Sebastian


Bezpatkové písmo vyrovnává svůj základní nedostatek - absenci patek - tím, že v monolineárním schématu uplatňuje změkčující modelaci antikvy. Grotesky jsou dědičně zatíženy také hypertrofií střední výšky minusek,což je velmi praktické,ale nepěkné. Je to jako pejsek s tlustým tělem a krátkýma nohama. Proč milujeme staré Garamondy? Kromě nádherné modelace je to také poměr velikostí jednotlivých částí liter, kdy písmo ve své nadčasové leposti tvoří paralelu k anatomii lidského těla. Vzájemné poměry okončetin mají svá pevná pravidla, avšak nedají se měřit na pixely a milimetry, někdy jsou to nepostřehnutelná vnitřní pnutí, vnímaná jen podvědomě a pomalu, po delším čase. Patková písma mají v tomto bodě mnohem bohatší paletu možností, znak se jednoduše ukotví do plochy patkami, a co se děje uvnitř kresby je naše věc. U grotesků je všechno vidět, tvar litery musí obstát ve své úplné nahotě a sumární jednoduchosti a přece musí být trochu rafinovaný a originelní. Myšlenku tzv. "groteskantikvy", velice živou v letech čtyřicátých, charakterisuje reakce na syrový Akzidenz Grotesk či totalitní Futuru. Písmaři se snaží v monolineárním kadlubu přeci jen promodelovávat jakési jemnosti a křížit jej s antikvou. Typickým představitelem této tendenceje například Zapfova Optima, od jejíhož vydání uplynulo bezmála půlstoletí. Teprve v posledních letech zažíváme rozkvět malebněji kreslených grotesků v dílech typografů L. de Groota, J. F. Porcheze nebo E. Kaisera. Další kapkou do rybníka takových abeced je Sebastian, bezserifová variace na postrenesanční Serapion. Cílem bylo vytvořit písmo pro radost, takže nemá nijak šikovné proporce dotažnic, spíše je modelován tak nějak příjemně pro oko. Ani v sazbě není moc úsporný, střední výška minusek je menší, zhola nepraktická pro hustší řádkování. Žádné sofistikované optické triky nebyly uplatněny; kursivy jsou příliš emotivní pro hladkou sazbu a ostré špice trhají zrak. Sebastian ilustruje sebe sama pružným, osobitě tormentovaným tělem litery, groteskně i antikvně zkrouceným. Písmová rodina o šestatřiceti řezech budiž považována spíše za projekt parodující určitou etapu vývoje bezserifových písem.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU