Logo

Computer ludus 12

Komentář: Tato recenze nevyšla z důvodů doložených dosti svéráznými argumenty, o jejichž původci i důvodech mám dosti jednoznačné mínění, ale nemohu to dokázat, takže prostě – nelíbila se. Ježto bez obrázků nemá smysl, bude jedinou ilustrovanou archiválií – jaké jiné obrázky než prasárny by na takovéto webové stránce taky měly být?!


Dopsáno 26. 10. 1994
Silvestr se blíží, takže je na místě připravit se na něj i v této rubrice. Čím jiným, než programovým vybavením, označovaným FOR ADULTS ONLY.

CD-ROMy s pornografickou tématikou potichu zaplavily výlohy krámů s počítači, aniž by si toho náš odborný tisk všiml. Trochu překvapivá prudérnost, zdálo by se – ale četli jste už někdy v počítačovém časopisu něco o pornografickém softwaru? Určitě ne. A přitom nějaká pornografie byla bez pochyby jedním z prvních obrázků, který kdy kdo na počítači vytvořil, nejspíš ještě v předgrafické éře – prostě namaloval chlupatý kosočtverec z písmenek. Ostatně mým prvním programovým vybavením na písíčku byl DOS 3.3, Norton Commander 3.0, WordStar 3.3, Block-out a nějaké pornografie – přesně v tom pořadí, v jakém to píšu.

Všechen ten software pocházel od kamaráda z chemické fakulty, a protože chemici byli vždycky pěkní kanci, šlo vesměs o dosti tvrdé porno. Kvalita ovšem odpovídala době – nejstarší soubory nesly vročení 1984 (to byl DOS někde u u verze 2.1) – a také amatérskému způsobu vzniku – některé obrázky dosti silně připomínaly lidovou tvořivost na pánských toaletách. Nicméně jeden z prográmků obsahoval i reálný videozáznam neustále se opakující několikavteřinové sekvence zajíždějícího pyje a hopsajících půlek, arci v monochromatické CGA grafice. Na svou dobu (1986) opravdu malý zázrak. /Publikování na Internetu má bezesporu své výhody – zde je zmiňovaný prográmek. Spouští se dávkovým souborem./

Lze předpokládat, že většina z laskavých čtenářů se s podobnými programy rovněž dávno setkala. Bude tedy více než na čase, když se s nimi setká i na stránkách odborného tisku, jemuž by nic počítačového nemělo být cizí. Pokud se vám to ekluje, přelistujte laskavě o dvě stránky dál.Osobně proti pornografii nic nemám, pokud mi není agresivně vnucována, což zatím není. Jako asi každý, shlédl jsem něco časopisů a filmů tohoto žánrů – no – pořádně si zašoustat je určitě daleko zajímavější, ale když to někoho baví, proč ne. Hlavní nevýhodou pornografie je, že každý takový opus je pars pro toto – pokud jste viděli jeden, dokážete si představit většinu ostatních, pomineme-li ty vysloveně deviantní. Nicméně totéž se dá říci třeba o dívčích románcích, a přesto se pořád dobře prodávají.

Naproti tomu nespornou výhodou pornografie je její vnitřní pravdivost – vytlačena na periférii kultury, nemusí se namáhat, aby předstírala jakékoli vyšší cíle, ať už pseudoestetické, či pseudoetické. Patrně proto mi byla tvrdá pornografie vždy podstatně sympatičtější, než licoměrné erotické filmy se svým „až pocuď“, obalující navíc pohlavní akt (to jediné, oč v nich vskutku běží) jakýmsi vypoceným dějem a v nejodpudivějších případech (např. Emmanuella) i rádobyfilosofickými bláboly, sloužícími čubčím mozečkům k racionalizaci jejich promiskuity (ten film byl fakt k vrhnutí). A vůbec už nehovořím o adoraci vyžile světáckého životního stylu, zprostředkovanou pro lepší střední vrstvy Playboyem a Penthousem, pro ty nižší NEI Reportem. Úspěšní mladí yuppies v objetí holywoodských luketek či copatý spisovatel se stařeckou satyriázou obklopený malými českými zajíčky s cecky visícími až k pupku – ve srovnání s tím budou všechny zoofilní, pedofilní, nekrofilní a sadomasochistické pornografie ještě vcelku optimistickou podívanou. Přinejmenším vám alespoň nevyhrožují, že když udělaly brojleří poloimpotenty z Američanů, udělají je teď taky z nás.K vyplnění výše zmíněné mezery v našem počítačovém tisku jsme si z Neokortexu vypůjčili dva údajně zcela reprezentativní vzorky, pocházející z Kalifornie. Obě cédéčka jsou univerzálně použitelná jak na maccích, tak ve Windows, díky čemuž ovšem logicky mohou nabídnout nejvýše polovinu skutečné kapacity, kterou CD-ROM disponuje.

První – GIRLS DOIN'N GIRLS #1 – pojednává (jak již název napovídá) o pohlavním skotačení žen a dívek. Truecolorové videosekvence ve velikosti 310x230 pixelů trvají rovnou půlhodinku a je jich celkem šest, takže netřeba příliš vysoké matematiky, abychom zjistili, že jedna zabere asi pět minut. Ve dvou z nich se navíc ještě polovička prokecá (než jedna slečna přesvědčí druhou, že „žencký, ty sou fajn, se ví“). Dychtivý masturbátor si tedy za své nekřesťanské peníze mnoho neužije. Už nyní si totiž můžeme říci, že každá jen trochu slušnější pornografická videokazeta vám za zlomek ceny poskytne daleko delší povyražení v nesrovnatelně lepší kvalitě, než jakýkoli CD-ROM, a nepochybně tomu tak vždy bude. Veškerá tzv. multimedia jsou zatím pouhou nemotornou hračkou, ve které sice vizionáři mohou právem vidět příslib věcí příštích, ale ti, kteří od nich čekají něco už dnes, bývají trpce zklamáni.

Jen si to spočítejte – 30 minut videozáznamu, který se na monitoru prezentuje jako okénko velikosti trochu noblesnější navštívenky, s velmi mizerným obnovováním obrazu (fázování je místy zřetelně viditelné) zabere 187 MB (z celkových 193 MB). Je zřejmé, že bude třeba úplně jiných nosičů než CD-ROMu, s kapacitou nejméně o řád vyšší, aby multimédia mohla být skutečnými multimédii – když už nebudeme mluvit o ostatním hardwaru.

Navíc „multimedialita“ GIRLS DOIN'GIRLS je vysoce diskutabilní; nejde totiž opravdu o nic jiného, než o jedno médium (video) špatně přenesené na platformu druhého (počítače). Inzerovaná interaktivita naprosto neexistuje – po spuštění se objeví divoce barevné okno (asi aby se to maličké video na velikém monitoru samo tak nebálo), v němž jsou tři „filmy“ na vybranou, tlačítko, které posune výběr na zbylé tři videosekvence, help, quit a boss key, pojmenovaný tentokrát termínem, jemuž daná tématika přináší v češtině pikantní souvislosti – a sice „panic“. Jestliže na třech posledně jmenovaných tlačítcích není nic interaktivního ani vtipného („šéfovský“ klíč vymaluje přes obrazovku modrou oblohu, a to ještě s takovým zdržením, že by vás to od koberečku stejně nezachránilo), není vlastní videoprojekce o nic interaktivnější. Je dokonce méně interaktivní, než ovládání normálního videa, neboť nedovoluje například zpomalit obraz.

Ve způsobu řazení záběrů se mi nepodařilo nalézt naprosto žádnou logiku. Milostných scének je celkem pět, přičemž některé přecházejí z jedné sekvence do druhé; snad proto, aby výsledek budil dojem, že toho je víc. Za nejpikantnější autoři evidentně pokládali lesbickou čtverylku – situaci to v reálném životě patrně dosti výjimečnou. Kromě vlastní scénky, která zabírá část sekvence tři a celou sekvenci čtyři, se výňatky z ní objevují nejen na začátku a na konci, ale jedenkrát se kratičký úryvek zcela neintegrálně mihne i mezi dvěma jinými záběry. Kromě nedlouhé pasáže o třech aktérkách je zbytek již plně věnován sexu ve dvou (tedy ve dvou dívkách, chlap se mihne pouze na závěr, a to ještě zcela oblečený).

Jinak ovšem dlužno přiznat, že řemeslně vzato jde o vcelku slušně udělanou práci. Kamera je vedená se zřejmou snahou pokusit se v omezeném ringu alespoň o jakousi pestrost; holky nejenže nejsou vytahané, ale v několika případech i docela hezké a vždy velmi snaživé. Prakticky v žádné sekvencí nechybí obstojně nahraný digitální zvuk. Navíc – ačkoli to asi připadá na vrub mé malé skoukalosti (analogicky podle sečtělosti) – mi GIRLS DOIN' GIRLS rozšířily obzory o nové onanovátko, sestávající z několika kuliček na špagátku, které jedna slečna tahá z řiti spokojeně hýkající kamarádky.Druhé cédéčko má poněkud zavádějící název NIGHTWATCH – žádná čumenda se tam v noci neodehrává, pouze vás provádí slečna, o níž obal bůhví proč tvrdí, že jde o „late night security guard“. Reklamní slogan dále hovoří o „first interactive full length adult movie“. Co se týká té interaktivity, mohli bychom o ní s přimhouřeným okem ještě uvažovat, ale celovečerní film pro dospělé o čtyřiceti a něco málo minutách by asi neprošel.

Těch čtyřicet minut zabere na cédéčku 244 MB z celkových 270 MB (z nichž dalších 9 MB spotřebuje 26 obrázků ve formátu PIC, zbytek nějaké zvuky a nejméně ze všeho pak samotný program). Vlastní pornografické výjevy jsou rozděleny do třinácti samostatných sekvencí; deseti pokojových, odehrávajích se v jakýchsi bungalovech, dvě námořní a jednu na pláži. To vše je zaneseno do mapy, ze které si můžete vybrat, co zrovna chcete vidět.

Okno pro videozáznam je ještě menší, než u GIRLS – 240 x 180 pixelů; rovněž technická kvalita i vynalézavost kamery jsou výrazně nižší. Pouze čtyři sekvence mají digitální zvuk, ostatní doprovází pouze nevalné midi vrzanice, které se navíc z části opakují. „Reálný“ zvuk u zmíněných čtyř scének je ovšem tak nekvalitní, že místy působí až komicky – např. v obou záběrech z lodi dáma při fellaci mlaská způsobem, s jakým se v kinematografii lze setkat pouze při pohledu na hodujícího vetřelce; v desátém pokoji zase jiná panička při souloži řve jako pavián – ne tak nahlas, ale touž intonací (a navíc mimo rytmus).

Záběry jsou k uzoufání stereotypní a celkově působí jako reportáž z vagónu pro kuřáky; na začátku každé scénky pán vytáhne doutník, na konci se děvče spokojeně oblízne a mezitím chvíli dělají ty směšné pohyby. Jediné výjimky představují lesbický párek s obligátním banánem a trio dva na jednu; jako všechny ostatní jsou však i tyto scénky dokonale nudné a bez elánu. Slečny sice rozhodně nepatří do kategorie těch nejvyžilejších štětek a pánové alespoň nejsou potetovaní (podle obalu je mezi nimi údajně dokonce nějaký Sir), ale taky už nejsou zrovna nejčerstvější.

Snad jedinou výjimku představuje zmíněná noční hlídačka, která alespoň v daném rozlišení nevypadá nejhůř a navíc je opravdu interaktivní. Interaktivita po kalifornsku funguje trochu jako blahé paměti Kinoautomat, jenže není tak sofistikovaná. Slečna se vám představí a zeptá se, zda má zůstat, či vypadnout. Řeknete-li jí, ať táhne, odejde a víckrát se neobjeví až do nového spuštění hry. V opačném případě se vás vyptává po každé exkursi na mapu, zdali si má sundat právě překážející část oděvu. Když řeknete, že ne, povzdychne si a odkáže vás zpátky k mapě. Příště se ovšem zeptá zase na totéž, dokud nepodlehnete a neodkývnete jí to.

Poté, co si ji konečně celou svléknete, otáže se, zda se může trochu ojet. Pokud vás to pohorší, urazí se a zmizí. Čímž přijdete o pointu, která spočívá v tom, že na holku vyskočí policajt a zeptá se jí cosi v tom duchu, jako: „Co se tady, slečno, mrouskáte?“ (v češtině to tak nevyzní – angličtina je se svým věčným „fuck“ a „shit“ stejně chudičká i bohatá zároveň, jako východňárská slovenština s vševyjadřujícím „jebat“, „piča“ a odvozenými substantivy a adjektivy). Musíte rozhodnout za něj: „eat her muff“ (jen se vzdělávejte), naplácat jí, nebo si odložit. A odložíte-li si – „so, what now“: Blow job, From behind, From chair or Finale. Finale je to samé, co blow job, jenom se slečna nakonec zase olizuje.

Vtipně řešený je Boss key (viz obrázek). Rovněž je třeba ocenit, že program rovnou nakopíruje na disk a do okna run time verzi Apple Quick Time – Movie Player a Picture Viewer. První slouží k přehrávání video souborů MOV, druhý k prohlížení obrázků ve formátech PIC a JPEG. Obého lze docílit i z menu programu, ale tohle je jaksi univerzálnější, a navíc se nemusíte zdržovat otravným úvodem. Pokud jde o již zmíněné obrázky, nestojí za mnoho – vesměs jde o různé výjevy z použitých videozáznamů v o něco lepším rozlišení.Úhrnem řečeno je tento typ her přijatelný i pro příležitostné hračičky, otázkou ovšem zůstává, zda pro ně bude také uspokojivý. Za nekřesťanské peníze, co tyhle nesmysly stojí, je ocení snad jedině ten nejzavilejší computerman, který nevlastní televizi a existenci videa vzal na vědomí teprve s rozkvětem Windows. Snad až se jednou budou tyhle pornografické kompakty rozprodávat po stovce – a ony budou – mohly by posloužit jako dekadentní dárek. Jinak na nich neshledávám pranic zajímavého.GIRLS DOIN' GIRLS #1
NIGHTWATCH
Jednou větou: pornografické video na CD-ROM
Prostředí a požadavky:
MACINTOSH – 4MB RAM, CD-ROM; dopor. barevný monitor a 8MB RAM
WINDOWS – DOS 5.0, Windows 3.1, 386 a vyšší, 4MB RAM, CD-ROM, zvuková karta, myš; dopor. 16bit videokarta, 8MB RAM,

Výrobce:
Vivid Interactive, Van Nuys (CA), USA
Interotica, Santa Monica (CA), USA
Zapůjčil distributor: Neokortex, tel. (02) 25 53 73
Cena: 1750 Kč a 1393 Kč (včetně DPH a ceny nosiče)
Pro redakci: obrázky 2 a 3 jsou ve dvou variantách, podle toho, jak chcete bejt umravnění; 1 a 4 bych každopádně prosil (zejména ten 1; na 4 se ale zase odvolávám v textu).

/Pro návštěvníky tohoto webu nutno zdůraznit, že článek je z roku 1994, kdy internet v dnešní podobě ještě vůbec neexistoval a porno v počítači bylo pořád relativně vzácné./

1. Prapodivné řitní onanovátko – zdalipak taková nabízejí i naše sex-shopy?
2A. Charakteristický výjev z GIRLS DOIN' GIRLS – ale že ty buchty fakt jedou?!
2B. Cenzurovaný výjev z GIRLS DOIN' GIRLS – v dalším průběhu bude vidět z této slečny zvenčí úplně všechno a sem tam něco i zevnitř.
3A Policajtova interaktivní volba EAT HER MUFF v praxi aneb učte se cizím jazykům.
3B Policajtova interaktivní volba SPANK HER v praxi aneb učte se cizím jazykům.
4. Vcelku vtipný Boss key z NIGHTWATCH. Hodně tupého anglofonního šéfa by mohl dokonce i potěšit.
5. Kompletní scénky z NIGHTWATCH s výjimkou lodi b.
Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU