Regent II


Některé antikvy z 18. století se i ve větších stupních vyznačují velkou základní výškou minusek, což bylo typické zejména pro holandskou a německou typografii doby vrcholného baroka. Regent byl toho důkazem. Robustní řez se zdánlivě nehezkými detaily nás nutil přemýšlet o kráse prostých věcí. Typické byly: minuska a, která jakoby se skláněla vlevo, agresivně modelované spodní oblouky u c, e a t, bizarně vyhlížející g, či s, půsonéící dojmem, jako by bylo z jiné abecedy. Přísně obdélníkové vodorovné patky a výrazný trojúhelníkový prvek u m, n, i, t, r, se dobře doplňovaly s čistými kuličkami u a, r, f. Regent byl od počátku výjimečný ve svém výrazu. Patří do skupiny barokních písem, která do té doby nebyla oživena pro digitální sazbu. Barokní antikva totiž není jen Baskerville, Fournier, či Caslon; je tu celá řada zcela anonymních písem, která stojí za to používat.

Původní verze z roku 1994 ovšem vykazovala řadu nedostatků, jako například kolísání účaří, nedbalý kerning, ba i scestné tvary italikových číslic. Podstatným nedostatkem byla i absence malých kapitálek. Přistoupili jsme proto ke kompetnímu přepracování fontu a výsledkem je Regent II.
Málokterá litera zůstala ušetřena zásahu. Překreslení sledovalo jednoduchost a proto v nové verzi již nenajdeme takové anomálie jako bylo minuskové h a versálkové Q v italikách, stejně jako přespříliš vlevo padající minuska a v tučném řezu; nově vyvážena minuska o v kursivách, atd... Základní řezy jsou osazeny skákavými číslicemi a již nenesou označení OSF, protože barokní písma mají původně tento druh číslic. Naopak kapitálkové řezy mají číslice versálkové, které mají stejně širokou kuželku. Pro úplnost je k disposici „kancelářská“ verze TxN s versálkovými číslicemi v textových řezech. Po vyčištění tvarů i metriky všech řezů je Regent verze II. připraven na nejvyšší nároky v tvůrčí i chlebové typografii.


Pro srovnání původní Regent z roku 1994:

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU