Logo

Retuše ke Guidu


(Computerworld 36/1991)Firma ASW reagovala na mou recenzi Kupte tchyni stokrát dobrý Guide (CW 33/91) s impozantní pohotovostí: takřka obratem dodala do redakce „ostrou“ verzi, nazvanou GUIDE 2.0 LONG. Distribuční provedení má o disketu méně než předchozí beta verze, zato však obsahuje pohlednou sedmdesátistránkovou knížečku. Konečně uživatelská příručka hodná svého jména; škoda jen, že místy pokažená neopravenými překlepy. Manuál je adresován naprostým začátečníkům, počítačovou terminologií dosud nedotčeným, což je plně na místě, neboť právě jim může GUIDE nejspíše posloužit.

Ve verzi LONG jsou vychytány hlavní chyby – název instalačního programu je uveden správně (instaluj.exe), při instalaci se náležitě přepíše config.sys (na vyšší parametry, než byly původně slibovány, tj. files i buffers = 35, což je v manuálu již opraveno, v helpu ne). V samotném programu GUIDE je změněn předchozí název funkce Instalace na vhodnější Nastavení. Překlepy v helpu a hlášení o stavu disku zůstaly nezměněny; ortodoxní jazykoví puristé si je mohou opravit v souborech guide.hlp a guide.ovr. Korektury lze provést dokonce přímo programem GUIDE, ovšem protože jeho hexadecimální editor nedisponuje funkcí Vyhledávání (Search), bude vhodnější použít jinou utilitu, zejména u bezmála 450 kilobytového guide.ovr.

Jinak nemám, co bych na svém původním hodnocení měnil: program není úplně nezajímavý pro laické operátory, kteří používají počítač týmž způsobem, jako magnetofon či pračku, tedy aniž by se sebeméně zajímali o detaily či principy fungování přístroje. Tchyní před monitorem bude nesporně stále přibývat, takže v tomto směru má GUIDE bezesporu potenciálně světlou budoucnost. Ve spojení s užitečným servisem R-DATA dokonce možná velmi světlou.

Nelze předpokládat, že by ASW chtělo a dokázalo držet krok s Central Pointem, takže další vývoj programu GUIDE patrně nebude směřovat k mnohamegabytovému integrovanému balíku utilit. Hlavním cílem pro verzi 3.0 bude tedy především podstatné zrychlení instalace a celkového chodu programu. Samozřejmostí by mělo být obsazení zbylých funkčních klíčů i možnost rozdělení oken, přenosu mezi nimi a ovšem také spuštění programu bez parametrů přímo z adresáře. I když pro tchyni je automatické úvodní zobrazení menu jistě výhodné, neboť do dalších funkcí asi zabloudí jen výjimečně, přimlouval bych se přece jen za nastavitelnou alternativu shellu (a případně shellu i menu zároveň).

S ohledem na služby R-DATA však lze předpokládat, že největšího rozvoje v další verzi patrně dosáhne program na záchranu disket. Ten je ostatně už teď asi nejsilnější stránkou, kterou GUIDE disponuje; záchrana je nejen překvapivě účinná, ale navíc poměrně originální. GUIDE totiž kopíruje zbytky dat na novou disketu, zatímco defektní ponechává v původním stavu. To sice značně prodlužuje délku procesu, avšak zároveň také umožňuje eventuální pozdější kvalifikovaný pokus o záchranu dat mocnějšími prostředky. Jak Norton Utilities tak PC Tools reparují přímo původní disketu, což může při nezkušenosti obsluhy vést k definitivní ztrátě dat.

Čistě subjektivně pak nemohu neokomentovat název obchodního zastupitelství ASW. Sídlí ve Sluneční ulici ve Zlíně a jmenuje se Lórien. Pokud budou nabízené produkty mít v sobě alespoň něco elfího... elen síla lúmenn' omentielvo!Poznámka: Redakce Computeworldu nepřebírá zodpovědnost za způsob vyjadřování pana Martina Maniše, neboť na přání autora byl článek ponechán bez stylistických úprav.


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU