Teuton


Německo je kolébkou knihtisku, švabachu & lomených písem. Pravidelné, svislé a sevřené úsečky tahů plochého brku, které první tiskaři odkoukali od svých starších bratrů–skriptorů, se snažil vymýtit již A. Hitler s pomocí písma Futura od typografa P. Rennera, kterého pak nechal zavřít.
Typickým znakem všech bertholdových garamondů je lomená stříška minusky „a“, která sice vypadá jako pozůstatek pruské pickelhaubny, ale ve skutečnosti je to kaligrafický prvek odvozený z fraktury. Povšimněme si rozpaků, s jakými německé písmolijny zacházely s renesančními a barokními písmy, zatímco od klasicismu po současnost mají německá písma konstantní kvalitu. Klasicismus má totiž s frakturovým tvaroslovím společný podstatný prvek – důsledně svislou osu stínu příjemnou každému milovníku pořádku. Pěkným příkladem může být J. E. Walbaum, který mimoděk skloubil bodoniovskou modernost s gotickou nostalgií. Mnohá Zapfova knižní písma s klasicistním charakterem defilují před zraky čtenářů celého světa v parádním pochodovém rytmu, ne nepodobném říznosti švabachu; ve formě plagiátu „Public“ se jeho vliv dostává i k nám. Unciály imponují R. Kochovi, ale i O. Menhartovi. Kasárenský duch písma se ovšem nejlépe uplatní v grotescích: písmo DIN-Schrift, Pražské kamenné a podobné zůžené nápisové abecedy dobře znají úředníci i trestanci. Frakturový proporční řád má i ITC Officina nebo FF Fago. Zkrátka – i když se písmaři v Německu a okolí zabývají latinkou, lze u nich pozorovat dědictví gotických lomených písem.
Přítomný písmový projekt paroduje zmíněnu hypotézu a je inspirován bezprostředně nápisem na jednom německém hrobě v Sudetech. Vhodná kombinace: Plagwitz, Modell. Teuton je ideální písmo na hroby a plakáty i do reklamy a do časopisu.


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU