Logo

Denní informace pro Wokna


(Softwarové noviny 6/1993)


Poměrně netradiční program zlínské firmy TIS DAY INFO 1.0 pro Windows má jednu základní nevýhodu – ani po přečtení úvodní části manuálu (jinak velmi zdařilého, kromě obvyklé absence rejstříku) zákazník nejspíš nepochopí, co vlastně může od tohoto výrobku očekávat. Neměl jsem k ruce propagační materiály – pokud existují; pokud neexistují bylo by více než záhodno, aby TIS při jejich zpracování postupoval stručněji, leč názorněji, než to předvedl v průvodní dokumentaci. Zejména proto, že rozhodně nejde o program nezajímavý.

Co tedy vlastně takové DAY INFO obnáší? Jde v podstatě o jednoduchou dabázi pro použití místo poznámkového bloku. Jednou z klíčových vět manuálu, pokud jde o smysl celé záležitosti, je výstižné konstatování, že na běžné denní poznámky zůstává stále nejlepší pomůckou kus papíru, protože „profesionál i zkušený uživatel počítače jsou pohodlní (příprava pro vstup dat u klasických databází je poměrně náročná, a pro menší množství dat neefektivní), laik je bezradný“. Dokumentace rovněž nepředstírá žádné hvězdné ambice, a hned v úvodu čtenáře ukostřuje tvrzením, že nehodlá konkurovat ani normálním databázím, ani textovým editorům. Po záplavě „profesionálních“ a „univerzálně použitelných“ programů domácí provencience skromnost vskutku zaznamenáníhodná.

Základní koncepcí DAY INFO je to, co běžným databázím chybí především – jednoduchost obsluhy. V tomto směru lze konstatovat, že původní záměr programátorů byl naplněn téměř beze zbytku, a to v dobrém slova smyslu. (Dovolím si na tomto místě oponovat svému váženému korecenzentovi Wintextu602 panu Pecinovskému v jeho mínění, že příčinou úspěchu T602 byla jeho jednoduchost. Domnívám se naopak, že pokud jde o ovládání, těžko vymyslet editor, který by toho svedl tak málo a zároveň tak složitě a nepohodlně, jako Text602. Mezi primitivností a jednoduchostí není vždy přímá úměra.)

Ve srovnání s jinými jednoduchými databázemi – kupřikladu těmi, které bývají obsaženy v balících rozličných Tools, Works a Shellů – je DAY INFO ještě jednodušší a přitom účelnější a takové jakési roztomilejší. Pokud jde o první dojmy, byly naveskrze příjemné a radostné. Do jaké míry je to dáno prostředím Windows, nevím, nicméně musím přiznat, že takto koncipovaný program jsem doposud neviděl (což, pravda, nic neznamená – neměl jsem doposud čest kupříkladu s Microsoft Access, nehledě už na metráky sharewaru pro Windows, jejichž prostá instalace a základní ohledání v současnosti patrně přesáhly časové možnosti jednotlivce).

Od klasických databází se DAY INFO liší už způsobem zobrazování dat. Základní okno programu obsahuje stromovitě strukturovanou první úroveň, do níž se lze zanořovat stále hlouběji a hlouběji, údajně až na 256. úroveň. Pro lepší orientaci lze otevřít druhé okno v téže databázi – není však možný přenos dat mezi dvěma různými soubory ani jejich současné otevření. Jednotlivé položky sestávají z tzv. Názvu (15 znaků) a Hodnoty (127 znaků). Příliš dlouhých Hodnot ovšem neradno užívat – nemáte-li full page nebo alespoň SuperVGA monitor, nevejde se taková položka celá na obrazovku. Položkám lze přiřadit některý z pěti typů – Text (na obrázku položka pětiletý plán), Záznam (všechny roky), Poznámka (položka spěchá), Program (jdi do WinWordu) a Obrázek (portrét). Záznam umožňuje vnoření do nižší úrovně, tzv. „napojení“ (nepříliš šťastně formulovaný termín, který je snad jedinou drobností na celém programu schopnou uživatele trochu zmást). Poznámka vyvolá zvláštní okno (na obrázku nadepsáno spěchá), do kterého lze vepsat neformátovatelný text v rozsahu několika stran. Rozepsanou korespondenci a jiné dokumenty lze vyvolat pomocí položky Program, v níž lze nastavit požadovaný editor i s parametry (tedy včetně názvu otevíraného dokumentu), a ovšem i jakýkoli jiný produkt, který můžete v daných souvislostech upotřebit (kupříkladu spreadsheet). Poslední typ položky – Obrázek, je už skoro trochu nadbytečná frajeřinka, přesahující původní záměr programu suplovat kus papíru. Ještě tak ti, kteří si berou na schůze notebook, by ji mohli využít k malování prasátek a jejich propojení s databází pro ilustraci schůzovní atmosféry; funkce totiž plně využívá linkingu, takže dvojím kliknutím na obrázek lze zavolat požadovaný kreslící program. Ten ovšem musí být schopen pracovat se soubory ve formátu BMP – jinou grafiku totiž DAY INFO neuznává, což ale u programů pro Windows obvykle není na závadu.

Po zběžném pohrání si a vytvoření několika vlastních krátkých databáziček musím konstatovat, že jediné podstatnější závady z hlediska uživatele spatřuji (kromě již zmíněněné nemožnosti přenosu dat mezi dvěma soubory) v nepříliš pohodlném volání funkce Speciální oprava (lze se jí dobrat pouze přes menu, ačkoli pravé tlačítko myši zůstalo nevyužito) a v absenci nabídky listování v položkách u funkce Najdi. Poslední výhrada je ovšem čistě subjektivní – často se mi totiž stává, že nevím, co vlastně přesně hledám. Je ovšem sporné, jak a zda vůbec by se podobná funkce dala realizovat. Za nevýhodu naopak nepovažuji nemožnost konverze vzniklé databáze do jakéhokoli jiného programu, protože k tomu DAY INFO prostě nebylo určeno (jednotlivé části textu poznámek lze samozřejmě přenést pomocí Clipboardu).

Program je jinak rychlý a s Windows se snáší vcelku uspokojivě – po celou dobu provozu ani jednou nezkolaboval, s výjimkou pokusu demonstračního souboru dovolat se služeb T602, což byla ovšem spíše záležitost tohoto giganta mezi českými editory, než DAY INFO samotného. Relativní výhodou zvláště pro začínající uživatele může být zabezpečení před ztrátou dat spočívající v automatickém ukládání veškerých změn v souborech při odchodu z programu. I při neúmyslném ukončení práce lze ještě obnovit původní obsah ze záložního souboru – nesmí se však mezitím zavolat soubor změněný. Vhodnější by samozřejmě byla možnost nastavení volby mezi automatickým ukládáním a klasickým dialogovým oknem s potvrzením.

Přes výše uvedené drobné výhrady lze DAY INFO označit za podařený a potenciálně užitečný prográmek. Velmi uklidňující je už skutečnost, že po úplném vypilování na něm nebude co zlepšovat, protože přidáváním dalších funkcí by ztratil na půvabu své jednoduchosti. Uživatelé se tedy nebudou muset frustrovat očekáváním, co přinese další verze. Tato softwarová toxikomanie, podporovaná z pochopitelných důvodů všemi výrobci, už začíná být nechutná, takže zjevení alespoň některých programů, které nemusí být každoročně upgradovány, je mimořádně osvěžující. Osobně bych DAY INFO používal na každodenní poznámky vcelku s gustem – kdyby ovšem... Zkrátka – kdybych neměl po ruce ten papír a tužku. Ani DAY INFO totiž nezměnilo mé mínění, že tento postup je (a nejspíš ještě nějaký ten pátek bude) přece jen nejpohodlnější a nejrychlejší.


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU