Ideal Gothic


Ideal Gothic patří mezi monolineární písma s takzvanými skrytými patkami. Jeho versálky volně navazují na oblíbený Goudyho Copperplate Gothic, jemuž citelně chybějí minusky. Ideal Gothic ovšem není zúžený Copperplate s minuskami, má jinou tvářnost. Zachovány byly jen některé hlavní rysy předlohy a dobový kontext. Smyslem té práce bylo vytvoření textového, nikoli jen akcidenčního písma. Základní výška minusek je zvolena pro úspornou sazbu. V detailu zakulacené patky netrhají oko v textových velikostech, ovšem ve velkých stupních příliš hezky nevypadají. Je to písmo strohé a přísně funkční, ale má i svou měkkost, která nejvíce je patrna z kursiv. Ona strohost a vědomí funkčnosti se zúročuje při použití tohoto písma. Pro svůj téměř neosobní výraz a přece lehký nádech přelomu století je můžeme klidně nasadit tam, kde nás už omrzela Helvetica, ale přitom nechceme použít písmo secesní. Světlost základního řezu se vyplácí při sazbě v obrazových publikacích, kde tmavší šeď textu by konkurovala třeba reprodukcím subtilních tužkokreseb nebo xylografiím. Tučné řezy mají více než dvojnásobnou tloušťku tahů, aby skutečně splnily funkci vyznačovací.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU