Vydává od dubna 1991. Činnost je zaměřena hlavně na filosofii a hermetismus (astrologie, kabala, spagyrie, alchymie, posvátná geometrie). Název PŮDORYS nebyl zvolen náhodně; v nejužším slova smyslu vyjadřuje onen chrám, jenž nazírá ve své prorocké vizi Ezechiel a který svatý Jan popisuje v Apokalypse. Tento půdorys v přesných a mnohdy až nepochopitelně jednoduchých proporcích odhaluje, jak probíhal proces stvoření; mluvou geometrie vypovídá mnohé o zákonech jeho trvání a stability. Pochopení tohoto systému nám umožňuje nazírat společné prvky starověkých filosofií; obrazně řečeno: podoba chrámové budovy určité filosofie může být - podle doby a místa - různá, půdorys je však vždy stejný.


Poslední kontaktní údaje:
Ladislav Moučka, Dejvická 30, 160 00 Praha 6, tel. 736 537 661; e-mail: pudorys@seznam.cz; http://pudorys.firstnet.cz/

Soupis titulů vydaných do roku 2003

Tato stránka je čistě archivní a nebude už aktualizována.

říjen 2017


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW