poptávka


Následující tituly hledáme k doplnění archivu vydavatelství.
Rádi je od vás odkoupíme a dobře zaplatíme!
Nabídky zasílejte na e-mail: law@lege.cz .Těkavý, mlhavý sen trval podle pozemského počítání času dvacetčtyři hodin (Kundratice, Spolek dvou bibliofilů)
Ladislav Klíma - Soud Boží (Praha 1928, Rosendorf) - pouze přednostní výtisk, pokud existuje
1866-1916. 16. 7. (pamětní adresa Broumovskému opatu) (Bouška 1916)
De Vigny Alfred - Vzpomínky na vojenskou služebnost - na obálce titul: Lauretta, čili červená pečeť (Praha 1916, ČS akciová tiskárna)
Surius – Vita Sancti Antonii (Litomyšl 1926 Portman- antedatováno na 1914)
Francis Jammes – O lásce ke zvířatům (Litomyšl 1926. Portman)
E. A. Hruška - Malá ročenka 1926 (Praha 1925)
E. A. Hruška - Ročenka 1925, 1927, 1928,1929 (vše Praha)
E. A. Hruška - Říkadla velmi poučná (Praha 1927)
J. Č. – Na letním bytě (Praha 1930, Olisbos)
Balzac H. – Hodinky jeptišek z Poissy (Praha 1928, KPP, pouze přednostní, nejlépe v nakladatelské celokožené vazbě)
Machiavelli – Mandragola (Praha 1928, KPP, pouze přednostní v nakladatelské celokožené vazbě)
Karel Schulz - Legendy (Stará Říše, 1938)
Dřevoryty a lepty, grafiky dětí (Stará Říše, 1927)
Pět litografií a pět leptů od Michaela Floriana (Stará Říše1929)
Quincey - Levana a matky žalu (Stará Říše 1927)
Marcel Proust - Hledání ztraceného času (Fromek), jen v nakladatelských celokožených vazbách na similijapanu tyto svazky:
     I/1 Swann - Combray
     I/2 Swannova láska
     III - Ke Gourmantům sv. 1
     IV - Ke Gourmantům sv. 2


OBECNĚ VYKUPUJEME ZEJMÉNA

Malotirážní tisky grafiků a tiskařů ze záliby:
Josefa Váchala,
E. A. Hrušky
Jaroslava Picky,
Josefa Portmana,
Josefa Cipry,
Miloše Chvály,
Josefa Brouska,
Jaroslava Olšáka,
Antonína Bardouna
aj.

Erotica (= meziválečné pornografie vydávané jako tzv. soukromé tisky), zejména edice:
R.K.T.
Olisbos
Lotos
Kulturně historické a literární kuriosity
Orchideje
Knížky pro potěšení
Venus

Celokožené či jinak zajímavé individuální knižní vazby, zejména od knihařů, jako byli Bradáč, Jirout, Dudešek, Brousek, Blažek, Svoboda, Olšák. Rajman atd. - pochopitelně především na vzácných knihách.

Bibliofilské tisky vyzdobené původními grafikami, speciálky UMPRUM, rozličné malotirážní obskurnosti a unikáty.

duben 2019

Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW