Andulka


Universální textové písmo pro knihy, časopisy a noviny má být úsporné, nenápadné, pevné v kresbě, ale zároveň originání a útulné. Písmo "do každého počasí" musí vydržet všechna úskalí tisku na různé materiály od křídy přes novinový papír po hrubou lepenku a přitom zůstat čitelné. Základní řez "Text" je proto poněkud tmavší, čitelný již od šesti bodů i za šera, zatímco světlý "Book" omezí efekt rozpíjení barvy a šetří toner. V kancelářích chudších firem jsou takováto světlejší písma vítaným spořičem nákladů. Andulka je v porovnání s jinými textovými písmy mnohem vydatnější v textu na stránce, což se projevuje i úsporou papíru. Půltučné a tučné řezy zachovávají původní malebnost a zesilují se jen ve stínech. Kursivy nenápadně připomínají renesanční inspiraci a drží střední výšku minusek přísně vodorovnými a poměrně robustními serify - na rozdíl od minusek stojatých, které sledují spíše základní linii účaří. Výchozí číslice jsou samozřejmě skákavé a sledují horní účaří malých kapitálek, což je horisontála jen o tloušťku serifu zvýšená nad střední výšku minusek. K disposici jsou jak číslice versálkové - proporcionální, tak malé kapitálkové. Typickým rysem Andulky je přimhouřené očko u "a", "c", "f", "r", "s", "k", a změkčení všech diagonál v souboru. Šikmé linie vždy znepokojovaly a přitahovaly pozornost. Serify jsou zploštěné lichoběžníkové zobáčky, a v českém jazyce frekventovanější spodní přetahy u "j" a "y" evokují ocasní křidélka pod bidýlkem. Andulka pěkně zpívá a mnoho nesní, a stejně jako přítomná písmová rodina je milou každodenní společnicí, která nikdy nezevšední. S malými kapitálkami a versálkovými číslicemi čítá dohromady 24 řezů pro redakci, studio, úřad i dům.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU