Hledání dávno ztraceného člověka
pentalogie kabalisticko-geometrických studií
z pera Ladislava Moučky
jednotná úprava, výpravné provedeníSEFER JECIRA PRAŽSKÁ


dvě varianty popisu dvaatřiceti cest moudrosti
souběh Sefer Jeciry a Mojžíšovy Genesis
v závěru jejich úplné splynutí

76 stran


SEFER JECIRA A TAROT
(Cesta pouští - část první)


skutečný první plán Sefer Jeciry
základní dělení prostoru
tarotové trumfy a jejich rovnováha

72 stran, přes100 ilustrací


POSVÁTNÁ GEOMETRIE
ANEB ZROZENÍ HVĚZDY
(Cesta pouští - část druhá)


tvar, původ a význam Stromu života
vztah ke Starému i Novému zákonu
stavba pentagramu a hexagramu
vzájemné vazby posvátných čísel 3, 7, 12, 24, 42, 72
původ apokalyptického čísla 666
strom života a strom poznání dobrého a zlého
geometrické důkazy Boží trojjedinosti

168 stran, 180 ilustrací


ŠEST DNŮ STVOŘENÍ
ANEB SVĚTLO SVĚTA BERIAH


alchymie: všeobecné zákony o hmotě
oprava obecně tradovaných chyb v alchymii
síra, sůl a rtuť — vztahy tří principů a čtyř živlů
zákony hermetické relativity
výklad textů Sefer Jeciry a Smaragdové desky
strom života a Möbiův list
původní znění egyptské a Mojžíšovy Genesis
vznik světa Beriah a jeho plán

128 stran, 88 ilustrací


72 TALISMANŮ
MERKURSKÉ SFÉRY


vznik merkurské sféry — planiny v níž vládne 72 geniů kabbaly
72 volacích znaků geniů
36 párů vystupujících v procesu stvoření
hebrejké, latinské i české verše žalmů nutných k evokaci
vysvětlení rytmu jména božího JHVH
geometrický postup řešení konstrukce talismanů
praktické použití talismanů
80 stran, 84 ilustrací

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU