Logo

Kupte tchýni stokrát dobrý Guide!


(Computerworld 33/1991)


Domácím nadstavbám systému mohou co do počtu konkurovat snad už jen rozličné konjunkturální programy typu Účetnictví, jinak jde asi o bezkonkurenčně nejoblíbenější odrůdu softwaru v našich luzích a hajích. Co programátor, to jeden malý český Norton, zdálo by se. A vskutku bývají tyto produkty tradičně nabízeny se slovy „program typu oblíbeného Norton Commanderu či PC Tools“ (s již nevysloveným přídechem „ale lepší, protože náš!“). Téhož druhu je i GUIDE, tedy po česku asi tolik co PRŮVODCE, jehož verzi 2.0 měla redakce Computerwordu to potěšení obržet.

Výrobek je adjustován ve sličném plastikovém futrálku na dvou nezalepených disketách v obálkách z papíru typu císařského japanu, s jakým se obvykle setkáváme na lepších značkových disketách. Pozitivní první dojem mne však rychle přešel, když jsem se pokusil načíst soubor z diskety Dokumentace, a zjistil jsem, že to nejde. Po protažení manuálu Nortonovým Diskovým lékařem jsem shledal, že jsem tak byl ošizen o cenná data v kapitolách Informace o této příručce a Úvod (obsah naštěstí zůstal nepoškozen). Zbylých čtyřicet stran textu už neobsahuje nic, na co by uživatel nepřišel s pomocí Helpu či empirie. Navíc budete-li manuál slepě poslouchat, nikdy se s programem GUIDE nepotěšíte, neboť strávíte zbytek života marným vypisováním povelu „kopiruj“, jak doporučuje kapitola Instalace na pevný disk.

Soubor se totiž ve skutečnosti jmenuje instaluj.exe a v soutěži o nejpomalejší instační program na světě by jistě byl horkým favoritem. Uživatelská příručka, pravda, varuje, že celý proces může „na pomalém počítači XT trvat až pět minut“, ale zapomíná podotknout, že na rychlejším počítači AT zabere rovné čtyři. Po této šichtě shledáme, že nám na disku přibyl adresář nazvaný trefně GUIDE, jehož devět souborů zabírá něco málo přes 700 kB.

Manuál rovněž slibuje, že při instalaci bude změněn soubor config.sys na hodnoty BUFFERS = 32 a FILES = 32, které jsou údajně minimální. Nestane se tak, ale program nicméně uspokojivě funguje i s nižším nastavením. Zato jsou však neinzerovaně převedeny v souboru autoexec.bat všechny minusky na verzálky, což jej činí výrazně přehlednějším. V hlavním adresáři se navíc objeví položka g.bat, jejímž spuštěním se konečně ocitáme v kýžené systémové nadstavbě.

Program GUIDE je hybridem Norton Commanderu, PC Shellu a trochu i XTreePro Gold. Nejprve na uživatele vybafne tajuplné avízo: „Upozornění: V programu nejsou založena žádná menu“. Studiem helpu lze zjistit, že se jedná o službu, kterou Peter Norton nazval User menu (F2). GUIDE však navíc nabízí možnost uspořádat si jednotlivé pokyny do systému submenu. Toto je zároveň jediný způsob, pomineme-li odskok do DOS, jakým GUIDE umožňuje spustit jiný program. Ze základní obrazovky pak můžeme ještě zkolaudovat stav hardwaru (Informace o počítači – F9) a zaparkovat hard disk (F10). Klávesou F6 se pak přeneseme do další (a poslední) části programu, nazvané Shell.

Podoba této obrazovky s PC Shellem je tak dokonalá, že snad jediným důvodem, proč by Central Point neměl mít autorské výhrady, je útrpný soucit. Líbivým výrazem totiž veškerá podobnost s PC Shellem končí. GUIDE nejenže, jak již bylo řečeno, neumí z Shellu spustit jiný program, ale nedokáže ani rozdělit okna tak, aby současně nahlížela do dvou různých adresářů či disků. V tom ovšem spočívá základní vtip veškerých kvalitních systémových nadstaveb. Pokyny Copy či Move jsou pak v tomto svérázném výrobku realizovány tím způsobem, že po vybrání souborů a zadání povelu je nejprve třeba zvolit disk, a poté ze stromového schématu požadovaný cílový adresář. Zcela nesmyslně působí i výběr funkcí pomocí Alt nebo Ctrl (převzatý z Nortonu), vzhledem k tomu, že polovina funkčních klíčů zůstala neobsazena.

Textu602 je pro změnu poplatné zapínání menu klávesou F10. Rubrika Soubor umožňuje kopírovat, přenášet, mazat, prohlížet, editovat, tisknout, srovnávat a verifikovat soubory, změnit jejich atributy a navíc je také pakovat a rozpakovávat, v čemž jedině se GUIDE podobá XtreePro Gold. Nepoužívá ovšem obvyklého formátu *.arc (Pkpack), ale vlastního *.gpf. Zapakování adresáře GUIDE (700 kB) trvá tímto způsobem skoro dvě minuty a výsledný soubor má 466 kB. Tentýž úkon proveden pomocí Xtree zabere 20 sekund a výsledný *.arc je o 16 kB menší. Signifikantní je, že distribuční disketa programu GUIDE je zapakována jiným programem (distribuční soubor guide.aif má 306 kB).

Druhá položka menu – Disk – dovoluje kromě standardních operací (formátování, kopírování, přejmenování a srovnávání disku) také vyhledání souboru, analýzu povrchu a editaci sektorů. Disk lze rovněž zaparkovat, ovšem s následným resetováním počítače, protože funkci nelze jinak opustit. Informace o disku jsou po zdlouhavé analýze vcelku podrobné; přátelským slangem vám například sdělí, že „datum formátování disku je neznámý“. Vyzkoušet kvalitu funkce Záchrana disku (Rescue) mi umožnila vadná distribuční disketa s dokumentací. Po provedení série tajemných operací byl výsledek vcelku uspokojivý. Nortonův Disk doctor II opravil manuál tak, že Text602 z něj dokázal napoprvé přečíst jen úvod, a teprve po vymazání balastních znaků z poškozeného úseku v jiném editoru i zbytek. Naproti z diskety opravené programem GUIDE načetl text celý, ale za vadným sektorem bylo vše přeformátováno do podtržené kurzívy.

Další nabídkou v menu je Adresář. Zde snad stojí za zmínku přítomnost funkce Prune (smazání adresáře se všemi podadresáři), což je to jediné, co čas od času postrádám v Norton Commanderu. Adresáře je možno také vytisknout.

Poslední položka nazvaná Jiné skrývá tabulku ASCII, kalendář bez možnosti naprogramování čehokoli, možnost zobrazit tytéž informace o hardwaru jako na první obrazovce pomocí F9, a konečně editovat soubory autoexec.bat a config.sys. Příznivý dojem z podrobného helpu k posledně jmenované funkci zbytečně kazí chyby v textu (CONTRY místo COUNTRY; ve většině případě místo případů).

Funkci Shell opustíme pomocí Esc a výběrem alternativy Ano, a ocitneme se zpět v první obrazovce s uživatelskými menu (respektive spíše stále ještě bez nich). Pomocí Alt + F2 se můžeme povyrazit s posledními možnostmi, které nám ještě GUIDE poskytuje. Funkce se zavádějícím názvem Instalace umožňuje nastavení některých parametrů pro tiskárnu, klávesnici a obrazovku. Zvláště sympatické jsou možnosti zapnutí a vypnutí diakritiky, české klávesnice a zobrazení češtiny na kartách EGA, VGA apod. Rovněž lze nastavit interval zhasínání šetřícího obrazovku, které se na rozdíl od Norton Commanderu neprojevuje blikajicími hvězdičkami, ale svítícimi body, jejichž pohyb připomíná některé hry z dřevních časů TV Games, nebo také infekci ping pong virem. Dále lze nastavit datum a čas; v rubrice Guide také jejich formát a jazyk používaný v menu Shellu (čeština či angličtina).

Tím jsou možnosti programu prakticky vyčerpány. Po návratu do hlavní obrazovky si ještě můžeme zkusit kalkulačku (Alt + F10) a stisknutím klávesy Alt + X GUIDE opustit – většina z nás navždy.

Celkový dojem je poněkud rozpačitý. Na jedné straně nelze upřít, že program má jistá pozitiva. Je pohledný (byť nepůvodně), umí pracovat s myší, má velmi dobrý interaktivní help, výhodou jsou i široké možnosti práce s češtinou. Na druhé straně ovšem není jediný důvod, proč mu dát přednost před osvědčeným Norton Commanderem pro rutinní práci se soubory, nebo PC Shellem či Nortonovými Utilitami pro složitější operace. Systém stokrát dobrého dortu, který vezme od každého něco a zplácá to do jednoho pytlíku, obvykle k ničemu kloudnému nevede. GUIDE rozhodně není v tomto směru výjimkou, a to nehovořím o tom, jak nesnesitelně líně většinu svých funkcí vykonává.

Cena výrobku nebyla v zaslaných materiálech uvedena. Jako milou pozornost podniku zdarma by se GUIDE dal jistě akceptovat. Vzhledem k značné blbovzdormosti programu by jej za nevelký obnos snad též mohl někdo koupit své obzvášť omezené sekretářce. Rovněž jako dárek pro tchyni, která se rozhodla naučit se pracovat s počítačem, by se hodil. Dobře jí tak.Poznámka: Redakce Computeworldu nepřebírá zodpovědnost za způsob vyjadřování pana Martina Maniše, neboť na přání autora byl článek ponechán bez stylistických úprav.


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU