Regula


Regula Antiqua & Kursiva je barokní abeceda převzatá z historické předlohy včetně nerovností okrajů liter a nepřesností v prostrkání. Záměrně tak připomíná charakter knihtisku, i když poněkud nedůsledně. Správně by se totiž měly od sebe lišit i opakující se litery, což při digitální sazbě není možné. Původní předlohou bylo písmo z knihy „DISQUISITIO SACRA NUMISMATICA“ z Vídně 1743. Jeho zvlášť malebná, hrubě řezaná italika ilustruje prastarý výklad svého principu – vyvažuje základní řez kresebně tak, jako je v přírodě mužský element vyvažován ženským.
Písmo je pojmenováno po necírkevním řeholním řádu Regula Pragensis, na počest inspirace, která sálá z každého okamžiku v jejich přítomnosti při sklence něčeho dobrého.
Díky četným kotevním bodům zabírá toto písmo relativně dost místa (každý PostScriptový řez má přes 100 KB). Přesto však příjemné rozptýlení zažité při práci s Regulou potěší oko unaveného počítačového grafického maniaka. Nejlépe vypadá v textu ve velikostech 11 až 16 bodů – k digitalisaci byla použita předloha o velikosti asi dnešních 17 bodů. Ve větších stupních je historisující prvek neomaleně parodován.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU