Monarchia


Třířezová rodina „Monarchia“ je transkripcí písma „Frühling“ německého písmaře Rudolfa Kocha, obohacena o tučný a textový řez. Inspirací byly v tomto případě typy nalezené v ruční sazárně VŠUP, které téměř navlas odpovídají řezu „Regular“. Minuska „a“ měla původně mít italikovou formu, ale nakonec jsem rozhodl pro bohatší tvar, který byl v originále obsažen v ligatuře ae. Při digitalisaci jsem se snažil co nejpřísněji držet předlohy, s hřejivým pocitem krajního konsevativismu a preciznosti. Toto písmo by se mělo používat především v textové sazbě, abychom si opět zvykli na zvláštní atmosféru lomených typů. Je načase ukázat všem, kterým se gotické písmo bude zdát nečitelné, že to není dáno vlastností tohoto druhu písem. Je to tím, že jsme odvykli jiné formě znakového kódu.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU