DynaGrotesk


(Ve starších katalozích uváděno pod názvem Dynamo; ukázalo se však, že stejný název již nese písmo jiného výrobce.)

Písmová rodina DynaGrotesk má dohromady 60 řezů, protože původně vznikla jako Multiple Master písmo. Když si spočítáme, že jedna znaková sada má 256 liter, bylo tedy celkem nakresleno 15.360 liter. Zní to imposantně, ale většinu z toho udělal počítač. Primární řezy byly čtyři, zbytek vznikl interpolací. Pravda, dalo by se namítnout, že sousední interpolované řezy nejsou od sebe pouhým okem k rozeznání, ale představme si situaci, kdy potřebujeme daný text vměstnat do přesně ohraničeného prostoru a nechceme měnit velikost, proklad ani prostrkání a už vůbec nepřichází v úvahu elektronická lineární deformace. Sazeč z písma Multiple Master prostě vytvoří takový font, který přesně pasuje do daného sloupce, a typografická kvalita písma nebude nijak ukrácena. Technicky se jedná o jediný PostScript Type 1 font, ve kterém jsou obsaženy 2, 4, 16 i více řezů, podle toho, jestli je to jedno-, dvou- nebo třídimensionální Multiple Master. Odpovídající primární písma v kufříku začínají symboly MM a jsou průběžně doplňována uživatelem vytvořenými písmy s číselným označením vyjadřujícím interpolační poměr. S interpolací obrysu písma se mění i metrika a hodnoty kerningových párů. O Multiple Master technologii je ale nezájem ze strany uživatelů, kteří si stěžují na nespolehlivost písem na osvitu, i ze strany firmy Adobe, která striktně mlčí o nástroji výroby MM písem. Amatérský program Fontographer 4 sice Multiple Master umí, ale hotový font nikdy nefunguje. Výborné FontStudio 2.0 z roku 1991 samozřejmě MM nezná. Rodina DynaGrotesk byla tedy seskupena do osmnácti nezávislých čtyřřezových rodin, z nichž si uživatel vybere jen dvě nebo tři, které mu vyhovují. Je třeba vyjasnit poněkud nepřehledné pojmenování řezů dle prvního písmene zkratky:
L – Light, R – Regular, D – Demi, H – Heavy, B – Black.
Existují jen tři základní rodiny L, R, D, k nimž přísluší ty zbývající jako Boldy, jež nevidíme v „menu“. To celé se opakuje ve všech šířkových mutacích. C – Condensed, XC – Extra condensed, M – Medium, E – Extended, atd. Příklad: „Oboldováním“ Dynama LM (Light-Medium) obdržíme DynaGrotesk DM, tedy Demi-Medium.
Bezpatková písma, s výjimkou starého dobrého Gillu, nejsou opatřena skutečnými italikami, namísto toho se jako kursivy deklarují jen elektronicky nakloněné řezy. Proto jsou u „DynaGrotesk Italic“ výrazně kresebně odlišeny minusky.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU