Bahnhof


Vyloženě titulkové písmo, jenž bere mustr z nápisů na nádražních budovách ze začátku 20. století. Bahnhof je jednoduchá abeceda, takže se hodí všude tam, kde nehledáme intelektuální zápletky. Jeho tučný řez je ideální pro sazbu vyloženě lapidárních a kyklopských myšlenek. (Pozor vjezd!, Zavírejte výtah! Nekouřit! ...) Abeceda je řešena jako kapitálková, podobně jako např. Copperplate Gothic, takže minusky jsou zmenšené verzálky.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU