Libcziowes


Překrásný náhrobní kámen v Libčevsi z roku 1591 je odshora dolů, od kraje do kraje pojednán písmem. Dokládá, že třicet let po Garamondově smrti se u nás tesají nápisy lidovými typy naprosto odlišnými od renesancní antikvy. Pro zajímavost jsem zkusil písmo digitalisovat, očekávaje podobně ubohý výsledek, jako kdybych chtěl tesat font z počítace. Přestože se nepodařilo uchovat štavnatost předlohy, vzniklo zajímavé titulkové písmo, které snad rozptýlí i potěší.


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU