Genre


Klasicistní antiqua „Genre“ je písmo, které asi nejlépe bude vypadat na obálkách filosofických knih, hudebnin, historických spisů a jiných seriózních tiskovinách. Pro textovou sazbu je poněkud světlé, avšak zvětšená základní výška minusek zaručuje vysokou čitelnost. Návrh navazuje na bodoniovskou racionální tradici, ale na rozdíl od klasicistních antikv horní dotažnice minusek převyšují versálky. Písmo je prosté všech výtvarných záměrů, je výsledkem chladné kalkulace. Při čtení stačí klouzat okem jen po horní polovině řádky, protože záměrně banální detaily na sebe neupozorní. Filosofické literatuře prospívá ligatura „fi“, která se v písmech, jež jsou k dostání v tzv. „CE“ kódování nevyskytuje. To je asi největší prohřešek lidí od softwaru proti klasické typografii. Typografové, kteří jsou loyální k tomuto kódování, by měli vrátit výuční listy, protože nechávají zpupné programátory aby si z nich dělali kašpary. První střešovická písmolijna vyhlašuje takovým jevům otevřený boj, a ligatura „fi“ je obsažena ve všech jejích písmech na posici „sterling“ (na klávesnici Macintoshe je pod ALT + SHIFT + 4), a poměrně zbytečná anglická libra je přesunuta na posici „apple“, kde je k dosažení pomocí ovládacího panelu „PopChar“. Není přece možné, aby estetický vzhled sazby v češtině doplácel na neinformovanost břichatých programátorů.
Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU