Alcoholicaalcoholica


První verze byla hotova pod pracovním názvem „Špiritus“ v květnu 1993, tedy měsíc po zakoupení Macintoshe. Dala by se zařadit mezi abecedy s „volným obrysem“, literou kreslenou dosti netypograficky, s vypuštěním pravých úhlů a rovnoběžek. Čím je tento návrh inspirován, je patrné hned podle názvu. Kromě toho jsem měl jaksi v podvědomí romantickou atmosféru písma „Cochin“, což je patrné u minusky „d“ v kursivě. Tvar liter je jakoby náhodný, ale není samoúčelný. Sazba má značně expresivní náladu, ale je čitelná. Překvapením bylo zdárné využití Alcoholicy v dosti dlouhé sazbě jistého osmistránkového bulletinu – nikdo z redakce se nepozastavil nad volbou tohoto písma, jak vypadalo celkem čitelně. Dále se hodí pro sazbu belletrie a poezie z per různých kořalů, a jeho kvality ocení zejména člověk, který je se skleničkou jedna ruka. Název Špiritus byl odvozen od německého „der Spiritus“ – líh, nikoli z latinského výrazu pro „duch“ jak by se někdo mohl mylně domnívat. Alcoholica je vydána ve třech řezech a připravena pro sazbu nějakého brakového krváku či existenciálního thrilleru.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU