Biblon ITC


Na jaře roku 2000 se společnost ITC rozhodla zařadit Biblon do svého katalogu. Jejich oblíbenou činností je umravňovat cizí písma, aby tak byla snesitelnější pro konformního amerického zákazníka, ale to, co se podařilo u Biblonu, lze už nazvat jedině kastrací. Vše, co je normální u kursiv inspirovaných evropským barokem, je v Americe jednotně označováno jako "Swash letterforms", a zařazováno do kategorie doplňkových dekorativních fontů. Pro základní italiku jsem jim musel nakreslit zcela banálně nakloněné versálky, a to se jim líbilo. U tučných řezů byla pak potlačena tmavost versálek a kursivy malých kapitálek úplně odmítnuty. Společnost ITC ignoruje rozšířenou Unicodovou znakovou sadu s akcenty a trojznakovými ligaturami, a tak se stalo i v případě Biblonu. Jejich výrobky mají jen 256 znaků v západní sadě, a to se píše rok 2001, kdy se v zaostalých východních státech běžně dělá OpenType...
Dobrým rysem úprav pro ITC je jistě zklidnění rytmu minusek u kursiv, ale ani takto "zušlechtěné" písmo podle Američanů nejde použít pro dlouhý text. Vzhledem k tomu, že Biblon je v USA nadále deklarován jako písmo titulkové, originální, je s podivem, proč většina originálních prvků musela být potlačena. Zkrátka – jiný kraj, jiný mrav.


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU