Metron


Metron je zatím nejambicióznějším písmem, které bylo v České republice vytvořeno na zakázku. Přestože se již po mnoho let nepoužívá k účelu, pro nějž bylo navrženo, každý Pražan má jeho typické znaky stále v dobrém povědomí. Metron byl objednán Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 1970 pro informační systém pražského metra. Zveřejněn byl v manuálu firmy Metroprojekt v roce 1973 a pak plně užíván pod autorovým dohledem od roku 1974 pro trasy "A" a "C". Od roku 1985 se Rathouského systém z metra vytrácí, přežívá jen v podobě kovových liter ve stanicích a na některých nádražích Českých drah. Pokračuje tak ve smutné tradici zakázkových písem v Čechách: klient si objedná vytvoření původního písma, po nějakém čase se zalekne jeho přílišné osobitosti a raději sáhne k banálnější alternativě. Přitom právě osobitost původní abecedy je jedním z důležitých prvků firemní identity, což si již po mnoho desetiletí uvědomuje zbytek světa. V době, kdy kresba Metronu vznikala, byl v oblibě Syntax a Akzidenz Grotesk, to je i po letech z Metronu cítit, má však rovněž zcela osobitý charakter, který již potlačuje (a v něčem také překonává) své inspirační zdroje. Digitální podoba Metronu čerpá z původní předlohy, z manuálu Metroprojektu a z četných konzultací Marka Pistory s Jiřím Rathouským. Bohužel se nepodařilo korigovat finální verzi autorem samotným, neboť nás v září 2003 opustil. Snad nám promine některé odchylky od původní kresby, které jsme si dovolili v zájmu širšího použití písma. To bylo původně zamýšleno pouze pro konkrétní informační systém, zatímco naše verze míří i do tištěné komunikace, periodik, akcidenční a časopisecké typografie. Oproti originálu jsme změnili některé detaily liter a sledovali přísně kolmé zakončení oblých tahů. Jistou volnost jsme cítili při zpracování znaků "&", přičemž bylo třeba včas zastavit povrchní dekorativní kreace jdoucí již proti duchu písma. Dost již na tom, že z bezmála 12 000 liter celé rodiny Rathouský nakreslil jen asi 100 znaků, které jsme ani doslovně nepřevzali. Dlouho jsme váhali u "Q", zatímco poměrně jasně se ukázala potřeba rozšíření "f", "r", "t" i úprava horizontu "8" vzhledem k "B". Sjednotili jsme šířkové proporce verzálek a osobitě pojaté háčky vrátili do konvenční, čitelné formy. Celkový obraz liter základního řezu je otevřenější a působí současněji. Zajímavé jsou první ohlasy na tiskové zkoušky v malých, textových stupních: Metron je nenápadný a jeho kresebné zvláštnosti se neuplatňují. Je to tím, že jsme po tři dekády Metron vnímali ve velikostech řádu centimetrů, v krátkých nápisech převážně z verzálek, nikoli v řádech typografických bodů v delších odstavcích z minusek. Celá písmová rodina nového Metronu čítá zatím 36 řezů a jistě se uplatní v nejširším pojetí grafického designu díky dokonalé čitelnosti a koncepčně důsledným detailům modelace. Doufáme, že tímto doslova z "undergroundu" (z podzemní dráhy) vzešlým revivalem dosáhneme oživení diskuse o informačních typografických systémech a o problému tvorby písem na zakázku v České republice. Naším nejbližším cílem je však návrat Metronu tam, odkud vzešel - do pražského metra.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU