Lege artis na WebuCo je Lege artisLEGE ARTIS = [lé- -ty-] kniž. podle pravidel umění, vědy, podle zákona, jak se patří.

(Akademický slovník cizích slov, Praha 1995)Vydavatelství LEGE ARTIS MUDr. Jana Hýska vzniklo koncem roku 1990. První dvě publikace (Bajerová O Váchalovi a Klímův Dios) vyšly (respektive v případě Bajerové byly ohlášeny a inzerovány) ještě před faktickou registrací firmy jako „edice Lege artis“ pod hlavičkou Pražské imaginace - obě však již měly všechny rysy budoucí spolupráce obou nakladatelství - šlo o projekt navržený a připravený vydavatelstvím Lege artis až po stadium předtiskové přípravy, financovaný a vytištěný Pražskou imaginací. Tento postup se změnil až u Strachu nad Albrechtovem (LA 20) a Solovjevovy etiky (LA 22), kterým Pražská imaginace již v podstatě pouze poskytla ISBN (Lege artis totiž vzhledem k od počátku plánovanému zaměření na malotirážní bibliofilské tisky o přidělení vlastních ISBN původně nepožádala; vynutila si to až v roce 2016 potřeba čárkových kódů).

Nakladatelská činnost Lege artis je výrazně dotována z obchodních aktivit vydavatelství, zaměřených především na DTP a výrobu knih, časopisů a informačních či propagačních tiskovin, často z oblasti medicíny a farmakologie (viz Komerční prezentaci). Vlastní publikace tak mají do značné míry nekomerční charakter - zhruba v tom smyslu, že za pozitivní výsledek vydavatel pokládá, když se prodejem zaplatí výrobní náklady (byť případnému zisku - tj. zaplacení své vlastní práce - se samozřejmě nikterak nebrání).

Tematické zaměření vydávaných publikací je potenciálně poměrně široké - spojujícím rysem je bezpochyby určitá obskurnost či výlučnost produkce. Ukončenou záležitost představují publikace klímovské (celkem 15 titulů); pokračovat by naopak měla edice Libri redivivi orientovaná na reprinty starších, mnohdy neprávem zapomenutých knih, a právě tak i experimentální řada Nová bibliofilie, jejímž nultým svazkem Lege artis uzavřelo vydávání Ladislava Klímy. Kontinuální projekt představuje vydání díla „českého Tolkiena“ Cara Ostena (MUDr. Jana Lukeše). Zatím stále ve stadiu vzdálených příprav zůstává dlouho zamýšlená série teoretických publikací o literárním braku, jejichž pracovním skicářem se zde na LAW staly Tajnosti hrobky.

Další aktivity Lege artis v delším časovém horizontu směřují do oblasti multimedií, především hudby a videa - tyto velmi předběžné záměry však zatím nehodláme blíže specifikovat.

Původně vedlejším (ale nakonec nejvíce času konzumujícím) projektem vydavatelství se staly stránky LAW, o nichž zde pojednáváme zvlášť.

Ediční produkce Lege artis nemá žádný přesný řád - řídí se především momentální náladou a inspirací - - a přirozeně také aktuální zaneprázdněností majitele firmy nezbytným živením se a jinými aktivitami. Spíše než o obchod či podnikání se tedy jedná o tvůrčí činnost, ostatně mnohdy úzce provázanou s jeho vlastní publicistickou a uměleckou tvorbou. Veškeré "ediční plány" je tedy třeba vnímat jako pouhý náčrt. Do budoucna se jich nakladatel hodlá vůbec co nejvíce vyvarovat, protože všechny jím dopředu ohlášené projekty se vždy nějakým záhadným způsobem nesnesitelně vlečou, zatímco realizace těch neavizovaných probíhá vždy bez problémů.


Další informativní a pomocné texty na stránkách LAW:

Jak knihy a nosiče objednat
Jak a proč to funguje
Jak se orientovat v našem antikvariátu
Odpovědi na nejčastější otázky
Co je LAW


Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU