Biblon


V dnešní moderní době se nemusí šetřit papírem a za tím účelem vyhledávat opticky zúžená písma. Tisknou se stále zbytečnější myšlenky a prokládají se mnoha vakáty. Opačná je situace v každé biblické společnosti, kde redakce musí text v rozsahu cca 1200 stránek směstnat do jediného svazku. Tam je potřeba písem maximálně úsporných, čitelných a zároveň jaksi kultivovaných - vřele je vítán každý náznak kýče. Písmo pro tisk bible ale nemusí počítat s širokou škálou velikostí; stačí, když vypadá dobře od nějakých pěti do asi osmnácti bodů. Elegance ubývá s přibývající velikostí. V plakátových velikostech se již obnažuje spekulativní konstrukce obrazu litery - zvýrazněné zářezy a těžiště tahů přesunutá co nejvíce do vodorovných směrů. U malých liter si sotva všimneme, že téměř všechny horizontální serify (pokud nezmizely úplně) byly vtlačeny dovnitř, aby nepřekážely sousedním písmenkům. Miniaturisovány byly i akcenty pro zklidnění řádek. Číslovky mírně přesahují nahoru a dolů a mají uniformní šířku. Definice písmové rodiny jako čtyřřezového celku se ustálila až ve 20. století a ze všeho "nejnovější" je pojem tučné kursivy. Její tvary lze možná proto bezostyšně stylisovat až k dekorativnosti. Nakloněné vyznačovací řezy malých kapitálek mají versálky vnořené mírně pod účaří kvůli zlepšení ozdobného rázu nadpisů a záhlaví.
Celkově má Biblon vysokou střední výšku minusek a na jeho kompresnější proporce je možné si zvyknout. Mnoho zúžených písem po delším čtení zanechává pocit stísněnosti, zde je rafinovaně vyloučen. V návrhu jsme využili technických triků a inspirace z poměrně současné doby, avšak neobdrželi jsme úměrně současný výsledek. Naopak - vzniklo písmo mírně archaické, s ozvěnou typografie 18. století. Přestože Biblon asi v nejbližší době nebude použit ke svému účelu, představuje velice výživné chlebové písmo.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU