logo

Úvod

Duchovním otcem Kytlice je Jan Vaněk, jr. – dokud mi v jednom mailu nenavrhl, abych zveřejnil na Webu ukázky textů knih nabízených v našem Knihkupectví, ani ve snu mne nenapadlo, že by někdo mohl být tak deviantní a číst literaturu po Internetu. Projekt zrál poměrně dlouho a teprve totální petrifikace Zcela zjevné Kočky mu otevřela kýžená vrátka.

     Budiž ovšem předem zdůrazněno, že tyto stránky rozhodně neaspirují na to stát se jakousi internetovou veřejnou knihovnou. I když nakladatelství, která se prezentují v našem Knihkupectví, vydávají převážně nekomerční literaturu, neznamená to ještě, že bychom se i těch maličkých nákladů nepotřebovali nějak zbavit. K tomu by, jak zajisté uznáte, rozhodně nepřispělo, kdyby si naše knihy mohl každý v úplnosti stáhnout z Webu.

     Na stránkách Kytlice tedy najdete kolekci ukázek, které by vás měly navnadit k objednání knížek v našem Knihkupectví. Postupem času budou různě obměňovány a doplňovány, avšak v poměrně dlouhých intervalech (nejvýše cca dvakrát do roka). Výběr textů není podřízen žádným jednoznačným kriteriím, kromě okamžitého rozmaru a pochopitelně též dostupnosti. Nikdy se na těchto stránkách například neobjeví ukázky z knih vydaných fotoreprintem prostě proto, že nemáme příslušné textové soubory a pořizovat je pouze pro tento účel by bylo luxusem, který si nemůžeme dovolit. Rovněž tu nenajdete nic kupříkladu z Moučkovy pentalogie Hledání dávno ztraceného člověka, která je tak úzce svázaná s ilustracemi a grafickou úpravou, že bez nich by nemělo smysl ji reprodukovat a s nimi (pokud by to vůbec bylo v HTML realizovatelné) by se stránka natahovala nejméně půl hodiny. V případě Trigonu pak všechny jen trochu starší texty nejsou k dispozici vůbec, neboť byly ztraceny při fyzickém kolapsu nezálohovaného hard disku.
     Někdy se zde objevují rozsáhlejší celky (Sus triumfans, Heineho doslov k Nehodám ctnosti) – hlavně u publikací již rozebraných, které nemáme v úmyslu reeditovat a nabízíme přitom jiné obdobné či související tituly (Klíma, Sade), jinde (Mysterium katedrály v Chartres) jde skutečně pouze o ukázku, jejímž účelem je vzbudit čtenářův zájem o danou konkrétní knihu.
     Konečně v některých případech jsou zařazeny texty s ničím nesouvisející (Fragmenty fekalismu, Sonet 66), pocházející obvykle z různých časopiseckých publikací, které měl někdo z nás na svědomí.

     Pokud by se někomu podařilo přijít na to, co má v souvislosti s Čítárnou Knihkupectví LAW znamenat či symbolizovat název KYTLICE, budeme rádi, když nám to sdělí na e-mail law@lege.cz. Zdůrazňujeme, že my sami to nevíme – jde o zcela nahodilý verbální automatismus, který nebyl inspirován dokonce ani tím Lamplem; citace Pytliků byla až druhotnou asociací. Grafická úprava už, arci, z názvu Kytlice vychází; druhým účelem podtisku – věci to na stránkách Lege artis jinde nevídané – je ovšem také to, aby se vám texty hůř četly a abyste si je museli stáhnout domů a přečíst v klidu, který si každá literární tvorba určitě zaslouží.

MUDr. Jan Hýsek
Lege artis
Psal nám onehdy pan Emil Sedláček, starosta obce Kytlice v Lužických horách, že se mu nezamlouvá používání názvu jeho obce v souvislosti s něčím tak skurilním, jako je naše čítárna. Plně ho chápeme a k jeho cti budiž řečeno, že i on pochopil nás, když jsme odmítli název změnit. Pokládáme nicméně za nezbytné zde jednou provždy zdůraznit, že naše stránky nemají nic společného s obcí Kytlice, kde je prý velmi pěkně. Je to kus od České Kamenice, tak se tam příležitostně zajeďte přesvědčit na vlastní oči - nepochybně to bude přinejmenším daleko zdravější, než neustálé civění do počítače.

H.

© Lege artis, 1998, 2001

Katalog KYTLICE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU