Jak a proč to funguje

Naše knihkupectví nikdy nechtělo být žádným hypermarketem - spíše jen takovým malým zastrčeným krámkem pro fajnšmekry. Z těchto důvodů nám také ani v nejmenším nevadí „konkurence“. Ba naopak - zájemce rovnou odkazujeme na jiná Internetová knihkupectví, kde se jim dostane přinejmenším standardního e-shopového rozhraní. Zároveň však upozorňujeme, že leccos z toho, co je k mání u nás, v nabídce jiných nenajdete.

V knihkupecké sekci od roku 1997 nabízíme především produkci některých spřátelených „nakladatelství jediného muže“. Šlo o značně nesourodou společnost, kterou spojovalo jediné: vydávání knih pro nás nikdy nebylo v první řadě „kšeftem“, ale posedlostí, koníčkem či druhem umělecké seberealizace. Náklady našich produktů byly obvykle nízké, mnohdy šlo o bibliofilie či publikace vydané v několika stech či dokonce desítkách exemplářů. Jejich dostupnost byla často minimální - zejména mimo Prahu - a klesala úměrně s dobou, která uplynula od jejich vydání. Nijak jsme se samozřejmě nezlobili na knihkupce, že ve svých obvykle nevelkých krámcích nestohovali každou publikaci, kterou jsme si kdy usmysleli oblažit těch několik čtenářů našich mnohdy velmi výlučných kreací. Docházelo tak nicméně občas k tomu, že lidé zoufale sháněli titul, kterého jsme měli ve skladu ještě pět balíků, ale v žádném obchodě v celé republice se nevyskytoval ani jediný výtisk. Takovým nešťastníkům bylo od počátku určeno právě naše knihkupectví.

Během těch desítek let se nejen zcela změnil trh a způsob shánění knih, ale také složení nakladatelů LAW, které postupně personálně atrofovalo. Z původně zúčastněných dnes ve stejné podobě funguje už jen Lege artis. Jinak toliko Trigon, který se po smrti Vládi Zadrobílka (2010) stal z nakladatelství jediného muže nakladatelstvím jediné ženy - dcery Zuzany. Concordia, kterou po smrti Aleše Pecha (2002) nějaký čas podobně udržovala jeho žena Magda, se po roce 2009 odmlčela; nejspíš už napořád. Mirek Toušek pověsil Inverzi na hřebík jako první vlastně ještě před vznikem LAW už v roce 1994 a přes původní ambice už se k ní nikdy nevrátil (nečetné tisky s jeho logem v následujících letech byly už čistě merkantilní); po různých podnikatelských peripetiích v rozličných oborech nakonec skončil u svých milovaných motorek. Jako zatím poslední ukončil oficiálně činnost roku 2015 Vašek Kadlec, akutně zhnusen úřednicí kanceláře pro vydávání čárových kódů zdarma (tzv. ISBN), ovšem ve skutečnosti v Pražské imaginaci nevydal nic už od roku 2005, kdy finalizoval projekt Encyklopedie Jiřího Suchého, takže šlo vlastně jen o konečně přiznaný status quo. Jediným přírůstkem ve „stáji LAW“ byl prozatím pouze Koudelka, který v roce 2008 vystřídal dávno mrtvou stránku ISTA Pavla Turnovského (ten mezitím rozjel zcela jiné projekty na vlastních webech a v jeho nabídce zde už dávno nic nebylo). Soliterní novinky malých nakladatelů se objevují na stránce Varia. Podobné knihy, které máme jen v jediném výtisku, dáváme do nabídky antikvariátu.

Antikvární sekce vznikla koncem roku 2001 původně jako okrajový pendant k nabídce knihkupectví, ale nakonec postupně nabobtnala do té míry, že se stala nejnavštěvovanějším oddělením našeho krámku. Obsahuje vybrané tituly související s našimi zájmy a samozřejmě i naší vlastní nabídkou, včetně rozebraných či samizdatových publikací jednotlivých zde zastoupených nakladatelství.

Jestliže i v rámci knihkupectví se může stát, že některý titul z nabídky už nebude na skladě (od některých z nich máme opravdu už doslova posledních pár kousků, takže sejde-li se shodou okolností více objednávek najednou, může se stát, že na někoho už nevyjde), pak u antikvárních knih je třeba počítat s tím, že naprostou většinu z nich máme v jediném exempláři, a platí tudíž: kdo dřív mailuje, ten dřív mele. Bereme přitom v potaz datum a čas přijetí e-mailu, abychom případným nadšencům preventivně ušetřili ponižující laborování se systémovým datem jejich počítače.

A nakonec jedna omluva - nepodařilo se nám zatím vymyslet způsob, jakým bychom mohli efektivně evidovat občasné prosby našich zákazníků o subskribce chystaných titulů či provozovat klasickou záznamovou (desideratní) agendu; leckdy může navíc k vydání plánovaného či získání hledaného antikvárního titulu dojít i za řadu let a po takové době už stejně podstatná část e-mailů subskribentů nebude platit. Pokud nechcete, aby vám něco uteklo, vřele doporučujeme zaevidovat si stranu http://lege.cz/novinky.htm v nějakém z "hlídačů" webu (například WOKO.CZ) - budete tak vždy pohotově informováni o nově vydaných titulech i o tom, co se právě objevilo v nabídce antikvariátu.


Další informativní a pomocné texty na stránkách LAW:

Jak knihy a nosiče objednat
Úvod a vysvětlivky k antikvariáru
Odpovědi na nejčastější otázky
Co je Lege artis
Co je LAW

Úvodní menu Knihkupectví a antikvariátu LAW

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU