Plagwitz


je název městské části Lipska, kde se nalézá Werkstätten und Museum für Buchkunst, které bylo v září 2000 hostitelem kongresu ATypI. Na přednášce o lomeném písmu zazněl i milý citát Bismarcka: "Německé knihy v latinkových písmech nečtu". Tyto okolnosti mě přivedly k názoru, že by bylo pěkné nějaké výrazné lomené písmo vytvořit. Nejlepší lomená písma známe z gotiky, kdy se knihy opisovaly seříznutým brkem. Naše abeceda ještě přihlíží ke klasicistním vlivům, kdy přibyly dekorativní výběhy versálek. V typografii 19. století se taková lomená písma hojně doplňovala didotovskými antikvami a oceloryteckými skripty. I já doporučuji Plagwitz - Gotisch kombinovat například s písmy Hercules, Genre, Excelsior Script a Splendid Quartett.


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU