Komerční prezentace vydavatelství


Pokud ke své spokojenosti potřebujete vést obchodní jednání výhradně v chromovaných a prosklených palácích obklopeni četnými sekretářkami - pardon: asistentkami - a být přijati přesně dvě minuty po dohodnutém termínu schůzky, aby tak manager jediným tahem převedl svou zaneprázdněnost i přesnost - dříve, než vás předá týmu svých mladých a všenejlépeznalých odborníků, působících neodbytným dojmem, že je někde musí vyrábět na klíč i s jejich obleky opatřenými decentně, leč viditelně našitými značkami těch správných salónů, i s náležitě vstřícným, leč přece jen pro zdůraznění profesionality unifikovaně poněkud odtažitým přístupem - - - zkrátka pokud vás baví takovéhle věci, pak na této stránce jen zbytečně ztrácíte svůj nepochybně drahý čas.

Lege artis vám totiž nic podobného nabídnout nejenže nemůže, ale ani to nemá nikdy v úmyslu! Pamětlivi třetího Parkinsonova zákona (Narůstání přináší složitost a složitost znamená rozklad), nehodláme se nikdy dopustit oné osudové chyby a expandovat. Tento zákon máme po letech existence dostatečně ověřen i empiricky - pokud se nějaká z firem, s nimiž jsme za ty roky spolupracovali, přestěhovala z původních provizorních prostor do nového paláce, téměř obratem přestala fungovat a my jsme se museli poohlédnout po jiných dodavatelích. Firmy nacházející se v dělníky opuštěné stavební buňce kdesi na periferii či v bývalé kočárkárně panelového sídliště mají naši apriorní důvěru - sice zdaleka nikoli neomezenou, ale jen poměrně zřídka zklamanou.
Nutno přiznat, že k parkinsonskému ideálu fungující organizace sídlící kdesi ve staré kůlně na špinavém dvoře má naše vinohradská kancelář přece jen poněkud daleko, ale je to alespoň pořád táž "kůlna", ve které jsme začínali, a rozhodně se nehodláme stěhovat "do lepšího".

Tím, co vám vydavatelství Lege artis může nabídnout především, je kreativita - ne ve smyslu oné mechanické rutiny, kterou velké agentury nazývají "kreativou", ale ve smyslu důsledného používání mozku. Neobyčejně rádi se zabýváme i tím, čím jsme se dosud nikdy nezabývali, jelikož nám to umožňuje hledat úplně nová spojení a netradiční postupy. Rádi pro vás vymyslíme, zajistíme a zorganizujeme prakticky jakýkoli projekt z oblasti reklamy a marketingu se zvláštním přihlédnutím k poměru účinnost/cena - rozhodně totiž neplatí obecně přijímaná představa, že efektivní propagace lze dosáhnout pouze drahou reklamou, luxusními propagačními dárky, honosnými stánky na veletrzích, megabillboardy a nejvíc "in" se tvářícími webovými stránkami - abychom namátkou jmenovali několik oblastí, s nimiž už nějaké ty bezprostřední produkční zkušenosti máme.

Základem naší nabídky ovšem samozřejmě zůstává vydavatelská činnost. Pomineme-li vlastní, převážně nekomerční publikace, má Lege artis za sebou stovky jiných, z nichž svou ediční tvorbu dotuje. Kromě několika periodik jde především o celou řadu knižních vydání - od drobných sešitků až po edici tak monstrózní, jako je dvanáctisetstránková Rodinná encyklopedie zdraví, kompletně vysazená na našem počítači pro nakladatelství Gemini v roce 1993 (knihu později reeditoval z téže sazby Knižní klub). Mimochodem - tuto zakázku jsme zvládli v pěti lidech za tři čtvrtě roku od zadání překladu, přes korektury, rejstříky a sazbu po odevzdání nasvícených filmů - a mohla dopadnout ještě lépe, kdybychom bývali mohli dohlížet i na tiskárenskou stránku věci.
I naprostý laik jistě snadno pochopí výhodu toho, sází-li medicínské publikace člověk s lékařskou a navíc redaktorskou erudicí - takto prováděná supervize už ušetřila našim zákazníkům nejednu ostudu! Není tedy divu, že objemově asi největší díl produkce Lege artis tvoří rozličné informační brožury, věstníky, barevné letáky a podobné tiskoviny vypravené a vytištěné pro rozličné farmaceutické firmy - mimo jiné Bayer, Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb či Schering-Plough.

K tomu všemu vám Lege artis nabízí důsledně individuální a osobní přístup ke každému zákazníkovi i zakázce. Náš zákazník je nejen náš pán, ale především někdo, o koho nám skutečně jde; jeho zakázku se vždy snažíme provést co nejprecizněji. Pro dobro věci jsme ochotni se s našimi zákazníky i hádat, což je služba, kterou pro vás udělá opravdu málokdo - většina produkčních firem samozřejmě postupuje cestou nejmenšího odporu a jako roboti plní každé sebenesmyslnější zadání, aniž by se alespoň pokusili zákazníkovi poradit, natož vysvětlit mu, že jeho mnohdy jen trochu laicky neobratná představa může být realizována daleko dokonaleji - a k tomu ještě často i za méně peněz!

Konečně posledním, ale nikoli nejhorším důvodem, proč zadat zakázku právě nám, je skutečnost, že svými penězi nepřispíváte na reprezentační prostory a administrativu některé z velkých firem, ba ani na vily, jachty a silné vozy její správní rady, ale na nezávislou kulturu - a to nikoli prostřednictvím nějakého bezedného fondu, ale přímo těm, kdo ji sami produkují. Pokud se vám zamlouvají naše knihy, můžete tak svým dílem přispět k tomu, abychom mohli vydávat další podobné.

Ještě pár nezbytných faktických informací.
Ačkoli z nezastírané úcty k četným blízkým spolupracovníkům se zde o Lege artis hovoří výhradně v plurálu, je ve skutečnosti jediným zaměstnancem firmy její majitel - MUDr. Jan Hýsek. Podrobnější biografická data najdete zde; další detaily o historii firmy pak tady a všechny potřebné kontaktní udaje na stránkách našeho Knihkupectví a antikvariátu.
K oficiální verifikaci identity Lege artis asi nejlépe poslouží, když si veškeré údaje vyhledáte v Registru ekonomických subjektů ARES.


Těšíme se na oboustranně inspirativní a plodnou spolupráci s vámi!

MUDr. Jan Hýsek - Lege artis


Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU