Rondka


Příklad typografického nihilismu vypůjčený z brožury „Moderní latinka nápisová“ od B. Korbela. Na obálce mj. stojí: „Schváleno vynesením ministerstva školství a nár. osvěty č. j. 83568 1921 ze dne 27. září 1921 pro státní průmyslové školy a živnostenské školy pokračovací.“ Desetistránkový sešitek je věnován okrasným písmům - předlohám pro kaligrafii pomocí redispera. Dokládá dobově zvrácenou kreativitu jakéhosi úřednického blba - normovače (viz též moderní experti v DTP písmech). Písmo bylo digitalisováno protože v naší nabídce dosud nebyla zastoupena tzv. úpadková písma.
Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU