Logo

Vraťte MS Word CZ zpátky Irům!


(Softwarové noviny 12/1993)Dlouho očekávaná lokalizace slavného editoru pro Windows je konečně na světě, ale velkou radost nejspíš nikomu neudělá.„Give Ireland Back To The Irish,“ zpívával kdysi Paul McCartney. Při jen trochu důkladnějším pohledu na nehorázně zfušované „počeštění“ MS Wordu for Windows vyrobené v Irsku se nelze ubránit reminiscenci použité v titulku. Pokud totiž mají další slibované lokalizace Microsoftu vypadat takhle, není snad ani zapotřebí, aby s nimi Gatesovi lidé ztráceli čas.Člověk by se asi neměl na nic těšit – zdravá skepse má leccos do sebe už jen proto, že vás nic nemůže zklamat, jedině rozradovat. Jenže já hlupák se těšil, částečně navnaděn i relativně zdařilou českou verzí Windows. Jestliže u ní byla základním nedostatkem koncepce TrueType fontů a vedlejším pak nepochopitelné odstranění pomocných souborů u Příslušenství a Her (tím nepochopitelnější, že přeložit všechno by už nedalo o mnoho více práce a vypadalo by to daleko líp); byl uživatel za tyto nedodělky alespoň odškodněn drobnými vylepšeními jako možností přepínat klávesnice, mapou kláves či fonty s azbukou. U lokalizovaného Wordu není odškodněn ničím – svoje peníze vyhodil pouze za špatně přeloženou dokumentaci, menu, pomocné soubory a pochybný speller. Přiznejme, že za nějakých deset tisíc to opravdu není mnoho.

Průvodní dokumentace je při vší té bídě nakonec nejsilnější kartou české verze – skoro 1400 tištěných stran pěti příruček imponuje už na první pohled (byť překlad je samozřejmě z jazykového hlediska místy až bestiálně zvrhlý), ale domácí uživatelské příručky obvykle také neoplývají stylistickými perlami, takže nakonec – proč ne. Omluvit se dá i kus polského textu, který se vloudil na úvod manuálku k Equation Editoru (v ostatních je totéž upozornění už správně česky). Nevadilo by ani chybějící „pravítko“ s rozložením horkých klíčů, neboť ty lze libovolně uživatelsky změnit; navíc na novějších klávesnicích stejně mnohdy není kam pravítko položit. I nad místy dosti pochybnými překlady pojmů v menu a pomocných souborech lze přimhouřit oko; skutečné nedostatky jsou úplně jinde.Ačkoli se zde nebudeme zabývat programem samotným, je třeba předeslat alespoň tolik, že Word for Windows 2.0 dokáže už v původní verzi celkem přijatelně zacházet s češtinou – s jedinou výjimkou – tzv. WordArtem. Tato užitečná drobnost, o níž někdy uživatelé Wordu for Windows ani nevědí, je patrně vedlejším produktem koketerie Microsoftu s DTP, jejímž výsledkem byl MS Publisher. MS WordArt je malý prográmek, umožňující vytvářet rozličné nakloněné, rotované, stínované a jinak permutované texty ve formě obrázků; žádná konkurence pro Corel, ale na ledacos se naopak může hodit mnohem lépe, než toto kreslicí monstrum. Jediným problémem je, že fonty, jichž nabízí celkem dvacet, jsou součástí WordArtu, nikoli Windows, takže nepíší česky. Je tedy pochopitelné, že první, co jsem po provedené instalaci kolaudoval, byl právě MS WordArt. Marně. Microsoft to vyřešil šalamounsky: v české verzi tento program chybí úplně!

Toto radikální řešení zřejmě lokalizátory nadmíru fascinovalo, takže skoro až překvapuje, že na instalačních disketách ještě vůbec najdeme nějaký software. Podobně rázně totiž naložili i s pomocnými soubory pro uživatele WordPerfectu (totéž si ostatně neodpustil ani Lotus při jinak daleko důkladnějším počešťování AmiPro) a především pak s vynikajícím výukovým programem, jehož absenci už lze pokládat za zcela neodpustitelnou. Rovněž chybějící slovník synonym je po rukavici hozené českou verzí AmiPro dosti podstatnou závadou.

Microsoftu se přitom přímo nabízela možnost vykompenzovat tyto nedostatky alespoň něčím už hotovým, třeba zařazením několika přídatných slovníků (leckomu by se mohl hodit ruský, německý, francouzský a snad i španělský), zejména s ohledem na unikátní možnost Wordu formátovat jazyk libovolné části textu, takže při kontrole pravopisu se slovníky automaticky přepínají podle aktuálního nastavení. Skutečnost je taková, že instalační diskety neobsahují dokonce ani původní anglický slovník. K dispozici je pouze bezmála jednomegový český budulínek, u kterého je více než vhodné při kontrole pravopisu vypnout možnost nabídky podobných tvarů, protože zejména u některých dlouhých slov trvá vyhledávání tak dlouho, že to vypadá, jako by se program „kousnul“ (kupříkladu než zjistí, že k neznámému slovu „proporcionalita“ nemá, co by nabídl, trvá mu to rovných 35 vteřin – podotýkám, že na 486/66 s volnými 10 MB operační paměti!).

Po tom všem jistě nepřekvapí, že na disketách chybí i původní anglický thesaurus a gramatika (že by snad byla k dispozici nějaká alespoň vykastrovaná verze české mluvnice, v to zajisté nedoufal ani největší optimista). Co ovšem opravdu hodně překvapí, je absence nejen anglického, ale i českého modulu rozdělování! To už je opravdu hodně silná káva, takže se uživatel konečně začíná sám sebe tázat, k čemu že takový způsob lokalizace má vlastně sloužit.

Definitivní (avšak nikoli slušnou) odpověď mu dá pokus o načtení a uložení souboru v jiném formátu. Ani zde se totiž oproti originálu pranic nezměnilo! „Český“ Word stráví z použitelných formátů pouze MS Write a MS Word pro DOS – ten ovšem pouze tehdy, byl-li text pořízen v Latin2 a je-li aktuální nastavení kódové stránky systému CHCP 852. Pámbů suď, proč se tento microsofťácký program laskavě neřídí nastavenou ASCII-OEM konverzí ve svých vlastních microsofťáckých Windows. Ještě kurióznější ovšem je, že při načítání prostého ASCII textu se patrně neřídí ani nastavením microsofťáckého DOSu, takže tento nejsamozřejmější formát se mi nepodařilo načíst v žádné kódové stránce žádným způsobem. Že Gatesovi braši ignorují existenci konkurenčního AmiPro, takže příslušný filtr zcela chybí, bych ještě pochopil, ale že jim nikdo nedokáže vysvětlit nesmyslnost absence filtru pro T602, ve kterém se – ať se jim to líbí nebo ne – primárně pořizuje nejméně polovina textů v této zemi, to už je prostě směšné.

Absolutním vrcholem všeho je ovšem poznámka v průvodním souboru KONVINFO.DOC, cituji doslova: „Ve Word pro Windows je obsažen US konvertor pro Word Perfect 5. To znamená, že některě české znaky nebudou konvertovány správně. Ve Word pro Windows to můžete opravit následovně: Hledej _ Zaměň za: š.“ Tato neuvěřitelná drzost, jak pravívá pan premiér, je o to absurdnější, že při načtení textu z WordPerfectu 5.1 se vyjma í, á, é a ý na uvedený znak _ změní naprosto všechna písmena s nabodeníčky, takže o nějakém Hledej/Zaměň nemůže být ani řeči.Úhrnem vzato asi jediným přínosem celé „lokalizace“ by mohla být inspirace pro ostatní zahraniční výrobce, že investovat do překladů průvodní dokumentace má svůj dobrý smysl (jinak by to Microsoft nedělal), protože manuály jsou tím prvním, co zákazník uvidí a podle čeho si začne utvářet obrázek o programu. Doufejme však, že po všech ostatních stránkách jejich výrobky nebudou takovým libě ovoněným pšoukem, jakým se jeví počeštění Wordu pro Windows.

Výše řečené samozřejmě neznamená, že by se v principu jednalo o špatný program. Jeho nesporné kvality však nemají naprosto nic společného s provedenou lokalizací – naopak lze spíše říci, že ji v obstojném zdraví (byť s několika amputovanými končetinami) přežily. Majitelům původní anglické verze lze vřele doporučit, ať s tímto bastardem zbytečně neztrácejí čas; český slovník je tak líný, že nemá smysl si ho ani ukrást, a nic jiného „lokalizací“ nezískají – spíše naopak, zejména pokud si už zvykli na originální menu a horké klíče. V podobě, v jaké se nyní nachází, může být český Word užitečný pouze těm, kteří neznají slovo anglicky. Zde se nepochybně mohou dobře zúročit přeložené manuály (tím spíše, že české AmiPro ani WordPerfect jimi vybaveny nejsou). Otázkou ovšem zůstává, zda tato výhoda obstojí před nedostatky tak zásadními, jakými jsou chybějící dělení slov či velmi obtížná konverze dokumentů z a do jiných formátů. Nelze přitom asi příliš počítat ani s tím, že by některá z domácích firem opět zaskočila za Microsoft a vydala „počeštění Winwordu CZ“ podobně jako tomu bylo u Windows („počeštění českých Woken“, které nabízí například TH'System, čerpá z již dříve vyvinutých produktů pro české prostředí v originálních Windows).

Úhrnem vzato nelze než s politováním konstatovat, že lokalizace MS Wordu pro Windows nejenže nepřinesla mezi počeštěné editory očekávané zvýšení konkurenční laťky, ale dokonce můžeme předpokládat, že po důkladném ohledání distribuční verze propukli pánové z firmy Software602 v nevázané veselí a že se Pod (tekoucím) Pramenem slavilo dlouho do noci...


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU