Aktuální nabídka
(jak knihy objednat)


Novinky:
TR188: Váchal a Hodek - Až do hrobu tmavýho (Vzájemná korespondence)
TR187: Trithemius Johannes - De septem secundeis / O sedmi druhotných působcích
TR186: Guziur Jakub - Visuální esej
TR185: Správcová Božena - Uctívači kruhů
TR184: Blok Alexandr - DvanáctPOPIS A CENY NOVINEK NAJDETE NA KONCI TÉTO STRÁNKY
U P O Z O R N Ě N Í !

Svazky Knižnice Logosu NEJSOU v nabídce Knihkupectví LAW!
Tuto limitovanou edici se nakladatel rozhodl vůbec neposkytnout do distribuce (totéž nově platí i pro veškeré bibliofilské a přednostní tisky). Všechny tyto tituly jsou k dostání pouze v prodejně Trigonu nebo poštou na základě písemné subskribce přímo u vydavatele či na vlastní webové stránce Trigonu:
www.trigon-knihy.cz

TR009: Bailey Alice A. - Pojednání o bílé magii čili cesta učedníka.
Bílá magie v patnácti obšírných pravidlech. Z anglického originálu přeložila Lily Císařovská. Druhé vydání. Pevná lamino vazba. Z obsahu: Cesta učedníka, Překážky v okultním studiu, Tvořivé působení zvuku, Věda o dechu, Probouzení center, Práce oka, Typy astrální síly, Nezbytnost čistoty, Správné využívání energie, Rozbor tří vět, Ochrana před smrtí, Vysrážení myšlenkových forem, Centra a prána, Používání rukou, Povolání ke službě. Knihu provází obšírný rejstřík. 440 Kč.

TR011: D. Ž. Bor - Obrazový atlas hermetismu
Veliký formát, veliký počet vyobrazení s tématikou pythagoreismu, kabaly, alchymie atd. První vydání. Cena 140 Kč.

TR013: D. Ž. Bor - O kamenu filosofů
Obsahuje Lambsprinckovo Pojednání o filosofickém Kamenu, se všemi vyobrazeními, Mutus liber a vyobrazení s výkladem alchymisty Heinricha Kuhdorfera. Překlad a komentář D. Ž. Bor. První vydání v téměř bibliofilské úpravě. Cena 120 Kč.

TR018: D. Ž. Bor - Kabala a kabalisté.
Sborník uspořádal D. Ž. Bor; přeložili: Bor, Krekulová a Wernisch. Obsahuje: Erich Bischoff - Kabala (Pojem a původ Kabaly, Teoretická Kabala, Praktická Kabala), Moše Kordovero - Pojednání o duši, Výbor z Knihy Zohar, Abraham Žid - Eš Maceref. 2. vydání. Celopapírová pevná vazba. Cena 490.

TR020: D. Ž. Bor - Napříč říší královského umění
Obsažná kniha o alchymii, která přináší neobvyklé pohledy na tuto starověkou a dlouho tajenou vědu. Rukojeť ke studiu knih Fulcanelliho. Velký formát, víc jak 200 vyobrazení, z toho 40 barevných. Vydání první. Pevná šitá vazba v tvrdých deskách. Cena 286 Kč.

TR128: D. Ž. Bor - Dítě andělů. Otokar Březina - život jako dílo. Kniha esejů o největším básníkovi českého symbolismu. 294 stran velkého formátu + 14 stran obrazových příloh, vázáno v plátně s přebalem. Cena 338 Kč.

TR023: Chalíl Džibrán - Bohové Země
Konečně vychází v překladu Elišky Merhautové knížka, která byla Džibránovi nejmilejší - epická báseň, básnická evokace, přenášející člověka do nejranější doby na počátku světa. Tato kniha vyšla poprvé r. 1931, čtrnáct dní před Džibránovým odchodem na věčnost. V knize jsou na zvláštních přílohách otištěny čtyři z barevných ilustrací, kterými autor své dílo doprovodil. Šitá kartonová vazba, náklad 1 800 výtisků. Cena 72 Kč.

TR029+30: Fulcanelli - Příbytky filosofů
I. a II. díl Dvoudílný spis adepta a klasika moderní alchymie. Vyšlo se všemi vyobrazeními, včetně barevných, v překladu kolektivu T.F.C. Pevná šitá vazba v tvrdých deskách. V druhém dílu je pro badatele připraven obsáhlý rejstřík. Náklad 4 000 výtisků. Cena 498 za komplet.

TR031: Micha Josef bin Gorion - Pověsti židů
Kniha zabývající se událostmi, které se odehrávají od stvoření světa až po smrt posledního z patriarchů. Přeložil Bedřich Placák. Ilustroval Pavel Nešleha Brožované vydání. Cena 89 Kč.

TR032: R. Gilbert-Lecomte - Škvíra
Nádherné texty; uchopení člověka a světa v duchu básnicky pojaté hermetické filosofie. Autor, člen skupiny Vysoká hra (v níž jako jediný malíř figuroval Josef Šíma), pokračuje v rimbaudovském úsilí o dokonalé rozrušování všech smyslů. Přeložila Věra Linhartová. Ilustruje Vladimír Kokolia. Náklad 1 000 výtisků. Cena 82 Kč.

TR033: Ernest Hello - Eseje
Výbor z temných básnivých textů katolického spisovatele, mystika a snad i proroka, který ovlivnil celou katolickou modernu.V dobovém překladu Josefa Floriana. Brožované vydání. Cena 72 Kč.

TR038: Kerning J. B. - Listy o královském umění. Přeložil Pierre de Lasenic. Reprint rozebraného vydání z roku 1991, v omezeném nákladu 350 výtisků. Cena 280 Kč.

TR039: Jan Kameník - Mystické deníky
Výbor z deníků básnířky Ludmily Maceškové, píšící pod mužským pseudonymem. Četba, kterou si nenechte ujít! Hluboké mystické zážitky. Ilustroval Jindřich Zeithamml. První (brožované) vydání. Cena 72 Kč

TR043: Ladislav Klíma - Měj odvahu k sobě
Snad nejpozoruhodnější texty, jaké kdy autor napsal. Jsou to dopisy mladému příteli, plné sarkasmů, fantastiky, dravého humoru i hrůzy. Knihu ilustroval Zbyšek Sion. Brožované první vydání. Cena 64 Kč.

TR046: Vladimír Kuncitr - Sklerotikon
Fantaskní novela o obyvatelích pohraničního městysu, vyprávěná pozorovatelem obsluhujícím námořní dalekohled. Věcný popis situací, mísení komiky s hrůzou. Ilustroval Vladimír Kokolia. Vydání první. Cena 67 Kč.

TR055: Věra Linhartová - Chiméra - aneb průřez cibulí
Poslední česky psaný text známé autorky, která už léta žije ve Francii. Ilustrovala Adriena Šimotová. Brožované vydání. Cena 90 Kč.

TR069: Gérard de Nerval - Příběh o královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů
Nádherná próza „prokletého básníka", nově přeložená Jiřím Pelánem, kterou přečtete jedním dechem. Je koncipována jako zednářská legenda o Híramovi, staviteli Šalamounova chrámu. Nový překlad zahrnuje rámcující vyprávění, které první český překlad opominul. Knihu opatřil překladatel zasvěcenými komentáři a Nervalovým životopisem. V polobibliofilském vydání s ilustracemi Jana Híska. Pevná šitá vazba v tvrdých deskách. Náklad 1 200 výtisků. Cena 154 Kč.

TR071: Eduard Ovčáček - Lekce velkého A
Vyšlo v ediční řadě Slovo a obraz. Obrazové básně a lettristické kompozice známého výtvarníka v takřka bibliofilské úpravě. Víc jak 200 stran. Kartonová vazba. Náklad 900 výtisků. Cena 145 Kč.

TR073: Paracelsus B. A. - Archidoxa magica.
Dotisk rozebraného reprintu klasického díla vydaného předválečnou Universalií. Cena 87 Kč.

TR076: Jaroslava Pippichová - Symfonie mostu
Volné pokračování před časem vydané knihy Symfonie života. Vnitřním sluchem a zrakem přejatá poselství o budoucnosti země. Vydání první. Náklad 800 výtisků. Brožovaná vazba. Cena 86 Kč.

TR083: Rampa T. Lobsang - Jeskyně předků.
Ilustrovala Zdenka Krejčová. Cena 131 Kč.

TR130: Rampa T. Lobsang - Živit plamen.
Již desáté pokračování populání série. Cena 131 Kč.

TR087: Sandweiss H. S. - Sáji bába, svatý muž ...a psychiatr.
Přeložila Libuše Trávníčková. Barevné fotografické přílohy. Cena 148 Kč.

TR088: Coelestino Sfondrati - Obhájení nevinnosti bohorodičky
Faximilní přetisk nádherného barokního tisku s množstvím celostranných enigmatických rytin, které představují pozorované analogie mezi Bohorodičkou a přírodními fenomény. Součástí knihy je český překlad textu, pořízený Terezou Krekulovou a komentáře s výkladem D. Ž. Bora. Šitá vazba v pevných deskách. Vydání první. Cena 186 Kč.

TR089: B. Slavík - Vl. Zadrobílek - Žabohlenění
Texty, dokumentární fotografie a kresby mapují pětiletou existenci pověstné hudební skupiny, která do české alternativní hudby vnesla naprosto nové hudební postupy. Náklad 800 výtisků. Brožované vydání. Cena 87 Kč.

TR090: Andrej Stankovič - Noční zvuk pionýrské trubky - Patagonie
Dvě básnické sbírky, vlastně prvotiny, které nestačily vyjít po r. 1968. Nenapodobitelný humor, poezie humoru. Ilustroval Karel Nepraš. Vydání první. Brožované. Cena 60 Kč.

TR092: Adriena Šimotová - Uvnitř - vně
Texty a kresby známé a vysoko ceněné výtvarnice. Dvoubarevný tisk. První vydání. Cena 80 Kč.

TR093: Miloslav Topinka - Vedle mne jste všichni jenom básníci
Poutavý životopis "božského rošťáka" J. A. Rimbauda, který svým dílem a životem ovlivnil celé generace básníků. Kniha vychází se 60 fotografiemi a kresbami v luxusním provedení. Je vybavena biografickými údaji a přehlednou bibliografií. Dvoubarevný tisk na dobrém papíře. Pevná šitá vazba v tuhých deskách. Vydání první. Náklad 1 400 výtisků. Cena 145 Kč.

TR109: Josef Váchal - Dokonalá magie budoucnosti.
Barevná faksimile jednoho z nejvýznamějších Váchalových spisů. Vydáno pouze 800 výtisků. Vázané. Cena 693 Kč.

TR110: Vladimír Kokolja - Kresby.
318 kreseb, jejichž souhrn tvoří divadlo světa. Vázané. Cena 540 Kč.

TR114: Jiří Karásek ze Lvovic - Obrácení Raymunda Lulla
První svazek ilustrovaných novel, které začíná Trigon vydávat. Bibliofilská úprava, svázal knihařský atelier Krupka-Úvaly. Kvalitní papír. Náklad 500 výtisků. Brož. Cena 86 Kč.

TR115: Lewis Carroll - Sylvie a Bruno
Příběh dvou dětí v pohádkové zemi jménem Vzdálie. Rozkošná kniha autora dvou nejznámějších příběhů - Alenka v říši divů a Za zrcadlem. První české vydání, provázené dobovými ilustracemi. Vázané. Cena 124 Kč.

TR120: Christopher McIntosh - Návrat tetrády.
Zasvěcující novela. Strhující čtení. Vázané. Cena 228 Kč.

TR121: Christopher Lord - Amuwapiho kniha.
Půvabná knížka z rodu vyprávění Lewise Carolla vychází knižně vůbec poprvé. Ilustroval Petr Nikl. Vázané. Cena 224 Kč.

TR122: Alice A. Baileyová - Dopisy o okultní meditaci.
O meditačních technikách, slovu, barvě, vyslovování posvátného jména a dalších věcech, které nadiktoval autorce její tibetský mistr. Vázané. Cena 295 Kč.

TR124: Pýthagorás ze Samu
Sborník - Porfyrios, Jamblich, Kratochvíl, Bor. První knižní vydání dnes zcela nedostupné samizdatové edice (viz Bibliografie - ZS15) z konce osmdesátých let. Vázané. Cena 229 Kč.

TR127: Jediný život, jediná láska. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Emílie Lakomé.
Dosud nikdy nepublikované dopisy Otokara Březiny a "jediné ženy jeho života", literárními historiky dosud vesměs opomíjené učitelky Emilíe Lakomé. Kniha, která se zarputile bránila svému vydání. Vázané. Cena 580 Kč.

TR132: František Jech - U Březiny (záznamy hovorů).
Z nově objevených rukopisů uspořádal Petr Holman. Vydáno jen 300 výtisků. Stran 260, Kvartový formát, paperback. Cena 296 Kč.

TR134: D. Ž. Bor - Bdělost, toť vše! Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu.
Fundamentání meyrinkovská studie, obsahující kromě podrobných životopisných údajů i nová fakta, založená na dosud nepublikované Meyrinkově korespondenci. První vydání 2003 (podle tiráže 2002). Stran 352. Pevná vazba s obálkou. 404 Kč.

TR135: Miloslav Topinka - Trhlina.
Kniha experimentální poesie současného básníka. Náročná bibliofilie, kombinace typografie s fotografií a obrazy. Nízký náklad, ruční zpracování. 630 Kč.

TR138: Meyrink, Gustav - Nevědět nic, moci vše!
Povídky, pojednání, korespondence. Antologie Meyrinkova díla, jež dosud nebylo českému čtenáři zpřístupněno, vhodně doplňuje Borovu knihu o Meyrinkovi Bdělost, toť vše. Kniha obsahuje výbor Meyrinkových článků, textů z pozůstalosti a neznámou korespondenci s pražským nakladatelem Neubertem. Nejenže většina textů vychází česky poprvé, ale Meyrinkova korespondence s Neubertem nebyla dosud vůbec, ani v zahraničí, zveřejněna. Kniha přináší také množství dosud nepublikovaných fotografií. Pevná vazba s obálkou. 404 Kč.

TR139: Veselský Jiří - Luna je za vlakem poslední nárazník...
Výbor z veršů známého básníka. Uspořádal D. Ž. Bor, ilustrovala Veronika Holcová. 60 stran. 239 Kč.

TR141: Petr Chudožilov - Papír je poslední domov.
Povídky z let 1963-2002. Ilustrace Jiří Beránek. Pevná vazba. 136 stran. 256 Kč.

TR142: Božena Správcová - Požární kniha.
Verše známé autorky zaujmou fantazií a zvláštním humorem. Ilustrace Petr Nikl. 48 stran. Měkká vazba. 239 Kč.

TR144: Alice A. Baileyová - Nedokončený životopis.
Překlad Lily Sekytová. Poutavé vylíčení autorčina života. 279 Kč.

TR146: Chava Pressburger - Deník mého bratra.
Zápisky židovského chlapce ze smíšeného manželství zachycují život od okupace Československa až do chvíle, kdy dostane příkaz k transportu do Terezína. Tam se stane redaktorem tajného časopisu Vedem, který soustřeďuje příspěvky mladých. 28. září 1944 je deportován do Osvětimi, kde ho spolu s dalšími zavraždí nacisté. Knihu doplňují rodinné fotografie, ukázky z deníků a kresby. Pevná šitá vazba, 352 stran. 232 Kč.

TR147: D. Ž. Bor - Klonování času.
Básnická sbírka, reflektující "jak šel čas"; poněkud katastrofický pohled na svět a dění v něm. 92 stran. Paperback. 255. Kč.

TR149: Marcela Mrázová - Milý a dobrý hochu / Milovaný důstojný pane!
Korespondence Josefa Váchala s Jakubem Demlem, doprovozená autorčinými komentáři. Černobílé i barevné ilustrace. Náklad 400 výtisků. Stran 200 + 32 příloh na křídě, z části barevných. Paperback. 658 Kč.

TR150: Michael Maier - ATALANTA FUGIENS. Prchající Atalanta neboli nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody..
Nejkrásnější kniha o alchymii s padesáti rytinami Mattháusa Meriana, komentáři,původní notací, předmluvou a doslovem obou překladatelů, Mgr. Ivo Purše a Mgr. Jakuba Hlaváčka. Součástí knihy je audio CD (Vaganti, A. V. Consorta S.H.B.). Stran 456. Pevná vazba s obálkou. 880 Kč.

TR152: František Kabelák - Magia Divina
Ve svém posledním a zároveň vrcholném díle Magia Divina zúročil autor nejen své hluboké znalosti doktríny a historie hermetických věd, ale i bohaté zkušenosti z vlastní magické a psychurgické praxe. Magie představuje v Kabelákově pojetí cestu transcendentního poznání, jež prostřednictvím extatického zření zkoumá hermetickou povahu jsoucna. Stran 336 + errata. Pevná vazba s obálkou. 540 Kč.

TR153: D. Ž. Bor - Útěky domů.
Nová kniha povídek D. Ž. Bora zachycuje příběhy minulé i budoucí, události napříč časem i prostorem. Důležitou roli v nich sehrává jazyk, který slouží jako zrcadlo - odraz a zároveň jako obraz světa. Autor čerpá ze svých hlubokých znalostí hermetických, skrytých věd, takže poučený čtenář v textu najde četné odkazy na kabalu, alchymii a mýtoetymologii, jíž se Bor věnuje i ve svých dalších knihách. Knihu povídek (např. Pouť napříč časem, Hrozba zrcadel, Řád: chaos, Stroj času a další) uzavírá rozsáhlejší text Kniha spadlá z nebes, jenž čtenáře zavede na dvůr Rudolfa II. i mezi alchymisty Johna Dee a Edwarda Kelleyho. Laminovaná pevná vazba. 293 Kč.

TR154: D. Ž. Bor - Plankty, Žalmy, Sny, Kosmologické střepy.
Obálka Vladimír Kokolia. Sbírka básnických textů kmenového autora nakladatelství Trigon. Náklad 400 výtisků. Měkká vazba v laminované obálce s chlopněmi. 240 Kč.

TR155: D. Ž. Bor - Kam až došel, to tam našel.
Cesta D. Ž. Bora od roku 1960 do roku 2009. Rozsáhlý katalog své sbírky a vlastních prací uspořádal a slovem provází D. Ž. Bor. Barevné reprodukce, archivní čb fotografie. Vedle vlastní výtvarné činnosti D. Ž. Bora katalog představuje práce mystika a výtvarného solitéra Josefa Váchala a především výtvarná díla výzamných osobností soudobé výtvarné scény, zastoupené v Borově sbírce (A. Šimotová, J. Kolář, V. Boudník, K. Nepraš, A. Veselý, E. Ovčáček, Z. Sion, P. Nešleha, J. Beránek, J. Zeithamml, M. Rittstein, V. Stratil, O. Hamera, V. Holcová, V. Novák, V. Kokolia, J. Wagner, M. Moucha, J. Kornatovský, P. Nikl, J. Hísek, Z. Krejčová). 260 Kč.

TR156: Michal Filip - Lyrická kronika.
Poetické prózy mladého autora, ilustrace Yaro. Stran 50. Paperback. 72 Kč.

TR157: Emil Bok - Šimonka.
Pátá a zároveň poslední sbírka pozoruhodného básníka Emila Boka (1925-2007), který svou prvotinu vydal v roce 1998, ve svých dvaasedmdesáti letech. Ilustrace Jan Hísek. Stran 36. Dvoubarevný tisk na kvalitním papíru, měkká vazba v obálce s chlopněni. 56 Kč.

TR158: Josef Váchal - Vážený pane tři B!
Vzájemná korespondence Josefa Váchala a Bedřicha Beneše Buchlovana. Kniha obsahuje 93 dopisů z let 1910-1944 včetně Váchalova zásadního textu "Zpověď stručná a pravdivá", přináší svědectví o nakladatelství Trojrám, které Váchal s Buchlovanem a malířem Hodkem založil. Jsou zde otištěny rovněž Váchalovy provokativní proněmecké dopisy z let 1939 a 1944, dále dosud nepublikovaný dopis sl. Rajnyšové, v němž Váchal líčí smrt své matky. Knihu provází bohatá obrazová příloha (fotografie, ukázky rukopisu a především reprodukce Váchalova grafického cyklu "Sen o Zemi" z roku 1919). Stran 134. Dvojbarevný tisk, měkká vazba. 499 Kč.

TR159: D. Ž. Bor - Časobraní aneb Můj život v sedmi republikách.
Vzpomínkový text doprovází 16 stran černobílé obrazové přílohy. Stran 320. Pevná vazba, barevná obálka. 340 Kč.

TR160: Kinkor Roman - Sedmá polnice
Poznámky ke Zjevení Janovu. Obálka, frontispice a viněty s použitím dřevořezů Albrechta Dürera z cyklu Apokalypsa, Krátký, ale obsažný výklad rozkrývá mnohovrstevnou symboliku Janova Zjevení. Stran 56. Paperback. 89 Kč.

TR161: Správcová Božena - Východ.
Básnická kompozice s podtitulem Hrdinský epos. Knihu ilustroval Vojtěch Jirásko. Stran 96. Paperback. 220 Kč.

TR162: Kefer Jan - Theurgie
3. vydání (v Trigonu druhé). Nově vysazená a upravená edice textu Jana Kefera, významného představitele Universalie. Stran 32. Paperback. 89 Kč.

TR163: Lévi Eliphas - Věda duchů, Kniha moudrých; Christopher McIntosh - Adept astrálního světla.
Čtvrtý svazek díla Eliphase Léviho tvoří spisy Věda duchů a Kniha moudrých. Oba texty vycházejí v novém překladu Anny Hánové, v případě Vědy duchů jde o první nezkrácené vydání. Soubor je doplněn studií anglického badatele Christophera McIntoshe věnovanou životu a dílu E. Léviho. Stran 600. Pevná vazba, barevná obálka. 590 Kč.

TR164: D. Ž. Bor: Poslední časobraní aneb Můj život v osmé republice.
Deníkové záznamy nakladatele, hermetika, básníka a výtvarníka D. Ž. Bora (1932-2010) z let 1998-2010 vycházejí z rukopisu připraveného k vydání ještě za autorova života. Knihu doplňuje obrazová příloha, bibliografie autora a rejstřík společný pro první i druhý svazek Časobraní. Pevná vazba, barevná obálka. 360 Kč.

TR165: Vladimír Kokolia - Jení.
S ilustracemi a v grafické úpravě autora. K vydání připravila a ediční poznámku napsala Božena Správcová. Jení soustřeďuje texty výtvarníka, malíře a grafika Vladimíra Kokolii. Jde o texty tematicky různorodé, vážné, nevážné i odvážné, jimž nechybí hravost ani radost. Paperback. 280 Kč.

TR166: D. Ž. Bor - Tajemný svět pravěku.
"Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? Navracet se k prvním počátkům znamená vědoucně předjímat budoucnost: to, co nás čeká v budoucnosti, je to, co jsme nestihli rozluštit v minulosti," píše D. Ž. Bor ve své poslední knize, na níž intenzivně pracoval od roku 2003 až do své smrti (2010). - Geolog, publicista a esejista Václav Cílek o knize napsal: "V kontextu Borova díla se jedná o Opus Magnum, o závěrečné svědectví. Je to typ knihy, který můžeme nazvat "zapalovač ohňů". Věřím, že intenzivně zasáhne určitý okruh lidí a tuto sílu zásahu si udrží ještě po desetiletích." Pevná vazba, barevná obálka. 440 Kč

TR167: Fulcanelli - Tajemství katedrál. Nové opravené vydání.
Proslulé dílo francouzského Adepta, jež změnilo pohled na interpretaci symboliky sakrálních staveb a přitáhlo pozornost čtenářů z celého světa k alchymii a hermetismu. Nové, opravené vydání s množstvím obrazových příloh. Z francouzského originálu přeložili Tomáš Vondrovic, Vlastimil Šimek a Vladislav Zadrobílek. - Autor, známý pod pseudonymem Fulcanelli, zasvěcuje čtenáře do hermetické tradice prostřednictvím výkladu symbolických motivů ztvárněných na katedrálách Notre Dame v Paříži a Amiens, pokračuje interpretací výzdoby sídelních paláců v Bourges a své dílo korunuje úvahou o kříži z Hendaye. V úvodu knihy jsou otištěny tři předmluvy od Euge`na Canselieta. Obrazový doprovod tvoří 47 černobílých a 2 barevné celostránkové fotografie od Pierra Jahana a frontispis s kresbou od Juliena Champagne, orientaci v textu usnadňují jmenný a věcný rejstřík. Pevná vazba. 520 Kč.

TR168: Saint-Germain - Nejsvětější trinosofie.
S předmluvou René Alleaua. Z francouzského originálu přeložil Ivo Purš. Nejsvětější trinosofie, bohatě ilustrovaný rukopis z konce 18. století, je jednou z nejkrásnějších knih hermetické tradice. Autorství tohoto francouzského anonymního rukopisu je dodnes předmětem dohadů a hypotéz. Text knihy, rozdělený do dvanácti kapitol v souladu se znameními zvěrokruhu, rozvíjí jedinečný duchovní příběh, působivou alegorii iniciace, cesty, odhalující tajemství zednářské legendy stejně jako taje alchymie a průběh Velkého Díla. Stran 104. Paperback. 220 Kč.

TR169: Správcová Božena - Strašnice.
V pořadí šestá básnická kniha vychází dvacet let od vydání autorčiny básnické prvotiny. Strašnice mají (na rozdíl od autorčiných předchozích čtyř knih – epických skladeb) charakter tradiční básnické sbírky. Strašnice obývají společně bytosti archetypální, obyčejné i zcela pitomé. Pro autorku je charakteristická snová obraznost a splavný, místy záměrně zadrhující jazyk. Stran 52. Paperback. 140 Kč.

TR170: D. Ž. Bor - Držme se!
Vzájemná korespondence D. Ž. Bora a Jiřího Veselského obsahuje přes čtyři stovky dopisů z let 1998-2004. Oba protagonisté ve svých dopisech otevřeně píší jak o své tvorbě a literárně-historickém bádání, najmě šporkovském a březinovském, tak o běžných radostech a úskalích každodenního života. Pozoruhodný je na této korespondenci její lidský rozměr, umocněný tím, že pro Veselského byly dopisy prakticky jediným způsobem komunikace. S vědomím ubývajícího času se oba snaží dovršit a naplnit své záměry a plány, a vzájemně se v tom podporují: Borovo zprvu nevinné heslo „Držme se!“ se postupně z běžného pozdravu vyvíjí v bojový pokřik, magické zaklínadlo i úpěnlivou modlitbu. Vzájemná korespondence D. Ž. Bora a Jiřího Veselského je nesmírně čtivým a působivým svědectvím o nezištném přátelství a síle slova. Stran 880. Pevná vazba s obálkou. 590 Kč.

TR171: Lessing Gotthold Ephraim - Tři filosofická pojednání / Drei philosophische Schriften.
Bilingvní edice obsahuje texty Výchova lidského rodu, Ernst a Falk (hovory pro zednáře), O tom, že lidé mohou mít více než pět smyslů. Trojice textů německého osvícenského myslitele G. E. Lessinga představuje trivium, rozcestí, na němž se setkávají teologie, úvahy o směřování dějin, přírodní vědy, politická filosofie, rodící se religionistika, obdiv k starověké „moudrosti Orientu“ a touha odhalit dávná tajemství – tedy všechna zásadní témata, jimiž žilo 18. století. Paralelní česko-německá edice umožňuje nejen četbu Lessingových textů v jedné či druhé jazykové podobě, ale také detailní srovnání překladu s originálem. Stran 176. Paperback. 190 Kč.

TR172: Lasenic Pierre de - Magie sexuální.
První úplné vydání, doplněné o cenzurou zabavené pasáže a hesla Inkubus a Merisův papyrus. K vydání připravil a průvodní studií opatřil Lukáš Loužecký. Stran 100. Paperback. 169 Kč.

TR173: Berková Alexandra - O psaní.
Kniha autorky, který u nás patřila k zakladatelům oboru tvůrčího psaní. Spisovatelka a scénáristka Alexandra Berková vyučovala tvůrčímu psaní od roku 1990 až do své smrti v roce 2008. Její kniha "O psaní" je návodem nejen pro tvůrčí psaní, ale i čtení a myšlení. Stran 116. Paperback. 140 Kč.

TR174: Urza Milan - Jeremiášův vztek.
Fantaskní, a přitom zlověstně aktuální novela zachycuje útržek ze života novodobého proroka Jeremiáše, od narození obdařeného mimořádnými schopnostmi, ale také mučivou sexuální touhou. Knihu kolážemi ilustroval Pavel R. Vejrážka. Stran 144. Paperback. 220 Kč.

TR175: Váchal Josef - Paměti pro Josefa Portmana.
Josef Váchal věnoval dva díly Pamětí svému litomyšlskému sběrateli Josefu Portmanovi v letech 1919 a 1920. Nezaznamenal v nich jen události vlastního životaběhu, ale také své myšlenky a vjemy spojené s nadpřirozeným světem, se světem magie. Stran 228. Paperback. 420 Kč.

TR176: Fic Igor - Vypalování stařiny.
Rozprava o zemi, pouti a poezii. Záznamy z pěší pouti z Hostýna do Svaté Hory u Příbrami prolínají s úvahami o poezii a hledáním rodových kořenů coby viditelných i skrytých kořenů vlastní existence. Stran 140. Paperback. 220 Kč.

TR177: Chocholáč Ivo - Vezměte mne s sebou, Cesty.
Malé zamyšlení nad krajinou a nejen nad ní. Knížka pro poutníky po cestách světa i duše. Chocholáčovo svébytné čtení krajiny provázejí ilustrace Vojtěcha Jiráska, novopackého malíře, sochaře a měditepce. Stran 80. Paperback. 160 Kč.

TR178: Kužel Vladislav - Hovory s Lasenicem.
Nové, opravené a doplněné vydání redakčně zpracoval a k vydání připravil Lukáš Loužecký. Rozšířeno o dodatečně objevené rukopisy jednotlivých částí Hovorů: Učebnice imaginace; Ztotožňování, ladění, představa; Jasnozřivá vůle. Stran 224. Paperback. 220 Kč.

TR179: Holcová Veronika - Na dosah ruky.
150 barevných kreseb Veroniky Holcové z let 1997-2015 s texty: D. Ž. Bora, Jáchyma Topola, Petra Borkovece, Markéty Pilátové a Jakuba Řeháka. Stran 212. Paperback. 490 Kč.

TR180: Vondrovic Tomáš - Verše včel.
Novodobá orfická poezie v básnické sbírce Tomáše Vondrovice. Knihu provázejí ilustrace Jindřicha Zeithammla. Edice Rubín. Stran 126. Paperback. 220 Kč.

TR181: Kokolia Vladimír - Vy-já-dření.
Špalíček několika stovek mikro-esejů odřených na max. 140 znaků. Stran 784. Paperback. 290 Kč.

TR182: Jaroš Griemiller z Třebska - Rosarium philosophorum (1578).
Růženná zahrada filozofská. Česky psané pojednání Jaroše Griemillera z roku 1578 představuje nejcennější doklad alchymistického písemnictví rudolfinské doby. Edici rukopisu průvodními studiemi opatřili Vladimír Karpenko a Ivo Purš. 70 stran příloh, převážně barevných. Stran 352+70. Pevná vazba. 650 Kč.

TR183: Sölle Dorothee - Mystika smrti. Angažovaná feministická teologie. Stran 176. Paperback. 290 Kč.

TR184: Blok Alexandr - Dvanáct. Přeložil a přebásnil Lubor Kasal, průvodní studii napsala Lena Kobyláková. Stran 44. Paperback. 140 Kč.

TR185: Správcová Božena - Uctívači kruhů. Magicko-kuchyňské podobenství. Stran 184. 220 Kč.

TR186: Guziur Jakub - Visuální esej. Vizuální poezie na pomezí esejistického žánru. Stran 88. Paperback. 140 Kč.

TR187: Trithemius Johannes - De septem secundeis / O sedmi druhotných působcích První české vydání traktátu Johanna Trithemia o působení sedmi planetárních andělů ve světě. Stran 96. Paperback. 169 Kč.

TR188: Váchal a Hodek - Až do hrobu tmavýho Vzájemná korespondence Josefa Váchala a Josefa Hodka z let 1912-1969. Stran 864 + 32 barevných; formát cca A4, celoplátěné vazba s obálkou, 770 Kč.
Sborník Logos
Nakladatelství Trigon vydává pro společnost českých hermetiků Universalia dvakrát ročně sborník Logos. Prodávají se:

    kompletní ročník 1994, jedno číslo za 45 Kč,
    ročník 1995 - číslo 2 za 50 Kč,
    ročník 1996, jedno číslo za 50 Kč,
    ročník 1997, dvoučíslo za 149 Kč.
    ročník 1998, dvoučíslo za 149 Kč.
    ročník 1999, dvoučíslo za 154 Kč.
    ročník 2000, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2001, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2002, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2003, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2004, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2005, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2006, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2007, dvoučíslo za 158 Kč.
    ročník 2008, dvoučíslo za 160 Kč.
    ročník 2009, dvoučíslo za 190 Kč.
    ročník 2010, dvoučíslo za 160 Kč.
    ročník 2011, dvoučíslo za 180 Kč.
    ročník 2012, dvoučíslo za 199 Kč.
    ročník 2013, dvoučíslo za 199 Kč.
    ročník 2014, dvoučíslo za 199 Kč.
    ročník 2015, dvoučíslo za 199 Kč.
    ročník 2016, dvoučíslo za 199 Kč.
Na skladě jsou ještě dvě čísla z předcházejících ročníků (č. 3 a sborník Alef), jedno číslo za 45 Kč.Navštivte nás v našem obchodě na adrese Bubenská 3, Praha 7, 170 00.
Otevřeno od 10 do 18 hodin
.

Úvodní menu Knihkupectví a antikvariátu LAW

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU