Profil nakladatele

Nakladatelství Půdorys
Ladislav Moučka
Dejvická 30
160 00 Praha 6
tel. 224 323 133
E-mail: pudorys@seznam.cz
Web: http://pudorys.firstnet.cz/Vydává od dubna 1991.

Činnost je zaměřena hlavně na filosofii a hermetismus (astrologie, kabala, spagyrie, alchymie, posvátná geometrie). Název PŮDORYS nebyl zvolen náhodně; v nejužším slova smyslu vyjadřuje onen chrám, jenž nazírá ve své prorocké vizi Ezechiel a který svatý Jan popisuje v Apokalypse. Tento půdorys v přesných a mnohdy až nepochopitelně jednoduchých proporcích odhaluje, jak probíhal proces stvoření; mluvou geometrie vypovídá mnohé o zákonech jeho trvání a stability. Pochopení tohoto systému nám umožňuje nazírat společné prvky starověkých filosofií; obrazně řečeno: podoba chrámové budovy určité filosofie může být - podle doby a místa - různá, půdorys je však vždy stejný.


Nabídka knih Půdorysu v knikupectví LAW

Některé rozebrané tituly z produkce Půdorysu se mohou objevit i v našem antikvariátu.


Úvodní menu Knihkupectví a antikvariátu LAW

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU