logo

Úvod z roku 2017

Když jsem přidával do Kytlice nový román na pokračování k 20. výročí LAW, shledal jsem, že je to první aktualizace naší čítárny po dvanácti letech. Se vší pravděpodobností půjde o poslední novinku, která se zde objeví.

     Stejně jako u předchozího Strachu na Albrechtovem budou jednotlivé kapitoly Obrněné babičky vystavovány zcela náhodně - některé několik týdnů, jiné jen pár dní, a kapitola, ve které je odhalen vrah nejvýše 24 hodin. Kompletní text by tímto způsobem měl být zveřejněn do konce letošního roku; pak se Kytlice zakonzervuje jako jiné přirozeným vývojem zamřelé rubriky LAW.
     
     Důvod je prostý - přijde totiž už úplně o reklamní smysl deklarovaný v úvodu z roku 1998 (viz níže).
     
     Během léta hodlám zcela zreorganizovat strukturu Knihkupectví a antikvaríátu LAW a konečně vyhodit prapůvodní členění na jednotlivá "nakladatelství LAW", udržované jen z piety a lenosti. Dřívější odkazy na jejich nabídky jsem tedy z Kytlice odstranil už teď.
     
     Zde zařazené texty zůstanou, kde jsou, až do konce existence domény lege.cz (i s ohledem na četné linky. které sem odjinud vedou); s případnými novými příspěvky, které by sem zařazeny být mohly, mám ale jiné plány, zbude-li na ně čas a dostatek sil. Výjimkou by mohla být jedině nějaká zapomenutá starší publicistika, jako byla recenze Němcova V žáru královské lásky, vložená do Kytlice spolu s Babičkou.

Úvod z roku 1998

Duchovním otcem Kytlice je Jan Vaněk, jr. – dokud mi v jednom mailu nenavrhl, abych zveřejnil na Webu ukázky textů knih nabízených v našem Knihkupectví, ani ve snu mne nenapadlo, že by někdo mohl být tak deviantní a číst literaturu po Internetu. Projekt zrál poměrně dlouho a teprve totální petrifikace Zcela zjevné Kočky mu otevřela kýžená vrátka.

     Budiž ovšem předem zdůrazněno, že tyto stránky rozhodně neaspirují na to stát se jakousi internetovou veřejnou knihovnou. I když nakladatelství, která se prezentují v našem Knihkupectví, vydávají převážně nekomerční literaturu, neznamená to ještě, že bychom se i těch maličkých nákladů nepotřebovali nějak zbavit. K tomu by, jak zajisté uznáte, rozhodně nepřispělo, kdyby si naše knihy mohl každý v úplnosti stáhnout z Webu.

     Na stránkách Kytlice tedy najdete kolekci ukázek, které by vás měly navnadit k objednání knížek v našem Knihkupectví. Postupem času budou různě obměňovány a doplňovány, avšak v poměrně dlouhých intervalech (nejvýše cca dvakrát do roka). Výběr textů není podřízen žádným jednoznačným kriteriím, kromě okamžitého rozmaru a pochopitelně též dostupnosti.
     Někdy se zde objevují rozsáhlejší celky (Sus triumfans, Heineho doslov k Nehodám ctnosti) – hlavně u publikací již rozebraných, které nemáme v úmyslu reeditovat a nabízíme přitom jiné obdobné či související tituly (Klíma, Sade), jinde jde skutečně pouze o ukázku, jejímž účelem je vzbudit čtenářův zájem o danou konkrétní knihu.
     Konečně v některých případech jsou zařazeny texty s ničím nesouvisející (Fragmenty fekalismu, Sonet 66), pocházející obvykle z různých časopiseckých publikací, které měl někdo z nás na svědomí.

     Pokud by se někomu podařilo přijít na to, co má v souvislosti s Čítárnou Knihkupectví LAW znamenat či symbolizovat název KYTLICE, budeme rádi, když nám to sdělí na e-mail law@lege.cz. Zdůrazňujeme, že my sami to nevíme – jde o zcela nahodilý verbální automatismus, který nebyl inspirován dokonce ani tím Lamplem; citace Pytliků byla až druhotnou asociací. Grafická úprava už, arci, z názvu Kytlice vychází; druhým účelem podtisku – věci to na stránkách Lege artis jinde nevídané – je ovšem také to, aby se vám texty hůř četly a abyste si je museli stáhnout domů a přečíst v klidu, který si každá literární tvorba určitě zaslouží.


Poznámka z roku 2001

Psal nám onehdy pan Emil Sedláček, starosta obce Kytlice v Lužických horách, že se mu nezamlouvá používání názvu jeho obce v souvislosti s něčím tak skurilním, jako je naše čítárna. Plně ho chápeme a k jeho cti budiž řečeno, že i on pochopil nás, když jsme odmítli název změnit. Pokládáme nicméně za nezbytné zde jednou provždy zdůraznit, že naše stránky nemají nic společného s obcí Kytlice, kde je prý velmi pěkně. Je to kus od České Kamenice, tak se tam příležitostně zajeďte přesvědčit na vlastní oči - nepochybně to bude přinejmenším daleko zdravější, než neustálé civění do počítače.

MUDr. Jan Hýsek
Lege artis

© Lege artis, 1998, 2001, 2017

Katalog KYTLICE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU