tím spíše, že v dokumentaci o něm uživatel nenajde prakticky ani slovo (kromě letmé zmínky na kartičce s instrukcemi pro instalaci). Program zavádí kromě české klávesnice zároveň i ovládání obrazovky pro EGA a VGA v kódu Kamenických. Informace o rozložení klávesnice může uživatel získat pouze ze souboru CESKA klávesnice (Shift+F1,5; mapa – 8). K čemu jinému má tento soubor sloužit, není rovněž nikde objasněno, což je dosti závažný nedostatek, který může zejména začínající uživatele uvést do značných rozpaků. Při celkem logické volbě „CESKE“ klávesnice a současném použití wp895.com totiž dojde k přehození QWERTZ za QWERTY, místo uvozovek se začnou psát devítky a nuly apod. Správná počáteční volba je „originální“ klávesnice (Shift+F1,5,6). Při tomto nastavení pracuje WordPerfect pochopitelně i s jakýmkoli jiným ovladačem češtiny v režimu Kamenických.

Co se vlastního wp895.com týče, nejsympatičtější funkcí na něm je automatické psaní velkých písmen s diakritikou při zapnutém zámku verzálek (CAPS LOCK) na klávesách s českými minuskami (velmi užitečné při vytváření titulků či delších textů z verzálek). Podobnou rafinovaností dosud nedisponovala žádná z asi třiceti „češtin“, které jsem měl to nepotěšení vyzkoušet. Jedinou chybičkou je absence středníku a přehlásky (volají se přes ALT plus originální středník a originální pomlčka). Stejným způsobem lze vybavit většinu znaků původní klávesnice; přepínání mezi IBM a Kamenickými se provádí zmáčknutím obou kláves SHIFT. Rezidentní program zabírá téměř 10 kB paměti.

Kapitola sama pro sebe je tisk. WordPerfect umožňuje výběr z neuvěřitelných 740 (sic!) tiskáren. Drobnou vadou na kráse je ovšem skutečnost, že drivery nebyly upraveny pro češtinu, takže pokud nevlastníte tiskárnu hardwarově upravenou pro kód Kamenických, nejsou vám téměř k ničemu. Protože se jedná o profesionální editor, dovolím si obejít problematiku jehliček a budu se dále zaobírat profesionálním výstupem – tedy laserovými tiskárnami. WordPerfect sám umožňuje díky originálnímu způsobu generování znaků přímo tisknout proporcionální české písmo jako grafiku, tedy poměrně ohyzdně – písmo je zubaté, špatně čitelné – zkrátka do profesionality chybí víc než hodně. WordPerfect Corporation se výrobou download fontů pro národní verze nezabývá a nejsou ostatně ani součástí dodávky původního anglického balíku. Přesto český uživatel nemusí zoufat. Fonty existují. Vyrábí je pražská firma Mon Amí, která je rovněž jedním z dodavatelů driverů pro 24jehličkové tiskárny. Kompletní sada laserových fontů s ovladači a třicetistránkovým manuálkem vyjde ovšem na devět tisíc. Kromě standardních písem Courier, Times a Helvetica obsahuje také Baskerville, Korinnu a Pražské kamenné, a rovněž několik fontů pro vysloveně příležitostné použití – Futura black, Park Avenue, Prestige elite, Letter gothic, Grotesk, Unciála a Monument. Většina uživatelů však v klidu vystačí se základní sadou (Courier, Times a Helvetica), která je k mání za 2500 Kčs. Fonty fungují naprosto korektně; k dispozici je i landscape verze pro tiskárny, které nedovedou elektronicky otáčet písmo.

S dalšími podrobnosti o problematice tisku ve WordPerfectu měl čtenář příležitost se seznámit v minulém čísle Softwarových novin; zájemce tedy odkazuji tamtéž.SOUBOJ TITÁNŮ


Jakákoli recenze zabývající se WordPerfectem musí být nutně velmi výběrová – jinak by totiž vydala na slušnou knihu. Navíc nehodlám předstírat, že jsem zvládl všechny finesy tohoto monstrózního softwarového dinosaura; naučit se důkladně využívat alespoň dvě třetiny z nabízených možností je práce nejméně na půl roku.

Mnoho již bylo řečeno k ovládání programu, které řada lidí pokládá za nesnesitelné. Do verze 5.0 včetně vcelku právem. Za drobnou desetinkou WordPerfectu 5.1 se však skrývají dvě zcela převratné novinky – možnost práce s myší a ovládání pomocí roletového menu. Na první pohled se zdá až nepochopitelné, proč tak zásadní změny firma odbyla jedinou desetinou v čísle verze. Domnívám se, že jde o kouřovou clonu, mající zastřít porážku, jíž toto rozšíření programu de facto je. WordPerfect, konečně donucen vyhovět alespoň zčásti trendu „user friendly“, se tváří, jako by se nic nestalo: nějaká myš, menu – pche! To jsou přece detaily – hlavní je PROGRAM!

Jak již bylo řečeno, má tato pýcha své racionální oprávnění. WordPerfect je skutečně gigantem, bohužel možná jedním z posledních svého druhu. Znakově orientované editory se zdají být samotnými svými výrobci odsouzeny k vyhynutí, aby uvolnily místo evolučně dravějším potomkům, pracujícím v grafickém režimu. Pokud se vůbec ještě dočkáme šestých verzí WordPerfectu a MS Wordu, bude to patrně jejich labutí píseň. Je to sice škoda, ale kšeft je kšeft. Navíc nelze vyloučit, že po další verzi už nebude, co zásadního by se ještě dalo zlepšit.

Porovnáme-li WordPerfect s MS Wordem (jiná komparace nemá valný smysl), zjistíme především, že základní koncepce obou programů je naprosto odlišná. MS Word pracuje v podstatě s holým ASCII textem, který je „obalen“ formátovacími pokyny. Řádky nejsou ukončeny znakem pro návrat vozíku, takže formátování rozteče, odsazení a zarovnání se týká vždy celého odstavce. WordPerfect naproti tomu vkládá veškeré formátovací příkazy rovnou do textu, včetně značek pro návrat vozíku, a je tedy možné různě nastavit jednotlivé řádky v rámci odstavce. Oba způsoby formátování mají své přednosti. U WordPerfectu je možné zobrazením skrytých kódů (Reval codes – F11 nebo Alt+F3) při troše praxe získat zcela jasný a přehledný obraz o konkrétním formátování a lehce je odstranit či změnit. Na druhé straně zejména pro začátečníky jde o značně tajuplnou funkci, komplikovanou navíc u české verze tím, že kódy jsou přeloženy do češtiny, avšak jejich seznam, čítající mimochodem čtyři hustě potištěné strany, je v dokumentaci k dispozici pouze v angličtině. Uživatel je tedy odkázán více méně na empirii.

Způsob formátování MS Wordu se nejlépe zúročí při práci s dlouhými soubory. Word si totiž uchovává informaci o layoutu pro nastavenou tiskárnu, takže přeskok ze začátku tisícistránkové knihy na konec se uskuteční doslova v okamžiku. WordPerfect naproti tomu musí vždy znovu projít celý dokument a zformátovat jej, takže přeskok ze začátku 330 kB souboru na konec trvá skoro dvacet sekund, zpátky asi pět. U souboru dvojnásobně dlouhého je to už 50 a 35 sekund, přičemž načtení a zkopírování 330 kB bloku trvá přes dvě minuty. Údaje se týkají počítače AT se standardní pamětí 640 kB (malá náročnost na hardware bude pro naše uživatele asi hlavním kladem WordPerfectu proti programům pro Windows) a nekomplikované jednosloupcové knižní sazby bez grafiky a tabulek. I v jiných funkcích (kompilace rejstříku či obsahu) je MS Word u dlouhých souborů výrazně rychlejší. Hlavní předností Wordu však zůstává jednodušší a pohodlnější ovládání a zejména dokonale propracované funkce myši.

WordPerfect naproti tomu disponuje daleko většími možnostmi nastavení typografických parametrů, dokonalejším (i když o něco pomalejším) preview, přehledným makroeditorem, vynikajícím importem grafiky, téměř nepředstižitelnou tvorbou tabulek a k tomu všemu ještě editorem rovnic, tedy funkcí, která MS Wordu 5.0 chybí úplně, právě tak jako kódování dokumentů a srovnávání dvou verzí textu. Přičteme-li k tomu možnost výběru z více než 1500 znaků (včetně azbuky, hebrejštiny a japonské hiragany a katakany), lze snadno pochopit, proč i přes výše uvedené nevýhody patří WordPerfect k tomu nejlepšímu, co lze v oblasti textových editorů koupit.

Nastavení

Uživatel, který naivně usoudí, že všechny možnosti nastavení parametrů jsou ukryty pod stejnojmennou funkcí (Shift + F1) se patrně při práci s programem dočká mnohých nepříjemných překvapení. Jak již řečeno, ovládání WordPerfectu není z nejlogičtějších, takže kupříkladu zrušení automatického prokládání slov mezerami mezi písmeny u příliš krátkého řádku je zatopeno hluboko ve funkci Formát – Jiné – Funkce tiskárny – Mezní rozestupy mezi slovy (Shift+F8 – 4 – 6 – 4) – zde je třeba nastavit Zvětšení na Neomezené. Tím ovšem celá legrace zdaleka nekončí. Nastavili jsme totiž zrušení prokladů pouze pro aktuální dokument, případně pro zbytek dokumentu od místa, na kterém stál kurzor. Ani funkce Počáteční kódy v menu Formát – Dokument (Shift+F8 – 3 – 2) nám nepomůže, protože opět regulujeme pouze právě otevřený dokument a po opuštění programu se změny ztratí. Je třeba vědět, že funkce Počáteční kódy se vyskytuje ještě jednou v menu Nastavení – Počáteční nastavení (Shift+F1 – 4 – 5) a že teprve po zanesení výše uvedeného procesu do této položky proklady zmizí jednou provždy, což se projeví v Počátečních kódech vložením kódu [Mezní Roz:60;Odemč].

Jinou (ještě složitější) alternativou by bylo použití definovaného Stylu. Již předcházející příklad však, myslím, dostatečně dokumentuje, že zorientovat se ve WordPerfectu není žádná sranda. Obecně lze říci, aniž bychom příliš přeháněli, že ve WordPerfectu se dá nastavit prakticky cokoliv, pokud to ovšem člověk umí. K dispozici jsou dokonce i takové rafinovanosti, jako možnost definice přesné rozteče mezi dvěma písmeny nebo přesné výšky indexace (obojí pomocí Formát – Jiné – Posuv; Shift+F8 – 4 – 1). O podobných možnostech se MS Wordu opravdu ani nesní.

Velmi komplikovaná, avšak neméně rafinovaná je práce s klávesnicemi, která umožňuje razantně zjednodušit ovládání programu. Předefinovat je možno i všechny funkční klíče a jejich kombinace; podobný experiment si však může dovolit jen velmi pokročilý uživatel. Definice klávesnic je integrovaná s makroeditorem, který umožňuje přímo vkládat makroinstrukce z přehledného menu nebo definovat na „hot keys“ pokyny funkčních kláves. Jazyk maker je složitější, než u MS Wordu; definovat makro nahráním prostého sledu příkazů je však stejně jednoduché. Začátečník tedy není v obou případech o nic ochuzen, zkušený uživatel ocení spíše WordPerfect. Nevhodným použitím však může až příliš snadno dojít ke kolizi různých maker a pokynů, zejména při současném použití programu Shell (viz dále). Kupříkladu přehození funkcí PgUp, PgDown za –,+ na numerické klávesnici (posun na začátek stranek za posun o jedno obrazovkové okno), zruší některé další funkce PgUp a PgDown, takže pak třeba v editoru maker nelze vyvolat pomocné okno s povely (Ctrl-PgUp).

Preview, grafika a rovnice

Jednou z největších a nejvíce kritizovaných nevýhod MS Wordu je nedokonalá funkce Preview. V tomto směru má WordPerfect již delší dobu výrazně navrch – umožňuje totiž zobrazit i 100% a 200% zvětšení – tedy velmi detailní pohled na stránku. Už při stoprocentním zvětšení je běžná dvanáctibodová sazba dokonale čitelná. Pokud se v příští verzi podaří WordPerfectu tutu funkci zrychlit a doplnit do ní možnost přímé editace, mohl by konečně vzniknout ideální hybrid mezi znakově orientovaným editorem a grafickým prostředím, spojující výhody „WYSIWYG“ s rychlostí textového režimu.

Import grafiky do WordPerfectu je prostě fascinující. Neznám jiný editor tohoto typu, který by umožňoval pracovat s grafikou tak pohodlně, komfortně a přesně zároveň. Samotné možnosti nastavení okrajů, vzdáleností, ukotvených popisků, dvouúrovňového číslování a podobně (Alt+F9 – 1 – 4) byly ještě donedávna výsadou drahých DTP systémů. K tomu je WordPerfect vybaven integrovaným grafickým editorem (Alt+F9 – 1 – 1 – 1=zadání grafického souboru – 9=editace), který umožňuje vybraný obrázek zvětšovat, zmenšovat, rotovat, posunovat, osově deformovat a inverzně zobrazit. To vše s ovládáním na WordPerfect až neuvěřitelně elegantním a prostinkým. Komu by ani to ještě nestačilo, tomu už opravdu nezbyde nic jiného, než pořídit si rovnou DrawPerfect.

Na stejném povelu (Alt+F9) se skrývá také editor rovnic. Prakticky vše, co bylo řečeno o práci s grafikou, se vztahuje i na něj, až snad na drobnou výhradu, že používat klávesu Shift+F3 na přeskok mezi okny není právě ideální (i když plně v intencích normálního ovládání WordPerfectu). Myš zde představuje velmi příjemné zjednodušení. Editor pracuje i tiskne v grafickém režimu. Pro tisk je volitelný i textový, což však pochopitelně znamená značné omezení použitelných znaků, jejichž repertoár je jinak velmi vydatný – uživateli se nabízí osm oken k výběru symbolů, funkcí i příkazů a formátovacích povelů. V těchto oknech lze nalistovat náležitý znak a přímo jej vložit do rovnice; pro matematické nezvdělance se navíc v pomocném řádku osvětluje pěkně po česku význam jednotlivých symbolů a funkcí. Úhrnem možno konstatovat, že MS Word je v práci s grafikou výrazně slabší a pokud jde o rovnice, je poražen kontumačně, protože podobnou funkcí nedisponuje vůbec. Jediné, co lze říci na jeho obranu, že podle manuálu má být údajně schopen „obtéci“ textem i nepravidelnou grafiku. Možná jsem s ním jen neměl dostatek trpělivosti, ale v praxi se mi to nikdy nepodařilo.

Tabulky

Kdo jednou zkusil v MS Wordu vytvořit tabulku, najmě pak textovou, dá mi jistě za pravdu, že je to práce pro vraha. V případě delší textové tabulky rozdělené čarami je to dokonce téměř nemožné. WordPerfect vyřešil tuto záležitost stejně geniálně, jako práci s grafikou a rovnicemi. Prostě zadáte pokyn Sloupce/tabulka – Tabulky – Tvorba (Alt+F7 – 2 – 1), počítač se vás dotáže, kolik si přejete sloupců a kolik řádek (míněno je řádek tabulky, nikoli řádek textu v každé z nich), blikne avízo Moment, prosím, a před vámi je kýžená tabulka, kterou pak stačí jen vyplnit. Obsahuje-li buňka tabulky delší text, chlívečky se při vpisování úslužně roztáhnou do patřičné velikosti. Přejete-li si na tabulce cokoli změnit – šířku, počet a zarovnání sloupců, typ čar apod., stačí, je-li kurzor v tabulce, stisknout Alt+F7, není-li, pak ještě zvolit Editace (2).

Skalní uživatelé T602 možná znejistí, k čemu to všechno má být vlastně dobré. Opravdu – není jednoduché vysvětlit lidem, pro něž se stále deset i rovná deseti m, že při práci s proporcionálním fontem prostě nelze vyrobit tabulku tím způsobem, jakým to dělá jejich poněkud inteligentnější svazarmovský psací stroj. Alespoň mi vždy dalo velmi mnoho práce vysvětlit autorům, kteří jiný editor nikdy neviděli, že když mi dodají v rukopisu textovou tabulku, v níž jsou všechny sloupce vedle sebe a dlouhý text v buňkách pečlivě rozdělen do řádek pod sebou, aby na obrazovce vypadal jak náleží, je pro redakci nejjednodušší tabulku celou smazat a napsat znovu. Mnozí z nich se tvářili ukřivděně – vždyť si s ní dali takovou práci, i všechny čáry do ní zamalovali! Tyto fanoušky nemohu než upokojit, že okolo verze 27 možná už i Text602 bude používat jiného způsobu formátování, takže se jim za pár let tato problematika hlouběji objasní.

Po této drobné odbočce, už nelze než konstatovat, že pokud jde o tabulky, byl MS Word poražen K. O., a přistoupit ke konečnému zúčtování.

Tak který?

Pro každého, kdo se rozhoduje o koupi profesionálního editoru, nastává trapné dilema, jehož prvním mezníkem je zodpovězení otázky na co a zda vůbec jej vlastně potřebuje. Není-li právě Rothschildovým synovcem nebo šťastným restituovancem, je to otázka vskutku podstatná – nejde totiž jen o cenu softwaru, ale především hardwaru, konkrétně pak laserové tiskárny, která je stále ještě dražší než celé átéčko. Používat profesionální editory na jehličkové tiskárně je sice možné, ale ti, kdo tak činí, si je obvykle nekoupili. Obecně vzato připadá v našich krajích legální nasazení těchto prostředků do úvahy především v rozpočtových organizacích, které potřebují naplnit rozpočet, aby jim ho na příští rok nezkrátili, dále u institucí, které na to mají a u podnikatelů, kteří se živí chrlením písmenek, především pak u tisíců malých nakladatelů, vydavatelů, výrobců zájmových periodik apod.

Ti všichni se dále musí rozhodnout, zda se spokojí s jen editorem, či zda potřebují rovnou DTP. Z osobní zkušenosti mohu konstatovat, že v mnohých institucích, které se DTP systémy vybavily, jde o vysloveně vyhozené peníze. Připravovat primitivní jednosloupcovou sazbu z Timesu ve Ventuře je stejně absurdní, jako koupit si Macintosh IIfx na hraní Tetrisu. Obecně lze říci, že DTP se vyplatí pouze tam, kde je zapotřebí vytvářet velmi složitě graficky strukturované stránky s četnými obrázky. Při úpravě úředních věstníků, knih i jednodušších bulletinů lze ve většině případů v pohodě vystačit s dobrým textovým editorem.

Po vyřešení těchto otázek nastává další velká křižovatka – volba mezi Windows a tím ostatním. I zde je odpověď závislá na obsahu kapsy – opět především pro cenu hardwaru – tentokrát ovšem ceny počítače samotného. Navíc zatím jediným česky pracujícím programem pro Windows je Amí Pro. Jakkoli jde o roztomilou, užitečnou a navíc relativně lacinou věcičku, přece zdaleka neposkytuje možnosti Wordu nebo WordPerfectu. Alternativní grafická prostředí (GEM, GeoWorks) na tom s češtinou nejsou o nic lépe; výhodu menších nároků na hardware převažuje jejich nejistá budoucnost pokud jde o vývoj nových aplikací.

Dospěli jsme tedy k volbě editoru pracujícího v textovém režimu, takže je konečně třeba rozsoudit imaginární klání obou gigantů – Wordu a WordPerfectu. Subjektivně bych dal přednost MS Wordu – rovnice jsem v životě potřeboval naposledy za dob studia, tabulky vyrábím zřídka. Na WordPerfectu mi stále vadí jeho neodbytnost, s níž žádá potvrdit každou pitomost – T602 s jeho úlisným „Opravdu si přejete skončit – ne“ je proti tomu úplné zlatíčko. Chybí mi v něm funkce undo pro zrušení předchozího příkazu, opakování poslední editace, zobrazení zarovnávání při práci v textovém režimu i celková lehkost a graciéznost Wordu. Na druhé straně ale nelze předpokládat, že by se Microsoft v dohledné době (pokud kdy vůbec) hodlal obtěžovat s lokalizací právě tohoto programu, což vyřazuje z provozu převod verzálek na minusky i alfanumerické třídění a tím také výrobu rejstříku. Navíc je MS Word v našich krajích používán jen velmi zřídka, takže jsou tu i problémy s kompatibilitou.

Objektivně vzato lze tedy říci, že v okamžiku, kdy bude dokončena česká verze včetně dokumentace, slovníku a konverzního programu, bude WordPerfect 5.1 editorem volby. I přes nemalou cenu půjde jednoznačně o „best buy“, přičemž lze pochybovat, že by se do té doby objevilo cokoli schopného konkurence. U domácí produkce je to prakticky vyloučené, zahraniční firmy se budou asi zabývat spíše programy pro Windows. Navíc už v současném stadiu bohemizace je WordPerfect dostatečně zajímavý pro každého, kdo potřebuje produktovat profesionální výstupy s matematikou, tabulkami a grafy.PAN OFICIÁL NA HODINĚ KRESLENÍ


DrawPerfect 1.1 patří, jak je zřejmé už z čísla verze, mezi nejnovější přírůstky do rodiny WordPerfect Corporation. Upřímně řečeno – je to na něm trochu vidět. Není zdaleka tak precizně vypilovaný, jako WordPerfect 5.1, některé očekávané funkce v něm nenajdete a zejména z hlediska českého uživatele má některé mušky, kvůli kterým asi zatím nelze počítat s velkým komerčním ohlasem v našich softwarových luzích a hájích. Firma také prý v dohledné době o jeho lokalizaci neuvažuje, takže pokud se jednou dočkáme českého DrawPerfectu, bude to asi verze s číslem nejméně o jednotku vyšším.

Od ostatních oremských produktů se odlišuje už adjustáží – místo tuhé kartónové krabice s horním víkem se pod barevným přebalem skrývá pohledný, plátnem potažený pořadač na manuály, kterých je celkem pět. Dále nalezneme krabičku disket s vlastním programem a pravítky a konečně zvlášť potištěnou krabici s disketami a manuálem DrawPerfect International Figure Library, již lze zakoupit také samostatně jako doplněk k WordPerfectu. Jak je u firmy zvykem, na disketách se nešetří a každé balení obsahuje instalační sady pro 5,25 i 3,5 palcové drivy. Kompletní program zabere skoro 3 MB, knihovny obrázků další 1,2 MB.

Design obrazovky se valně neliší od jiných kreslicích programů; poněkud odlišné jsou však funkce ikon. Zcela například chybí oblíbený „sprej“, který bývá obvykle to první, s čím se naučí hrát každý, kdo se setkal s Dr. Hellem či Paintbrushem. S DrawPerfectem si člověk vůbec moc nepohraje. Jako všechny ostatní výrobky WordPerfect Corporation je i on zaměřen především na kancelářskou rutinu a patrně následkem toho se jeví rovněž poněkud byrokraticky sucharský a upjatý. Především ovšem nepředpokládá, že by k počítači zasedli budoucí computeroví Botticelliové či Arcimboldové. Přesněji řečeno vůbec nepředpokládá, že by se s programem mělo něco složitého kreslit. Podobná zábava vyžaduje nejen značnou praxi, ale především také talent a fantazii, což je právě to, co úředníci vesměs postrádají, jinak by nebyli úředníky, ale třeba básníky, sochaři či jinými neužitečnými parazity.

Idea autorů DrawPerfectu je vcelku prostá. Úředník, či v našich podmínkách též tzv. vědecký pracovník, si vše potřebné sestaví z více než pěti set obrázků, které mu DrawPerfect nabízí, v krajním případě do toho dokreslí nějaké kolečko či čtvereček. Co však především potřebuje takovýto zaměstnanec? Přece grafy, kterými může vykazovat činnost svého úřadu či ústavu, a utvrzovat tak vyšší instance v obvykle mylném domnění o nezbytnosti další existence této instituce. A umí DrawPerfect vytvářet grafy? Arciže ano, a v tom také spočívá jeho největší přednost.

Útlá učebnice programu se zabývá z nemalé části právě problematikou vytváření rozličných grafů, popisujících trh s pastmi na myši, a importováním obrázků spokojeně se tvářících myší do těchto grafů. Tvůrčímu kreslení kusu ementálu je ze stočtyřicetistránkové příručky věnováno sotva deset listů. Rozmazlenci zvyklí na Corel Draw asi nad DrawPerfectem ohrnou nos. Nicméně pro ty, pro které je určen, může jít o produkt téměř ideální.

Hlavní výhodou DrawPerfectu je jeho ovládání. Ne snad, že by bylo tak pohodlné a praktické, ale všude tam, kde to bylo jen trochu možné, je zcela identické s WordPerfectem. Jako u všech ostatních programů WordPerfect Corporation jde i v tomto případě víceméně o nadstavbu k slavnému editoru. Dokumentace sice tu a tam kalkuluje s eventualitou, že by někdo mohl vlastnit DrawPerfect bez WordPerfectu, ale upřímně nechápu, proč by to dělal. Vtip PlanPerfectu a DataPerfectu také nespočívá v tom, že by byly nějak podstatně lepší nebo levnější, než Lotus 1-2-3 či FoxBase, ale pouze a jedině v jejich vzájemné dokonalé kompatibilitě, a navíc i v možnosti přepínání mezi aplikacemi prostřednictvím programu Shell, jenž bude detailněji probrán v souvislosti s WordPerfect Office.

Podobně je tomu tedy i u DrawPerfectu. Nicméně program sám o sobě je celkem mocný, nežádáme-li od něj to, k čemu nebyl vymyšlen. Obsahuje samozřejmě veškeré běžné možnosti kreslení čar – přímky, křivky, kruhy, elipsy, pravoúhlé čtyřúhelníky i polygony; dokáže rotovat vybraný objekt, zrcadlově jej převrátit, zvětšit, zmenšit apod. K méně běžným, leč s ohledem na určení zcela logickým funkcím patří například kreslení šipek, kterému je dokonce vyhrazena zvláštní ikona. K dispozici je pochopitelně i vkládání textu, což pro našince zavání už zdálky obvyklými problémy. Bohužel právem.

Stejně jako WordPerfect lze i DrawPerfect spustit s parametrem code page, takže základní problém komunikace v češtině by se mohl zdát být vyřešen. Skutečně – dokud píšeme znaky s čárkami, klape všechno báječně. Problémy začnou teprve u háčků. Soubor wp.drs, čítající 750 kB, obsahuje definici třiceti fontů, z nichž některé jsou velmi pohledné. Stejně jako WordPerfect 5.1 má i DrawPerfect dvanáct znakových sad včetně matematických symbolů, azbuky a hebrejštiny. Zádrhel je však v tom, že oněch třicet druhů písma obsahuje pouze znakovou sadu nula, a sedm z nich ještě prvních 90 znaků ze sady jedna. V horní polovině sady jedna (Multinational character set 1) se nacházejí všechna písmena s háčky. To v praxi znamená, že zatímco písmena s čárkami, obažená v dolní polovině sady, se píší správně alespoň ve fontech Broadway, Century Schoolbook, Cooper Black, Courier, Eurostyle, Helvetica a Roman; ě, ř, ž, š nebo č se v každém případě objeví pouze jako ohyzdný niťovitý patvar.

Tuto skutečnost pokládám za největší chybu programu – pokud se už firma obtěžovala s možností parametru cp, mohla také rozšířit fonty na celou první sadu, aby svůj výrobek skutečně internacionalizovala. I kdyby pak měl mít soubor wp.drs třeba dva magabajty, měl být při instalaci k dispozici alespoň jako volitelná alternativa.

Nicméně ani pro českého uživatele není ještě vše ztraceno. Nabízí se náhradní řešení, které sice výrazně sníží typografické možnosti DrawPerfectu, ale zato umožní vkládat použitelné české popisky do grafů. Místo původního wp.drs je třeba natáhnout stejnojmenný soubor z adresáře WordPerfectu 5.1 a vše je zachráněno (Shift+F1 – 6 – 3 C:/WP51). Máme k dispozici sice jen Times, Helvetiku a Courier, ale dobrá věc se podařila.

Pokud jde o samotné grafy, nabízí program osm variant dvourozměrné konstrukce; třetí rozměr, volitelný v nastavení parametrů (Graph Options – Graph Orientation), spočívá pouze ve vystínování sloupců a nemá nic společného s efektními kreacemi Boeing, respektive Fox Graph. Nicméně pro běžné úřední výkaznictví jsou nabízené možnosti dostačující; efektnosti výstupů se v manuálech dosahuje doplněním obrázků nebo pozadí. Pro zvláště netvůrčí byrokraty se nabízí čtyřiadvacet návrhů stran (Templates) hlaviček, pozvánek a rozvržení grafů. Procesor grafů umožňuje import dat z PlanPerfectu, Lotusu, Excelu a Quattra, je vybaven funkcí automatického generování trendů a vkládání data ve volitelném intervalu.

Programový balík obsahuje rozličné přídatné utility – run time modul pro prezentaci obrázků, program shell (viz níže), snímač obrazovky (screen capture), konvertor grafických souborů apod. Možnosti přímého importu a konverze jsou úctyhodné – manuál uvádí čtrnáct formátů, jejichž kompatibilita byla údajně odzkoušena s bezmála osmdesáti programy. Novinkou, zcela nenápadně zasutou v osmistránkové informaci o posledních inovacích programu, je makro (Alt-L) integrující kalkulačku s možností přímého přenosu výpočtu do obrázku. Tato milá drobnost, která by pro naše vývojáře představovala důvod ke zvýšení čísla verze alespoň o desetinu, napovídá, že ve WordPerfect Corporation nejsou žádní troškaři, takže chystaný DrawPerfect 2.0 bude nejspíš, jak je ostatně u firmy zvykem, v řadě ohledů zcela novým programem.

K doplnění toho zbývá vskutku dost. DrawPerfect například neumožňuje ohýbat řádku písma, což by pro některé aplikace (kupříkladu k výrobě kulatých razítek) mohlo být užitečné i úředníkům. Značné výhrady lze mít vůči helpu, který není interaktivní a ani zdaleka tak podrobný, jako v případě WordPerfectu. Pětisetstránková referenční příručka není uspořádána jako abecední seznam hesel, ale po kapitolách. Nicméně hlavním omezením pro použití u nás zůstává již výše zmíněná absence českých znaků v ozdobných fontech. I přesto však může být již dnes program zajímavý pro všechna pracoviště, která se rozhodnou kompletně se vybavit českým WordPerfectem. V těchto případech je doporučitelné opatřit alespoň jeden počítač určený k finálnímu výstupu dat víceméně kompletním repertoárem výrobků WordPerfect Corporation – vzájemná dokonalá kompatibilita, jednotné ovládání a možnost přepínání mezi programy za tuto investici rozhodně stojí.NORTON PODLE WORDPERFECTU


Název WordPerfect Office je poněkud zavádějící. Zdálo by se, že půjde o software k automatizaci kancelářských prací, který bude neuřednímu uživateli pramálo platný. Ve skutečnosti je WordPerfect Office 3.01 čímsi blízce podobným PC Shellu, tedy nadstavbou nad DOSem spojenou s balíkem utilit – kalendářem, DOS editorem, jednoduchou databází a kalkulačkou. Když se to napíše takhle, jeví se téměř nepochopitelné, proč je spolu s programem dodávána osmisetstránková referenční příručka a tři další manuály. A dlužno přiznat, že po spuštění programu se tento dojem ještě prohloubí. Přesto je však mylný – WordPerfect Office je prostě další z oremských ošklivých kačátek, jehož přednosti oceníme teprve při bližším seznámení.

Program je dodáván celkem se čtyřmi instalačními sadami disket – ve verzi pro PC a pro LAN v obou běžných rozměrech. Kompletní instalace na PC zabere necelé tři megabajty a probíhá způsobem důvěrně známým z WordPerfectu, tedy plně automatizovaným a snadno pochopitelným i laikovi s minimálními znalostmi angličtiny. Referenční příručka je stejně jako u DrawPerfectu dělená do podkapitol, což však má v případě WordPerfect Office své opodstatnění. Další dokumentaci tvoří dvousetstránková učebnice, instalační příručka pro použití v síti a sešitek Getting started.

Shell

je jádrem celého programu. Samotný, jak je dodáván kupříkladu spolu s DrawPerfectem, vypadá jako menu, z něhož lze přehledně spouštět horkými klíči jednotlivé aplikace, které je možné libovolně definovat a doplňovat do celkového počtu dvaceti povelů, maker, respektive submenu, jež mohou obsahovat další submenu, takže celková kapacita je více než dostačující. K dispozici jsou poznámky (Clipboard), vedení pracovního deníku (Work Log), informace o paměti systému (Memory Map), odskok do DOSu a především možnost přepínání programů (Switch). Posledně jmenovanou funkci ocení zejména ti, kteří se ještě nerozhodli opustit teplé bezpečí osvědčeného DOSu 3.3, přičemž s ohledem na nízké hardwarové nároky WordPerfectu není tato eventualita bez zajímavosti. Používat DOS 5.0 na átéčku s konvenční pamětí je totiž holý nesmysl, takže funkce Task Swapper, zařazená do nového MS-DOS Shellu, zůstává chudému lidu obvykle odepřena. WordPerfect Shell však dokáže přesně to samé i bez megabajtové paměti.

Přepínání funguje tím způsobem, že „zmrazí“ běžící program do dočasného souboru na disk a spustí další. Tímto způsobem lze poměrně rychle, aniž by bylo třeba ukládat otevřený dokument, přeskakovat třeba z WordPerfectu do DrawPerfectu a zároveň třeba ještě i PlanPerfectu a DataPerfectu, ale také do úplně jiných produktů, pokud si je nadefinujeme do nabídky, a pochopitelně i do samotného Shellu a jeho utilit. Jen tak je možné mít „puštěných“ několik megabajtů softwaru i na pomalejším počítadélku se standardní či jen málo nadstandardní pamětí – předpokladem je pouze dostatek volného místa na disku. Ne vždy se přepínání podaří u grafických programů – Text602 si například ani neškrtne – ale totéž platí i pro MS DOS Shell. Standardní horký klíč Ctrl+Alt+písmeno lze v nastavení programu změnit. Přepínání funguje pouze v rámci jedné úrovně menu Shellu, takže v submenu lze přepínat jenom mezi dalšími položkami zvoleného submenu.

Jako všechny novější výrobky firmy, je i WordPerfect Office možné spustit s parametrem code page, což je dosti podstatným předpokladem k práci v češtině především pro Poznámky (Clipboard). Stejně tak nabídka, ba i hlavička menu mohou být české. Nelze však přimět k počeštění datum na obrazovce, ačkoli v programovém balíku nechybí soubor s definicí českých měsíců a dnů – je však určen pouze pro Notebook. Příjemný je Screen saver, který zhasíná i ve všechny aplikace spuštěné z Shellu; místo hvězdiček či rybiček však obrazovka zůstane černočerná, což je pro strohou úspornost oremských návrhářů zcela symptomatické.

Základní okno Shellu po instalaci obsahuje v pravé polovině seznam aplikací WordPerfect Corporation, v levé pak menu vlastních programů WordPerfect Office, kterým se budou věnovat následující řádky. Kterýkoli z nich je však možné spustit i přímo z DOSu.

WordPerfect myslí na věčnost

Plánovací kalendář (Appointment calendar) je ze všech fukcí WP Office na oko nejpohlednější a nejsrozumitelnější. Obrazovka je rozdělena do dvou oken; v menším levém je kalendář, v pravém místo na poznámky, termínovník schůzek a seznam věcí k vyřízení. Ani obsluha nedělá větší potíže – možných klíčů je u jednotlivých funkcí tak málo, že jsou neustále všechny vypsány v pomocném řádku. Kalendář umožnuje snadné listování i rychlý přeskok na požadované datum. Rozsah, ve kterém pracuje, je až megalomansky impozantní – od 1. 1. 1600 do 31. 12. 9999. Kam se na něj hrabe takový MS DOS 3.3, který ne a nepřemluvíte, že existují i jiné roky než 1980 – 2099. Nicméně se obávám, že tuto vlastnost programu asi málokdo ocení, a to i přes důkladnost, s jakou (nepřikážeme-li jinak) poctivě vypíše třeba pravidelnou pondělní poradu ve 13. hodin skutečně až do roku 9999.

Pro správné fungování termínovníku schůzek (Appointments) je nutné zajistit, aby kalendář (respektive Alarm) běžel rezidentně. Shell s ním totiž při přepínání zachází jako s jakýmkoli jiným programem – tj. uloží ho na disk. V takovém stavu pochopitelně při nejlepší vůli nemůže konat svou povinnost a vtrhnout s bojovným pípáním do programu, s nímž právě pracujete, a upozornit vás, že jste touhle dobou chtěli původně dělat něco úplně jiného. Před spuštěním Shellu je tudíž třeba zavolat kalendář s parametrem (cl.exe /i). Seznam schůzek, poznámky i úkoly je možné rovněž vytisknout. Milou drobností je funkce výpočtu rozdílu dní mezi aktuálním a libovolným jiným datem.

Kalkulačka a manažer souborů

To, co se skrývá pod názvem Calculator, připomíná rozhodně spíše kalkulačky z PC Shellu, než funkci, kterou si pod tímto názvem představuje třeba Text602. Jde o velmi složitý systém integrující vědeckou, programátorskou, finační a statistickou kalkulačku s ovládáním hodným WordPerfect Corporation, což znamená dosti nepřítulným. Matematicky méně erudovaný uživatel bude asi trochu na rozpacích; varianta, kterou poskytuje PC Shell, tedy možnost výběru z několika kalkulátorů od jednoduchého ke složitým, mi z hlediska obsluhy připadá schůdnější. Samotný WordPerfect 5.1 mimochodem disponuje jednoduchou kalkulačkou definovanou jako makro.

Ani Manažer souborů nebudí mimořádné nadšení – ocení jej opět jen ti, kdo si zvyknou na ovládání WordPerfectu do té míry, že se budou špatně adaptovat na běžnou logiku jiných programů. Ačkoli jinak solidně provedená, není ani tato funkce prosta určité dinosauří neohrabanosti, která ji ve srovnání s hbitostí Norton Commanderu handicapuje. Jinak obsahuje běžné náležitosti, které od manažeru souborů očekáváme – kopírování, přemísťování, mazání, adresářový strom apod.

Editor a Notebook

WordPerfect Office nabízí jednoduchý editor ASCII souborů spojený s makroeditorem. Umožňuje mít současně otevřeno až osm dokumentů, nahlížet však může najednou jen do dvou z nich. Ovládání je v hlavních funkcích identické s WordPerfectem, text samozřejmě nelze formátovat, zato je možné zobrazit jej v DOSovském nebo binárním formátu. Funkce Skrytých kódů zde pracuje jako hexadecimální editor. Program umožňuje upravovat makra všech produktů WordPerfect Corporation; způsob práce je však poněkud méně pohodlný než s makroeditorem WordPerfectu a vyžaduje od uživatele značné znalosti. Pro představu – základní popis syntaxe a pokynů makrojazyka zabírá v referenční příručce přes sto stran.

Pod názvem Notebook (Zápisník) se proti očekávání neskrývá další editor na poznámky, ale primitivní databáze. Firma dodává pět vzorových definic adresářů a kartoték; vytvoření vlastního formátu obrazovky a výpisu je však velmi jednoduché. Jako jediný z programového balíku WordPerfect Office umožňuje Notebook definici českého data a podle Referenční příručky také třídění, které ovšem ve skutečnosti nefunguje. Lze si vybrat rovněž verzi WordPerfectu pro formát datových souborů (4.2, 5.0 a 5.1), což je rozhodující pro přenos dat do editoru. Program má rovněž výstup na modem.

Síť a to ostatní

Kancelářské určení WordPerfect Office logicky vyžaduje možnost instalace v síti. Jak již bylo výše zmíněno, program s touto eventualitou počítá, a nejen počítá, ale dokonce ji preferuje. Uživatelé sítí mají k dispozici funkce, o nichž si „písíčkáři“ mohou nechat jen zdát. Nabídka menu je při instalaci WordPerfect Office LAN bohatší o Mail (Poštu) a Scheduler (Organizátor). Zatímco první funkce slouží k vzájemnému předávání vzkazů mezi uživateli sítě, pomáhá jim druhá při vzájemné koordinaci rozličných povinností. Potenciálně velmi užitečné hračky, jenže našim úředníkům by zatím asi jen zkomplikovaly život. Nicméně adaptace širších vrstev populace na práci s počítači probíhá s ohledem na předešlá léta globální computerové negramotnosti až překvapivě rychle, takže třeba za nějaký ten pátek bude už všechno jinak.

Kromě výše uvedených utilit obsahuje balík WordPerfect Office ještě řadu dalších programů zařazených do submenu nebo do Shellu vůbec neintegrovaných. V submenu najdeme například manažer rezidentních programů a četná makra, včetně makra k listování některými z dalších firemních maker (balík WP Office jich celkem nabízí kolem sto padesáti!). Dále je k dispozici např. program Repeat Performance, s jehož případnou instalací se počítá ještě před spuštěním Shellu. Jde o něco podobného, jako je Control Center v Norton Utilities; regulovat lze například i výšku a trvání kvikotu počítače při různých hlášeních. Nechybějí z WordPerfectu dobře známé wpinfo.exe a cursor.com; k dispozici je program na konverzi maker ze starších verzí WordPerfect Office i utilita k nastavení iniciace systému s názvem setmeup.exe a prográmek wpoptr.exe sloužící k editaci řídících souborů tiskáren.

Úhrnem

toho WordPerfect Office umí opravdu dost; dost se mu toho dá ale také vytknout. K výše uvedeným výhradám lze ještě doplnit, že pomocné texty nejsou interaktivní a z mnohých částí programu je nelze vyvolat vůbec. Jako jediný z recenzovaných výrobků neumožňuje WP Office předefinovat klávesy Escape a F1 na obvyklé funkce zrušení a help. Chybí ovládání myší, které však lze nejspíš očekávat od příští verze.

Ze všech vylíčených programů má WordPerfect Office v našich krajích asi nejmenší šanci na komerční úspěch. Vlastní Shell je, jak bylo již řečeno, dodáván i k DrawPerfectu a ostatní utilility už řada uživatelů vlastní v jiné podobě. Nejperspektivnější se tedy pro nasazení WordPerfect Office jeví nově instalované sítě, kompletně vybavené ostatními produkty firmy.A TEČKA


Ačkoli délka této tříapůlrecenze již téměř přesáhla meze únosnosti, přece jde pořád jen o letmo nahozený obrázek popsaných produktů. Měsíc, který jsem s výrobky WordPerfect Corporation strávil, mne sice zdaleka nezasvětil do všeho, co dovedou, ale připravil mne alespoň o řadu idiosynkrazií, jež jsem vůči nim dříve pociťoval. Mnohé však zůstaly. Nepochopím například, proč oremští programátoři pokládají za nutné u všech svých programů zařazovat otázku Save File? (u české verze Uložení dokumentu?) i v případě, že nebyla provedena sebemenší editace. Totéž se týká neustálého otravného potvrzování zvolených adresářů při listování. Rovněž načtení nalistovaného souboru nikoli pomocí Enteru, ale zadáním 1 je patrně světovou raritou. Naproti tomu samotné ovládání není tak hrozné, jak na první pohled vypadá, a lze si je poměrně snadno osvojit.

Při práci s kratšími dokumenty je WordPerfect velmi rychlý a možnosti, které poskytuje, nemají momentálně v jakémkoli počeštěném programu konkurenci. Proto jej lze zcela jednoznačně doporučit každému, kdo potřebuje pditor pro profesionální aplikaci. Určitou výjimku představuje pouze manipulace s extrémně dlouhými dokumenty, nicméně i v těchto případech asi převáží výhody českého prostředí, třídění a časem i kontroly pravopisu nad rychlostí MS Wordu. Kde je možné o koupi programu rozhodovat v delším časovém horizontu, tam je zatím výhodnější počkat na dokončení druhé půlky lokalizace, která by údajně měla být k dispozici ještě letos. Pokud je koupě editoru věcí neodkladnou, bylo by asi vhodné pokusit se najít dealera, který slíbí bezplatný upgrade slovníku, či případně co nejlevnější inovaci celého kompletu, bude-li obsahovat i přeloženou dokumentaci. Zbylé dva programy přicházejí do úvahy patrně jen pro velká pracoviště s plošným nasazením českého WordPerfectu. Poslední, bohužel pro našince nikoli zanedbatelnou chybičkou je totiž jejich poměrně značná cena, která bude asi pro méně movité kupce rozhodujícím kritériem.

Úplně nakonec bych ještě rád poděkoval firmám DCC a Mon Amí za u nás mnohde stále ještě vzácnou vstřícnost a ochotu, s níž poskytly software pro tuto recenzi.WordPerfect 5.1 – CS
12 700 Kčs
DrawPerfect 1.1
14 700 Kčs
WordPerfect Office 3.01
4900 Kčs

Poznámka: Uvedené ceny (bez daně) jsou převzaty z inzerátu jistého mimopražského dealera (3/92). Existují však firmy, které tyto produkty nabízejí až o 2000 Kčs levněji. CS verze jakýchkoli jiných výrobků WordPerfect Corporation, kromě WP 5.1, které inzerují někteří prodejci, nejsou autorizované a o míře a kvalitě jejich počeštění není nic bližšího známo.


Výrobce: WordPerfect Corporation – Orem, Utah
Výhradní distributor pro ČSFR: DCC, Praha

České fonty pro WordPerfect 5.0 a 5.1
2500 – 9000 Kčs (podle konfigurace)
Výrobce a distributor: Mon Amí, PrahaCo je co u WordPerfect CorporationKromě produktů popsaných v této recenzi vyrábí firma ještě další programy založené na stejném principu ovládání jako WordPerfect. Všechny je možné volat z Shellu, přepínat mezi nimi a využívat společných maker. Jsou to především:DataPerfect 2.2 – databáze umožňující přímý import dat do WordPerfectu a PlanPerfectu;

PlanPerfect 5.1 – klasický spreadsheet plně kompatibilní s ostatními produkty firmy;

LetterPerfect 1.0 – neslouží k psaní dopisů, jak by se snad na první pohled mohlo zdát – jde v podstatě o zjednodušenou verzi WordPerfectu pro méně náročné aplikace nebo holý vstup dat – pro laptopy či počítače XT, pro písařky apod.;

WordPerfect Executive 1.0 – luxusně balená variace na WordPerfect Office určená především pro manažery k provozu na laptopu či notebooku;

WordPerfect Library 1.0 – zjednodušená verze WordPerfect Office pro méně složité aplikace bez možnosti nasazení v síti;

Figure Library – knihovna více než 1300 obrázků, kterými je možno doplnit International Figure Library DrawPerfectu, nebo je používat přímo s WordPerfectem.WordPerfect, PlanPerfect a DataPerfect existují navíc ve verzích pro síť; samotný Worperfect ještě ve variantách pro Apple a Windows. Mimoto firma dodává v samostatných baleních jednotlivá národní prostředí spolu se slovníky.
Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU