logo

V místě blíže Kytlici
bydleli dva pytlici.
Když jim bylo veselo,
chodívali v jetelo.
Když jim bylo smutno,
bylo jim vše putno.
Petr Lampl (1930-1978)

úvod



Andrej Stankovič zemřel 12. 7. 2001



Próza


Román na pokračování


Poesie


Teorie a publicistika





Úvodní strana VYŽILÉHO DEKADENTA

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU