Traktoretka


I poměrně zbytečná písma mohou oživit plakát, obálku či inserát. Účinné u tohoto písma je střídání různých velikostí na velké ploše. Jednotlivé litery nejsou graficky příliš hodnotné, zato kombinace s jinými písmy vytváří živý kontrast. Traktoretku možno použít v titulku ke každému chlebovému písmu.
Že i v typografii existuje humor, to dokládá obrysová Traktoretka s vloženým čárovým gradientem (řezy Grad & Outline). Oživí cirkusové plakáty, pozvánky i obaly cukrovinek.


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU